Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

asd
Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Acte Direcția Urbanism
 • Certificate de urbanism
 • Autorizatii de construire
 •   Acte Directia Patrimoniu
 • Avize publicitate


 •   Certificate de urbanism


  Pagina:
  1  
  ...
  14
  ...
    21
  Numar/Data

  Date identificare imobilBeneficiarAdresaDescriere
  756/11.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 435401 Timișoara, nr. cad. 435401, 435401-C1, 435401-C2E DISTRIBUTIE BANAT SA prin Q PLANNING CONSULTANS SRL J. H.Pestalozzi nr.3-5obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții tehnico-edilitare - Modernizarea și securizarea clădire birouri în regim de înălțime S+P+2E (CAD 435401-C2), în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.
  755/11.03.2019plan de incadrare in zona scara 1:5000, plan de situatie scara 1:500, extras CF 407196 ( extras CF vechi 1547, nr. top. 6827 ), Nr. cad 407196CADERE MIHAI prin MARCUSAN VERO CONSTANTIN TITEL PETRESCU (fosta NECULUTA) nr.2obtinere AC - Lucrari de tip b) Constructii pentru spatii cu alta destinatie (comert si spatii de cazare) - Modificari interioare, mansardare casa existenta in regim P si schimbare de destinatie spatii, rezultand imobil in regim de inaltime P+M cu spatii comerciale la parter si spatii de cazare la mansarda
  754/11.03.2019Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:1000, extras CF nr. 429477, Nr.top. 429477S.C. INVENTCAD S.R.L. Conform CF 429477Planul Urbanistic de Zonal aprobat prin HCL 19/2009 a avut valabilitatea până la data de 27.01.2019 si propunerea facuta " Proiect constructie hala industriala productie si birouri P+2E '' nu respecta prevederile PUZ aprobat prin HCL 19/2009 in ceea ce priveste conditiile de construire (spatii de depozitare si birouri)
  753/11.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 408280 Timișoara (extras vechi CF 576 Chișoda), nr. cad. 408280, 408280-C1, nr. top. 1694/635-637DAN LUIZA ISABELA reprezentant TEGLAȘ COSMINA MARIA BUJORILOR nr.13 bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Extindere în regim de înălțime P+1E la casă existentă în regim de înălțime P, rezultând casă în regim de înălțime P+1Ep (pentru maxim două familii).
  752/11.03.2019C.F. nr. 400500 *(nr. CF vechi 151044), Nr. cad: 400500, ( nr. cad.vechi A1604/1/6/7/1/2, CC 1604/1/6/7/2/2 ),Plan de situație scara 1:500, Plan de încadrare în zonă scara 1:5000POP GHIOCEL VIRGILIU prin arh. LAURENTIU STOIAN Str. a-VII-a nr.4, Zona Campuluiobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa familiala in regim de inaltime P+1E+M - Legalizare conform Legii 50/1991, art.28 ( fundatie realizata fara A.C. ) ; Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren, realizare acces auto si pietonal si amenajare incinta.
  751/11.03.2019C.F.Nr.405163, Nr.cadastral.405163;CF 405163-C3 nr.cadastral 405163-C3;405163-C4 Nr.cadastral 405163-C4;CF 405163-C5 Nr.cadastral 405163-C5,plan de situatie si plan de incadrare in zona,plan de amplasament si delimitare imobil intocmit de persoana fizica autorizata O.C.P.I. Mihai M. Racoviceanu(pl. nr. 1,nr.pr.120 ,data 2017)BOIBOREAN COSMIN-CAROL SI SOTIA RAMONA-LAVINIA ANA IPATESCU nr.55Obtinere AD- Lucrari tip a)- Desfiintare corp C5; Obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe si SAD-Demolare partiala,extindere,modificare,consolidare corpuri C3,C4,mansardare cu schimbare partiala de destinatie din locuinta in SAD la parter,rezultand locuinta P+M cu SAD partial la parter(pe parcela max. 2 apartamente);Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire partiala teren si amenajare acces auto .
  750/11.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 409408 Timișoara (extras vechi CF 39831 Timișoara), nr. cad. 409408, nr. top. 30235, extras CF 409408-C1-U2 Timișoara (extras vechi CF 39832 Timișoara), nr. cad. 409408-C1-U2, nr. top. 30235/I, extras CF 409408-C1-U1 Timișoara (extras vechi CF 39833 Timișoara), nr. cad. 409408-C1-U1, nr. top. 30235/IIALBU LUMINIȚA DRUBETA nr.77 bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru funcțiuni comasate (locuințe și spații cu altă destinație) - Etajare și refuncționalizare parțială casă existentă în regim de înălțime P (cu două apartamente), rezultând imobil în regim de înălțime P+2E (cu spațiu cu altă destinație la parter și două apartamente la etajele superioare), reconfigurare anexe pentru realizarea de locuri de parcare acoperite și amenajare incintă (locuri de parcare și spații verzi).
  749/11.03.2019C.F. nr. 423416 Timisoara si C.F. nr. 446985 TimisoaraANTILA PETRU-CORNEL Glad, nr. 2 si str. Eneas nr.1Aalipire imobil cu nr. Top. 13224/2/2 cu imobilul cu nr. cad. 446985 rezultand un imobil reprezentand teren intravilan cu casa de locuit in suprafata de 554mp si este valabil doar insotit de plasele anexe vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  748/11.03.2019CF nr.437021 TimisoaraPETRACHE OVIDIU MARIAN si PETRACHE IOANA ROXANA Anvers nr.1dezlipire conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  747/11.03.2019CF nr.405999 si CF nr.414642 TimisoaraPAHLAVANI ALI MOHAMMAD Calea Aradului nr.93alipire imobile , conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  746/07.03.2019C.F. nr. 433627 CAD:19799/18/8 (Nr. CF vechi: 130802) , Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000ARSOI GRIGORE pentru PARASCHIVU NELIAN TABORULUI nr.8obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificare regim de inaltime de la P+1E la P, la imobil autorizat cu A.C.666/07.06.2013 .
  745/07.03.2019extras de CF 447230, TOP 447230MARK ENTERPRISE SRL - prin Zbucea Simina conf. CF 447230obtinere A.C. Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casa pentru maxim 2 apartamente in regim de inaltime P+1E. Lucrări de tip d) - Împrejmuire teren.
  744/07.03.2019CF 431725, Top: 431725; Plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:500.SC AVA HOME BUILDING SRL CLAUDE DEBUSSY nr.38Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
  743/07.03.2019C.F. nr. 423403 Timisoara, Nr.cadastral 423403, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000, plan de amplasament si delimitare a imobilului sc.1:500S.C. BENEDETTO CASA S.R.L. prin S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L. si DUMITRU ADRIAN CALEA ARADULUI nr.39obtinere A.D. - Desfiintare - Demolare casa existenta Poate fi utilizat pentru obtinere A.C. - Lucrare de tip a) Constructii pentru turism - Construire Hotel / Pensiune / Hostel in regim de inaltime P+2E si amenajare incinta. Lucrari tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren
  742/07.03.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, extras CF nr. 428955, nr. cad. 428955 (nr. CF vechi 134251, nr. top 8489/2/2/1/3/1)OARGA PETRU FLORIAN prin TANASOIU HORIA Bulevardul Industriei nr.2Bobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil
  741/07.03.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, extras CF nr. 434875, nr. cad 434875 (nr. top. 28665/1/1/1/1/2), ILIESCU RADU prin SC ARTPLAN SRL Textilistilor nr.3/Cobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  740/07.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 408701 Timișoara (extras vechi CF 656 Moșnița Nouă), nr. top. 152/2, 153HERBEI DAN SORIN pentru NONN IULIU IVA CALEA BUZIAȘULUI nr.88 bl.- sc.- et.- ap.-elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu. Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii - Amenajare spălătorie auto și Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațada, după elaborare și aprobare Plan Urbanistic de Detaliu prin HCL.
  739/07.03.2019Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona, sc. 1:5000, Extras CF 414624 (CF vechi 15816), Nr. Cad 414624 (nr. top 2128)CHIRA ANDA LARISA - FUNDATIA PENTRU SUSTINEREA SI EDUCAREA TINERILOR FSET pentru EPISCOPIA ROMANO-CA AURORA nr.8obtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil
  738/07.03.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:500, CF 409069 (CF vechi 8358) top 17411, CF 421617 (CF vechi 8356) top 17406, CF 422430 (CF vechi 8357) top 17408, CF 434322 (CF vechi 8355) top 17405, CF 410192 (CF vechi 28397) top 17404, CF 436000 (CF vechi 8354) top 17402, CF 421622 (CF 8357) top 17407, CF 412975 (CF vechi 27144) top 17403.OLCEAN BOGDAN GHE. POP DE BASESTI nr. 16-24, STR. GARII 6-6Aobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil
  737/07.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 409833-C1-U13 Timișoara (extras vechi CF 34525 Timișoara), nr. cad. 409833-C1-U13, nr. top. 1131/VIIILAY SONIA (fostă MOGOȘANU) prin arh. DONICI LUMINIȚA CORIOLAN BREDICEANU nr.11 bl.- sc.- et.1 ap.8propunerea făcut㠄Schimbare destinație spațiu din locuință în spațiu cu altă destinație fără autorizație de construire (nu se fac modificări) conform art. 11 litera n) - cabinet medical dermatologic” nu poate fi promovată întrucât imobilul se regăsește în zona de protecție a monumentelor istorice și nu se încadrează în prevederile Legii nr. 50/1991, art. 11, lit. n), astfel că este necesară emiterea unei autorizații de construire. Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru sănătate - Schimbare destinație spațiu (apartamentul nr. 8) în cabinet medical dermatologic.
  736/07.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 400453-C1-U14 Timișoara (extras vechi CF 15606 Timișoara), nr. cad. 400453-C1-U14, nr. top. 6844/IPÎRV IOAN prin ANGHEL LUCIA ANTON PANN nr.8 bl.- sc.- et.- ap.1obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare și restaurare fațade imobil.
  735/07.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 404544 Timișoara (extras vechi CF 8596 Timișoara), nr. cad. 404544, nr. top. 16806, extras CF 404544-C1 Timișoara (extras vechi CF 134731/S Timișoara), nr. cad. 404544-C1, nr. top. 16806/II/SSC 903 STUDIOARH SRL pentru PĂTRAȘCU MIHAI DAN JOHANN NEPOMUK PREYER nr.7 bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare fațade și învelitoare la corp de clădire existent (identificat prin nr. cad. 404544-C1.
  734/07.03.2019CF nr. 410508 top 410508; CF COLECTIVA nr. 410508-C1 top 7304/2/2; Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000;GIRU NORICA BD. EROILOR DE LA TISA nr.42 ap.Corp B, SAD 3obținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațada aferenta spatiului (SAD 3) pe durata contractului de închiriere.
  733/07.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 417507 Timișoara (extras vechi CF 66012/A Timișoara), nr. top. 29997, extras CF 417507-C1 Timișoara (extras vechi CF 66012/A Timișoara), nr. electronic 417507-C1, nr. top. 29997ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI STR. MARTIR MARIA ANDREI BL. 104 prin COSTEA MARIN MARTIR MARIA ANDREI nr.- bl.A104 sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe colective - Construire acoperiș tip șarpantă la bloc de locuințe existent.
  732/07.03.2019CF 420401, Top: 14243; 14244; 14245/2; 14246; 14247; 14248; 14249; Plan de situatie sc. 1:5000, plan de situatie sc 1:500.Dr. Ing. ILIE VLAICU pentru SC AQUATIM SA CALEA URSENI nr.26 Obținere A.C. - lucrări de tip d)- Reparatii/refacere partiala imprejmuire .
  731/07.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 424103 Timișoara (extras CF vechi 13190), nr. top. 3486CANDREANU COSTICA PRIN ADELA GOSA MARTIR CONCIATU (fosta STRUGURILOR) nr.16 Prezentul certificat de urbanism poate fi folosit pentru obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru funcțiuni comasate - Construire imobil în regim de înălțime P+2E cu SAD la parter și două apartamente la etaje (pe parcela maxim 2 apartamente)si Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire proprietate.
  730/07.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 400200 Timișoara (extras vechi CF 66057 Timișoara), nr. cad. 400200, 400200-C1, 400200-C2, nr. top. 30125S.C. AGROCOROAMA S.R.L. SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL nr.32 ap.spatiul B8obținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare reclama luminoasa pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
  729/07.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 427202 Timișoara, nr.top.427202MESZAROS SEBASTIAN IULIAN Liviu Rebreanu nr.68-70obtinere Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  728/06.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 417806 Timișoara (extras vechi CF 142381 Timișoara), nr. top. A1518/1/10NICOARĂ ALIN FLAVIUS (zona) BUZIAȘULUI (CF 417806) nr.- bl.- sc.- et.- ap.-informare.
  727/06.03.2019Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, CF nr. 400887-C1-U17, nr.cad. 400887-C1-U17OPREA ALEXANDRA MEDANA P-TA BADEA CARTAN nr.1 et.1 ap.7obtinere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte -Igienizare spatii, inlocuire tamplarie exterioara, refacere perete nestructural intre hol si baie, inlocuire instalatii interioare - Intrare in legalitate ( PV de constatare s sanctionare a contraventiilor nr. 7/AX/413292/ 28.01.2019)
  726/06.03.2019CF 403526-C1 Electronic 403526-C1,CF 403526 Top:29975,plan de situatie si plan de incadrare in zonaASOCIATIA DE PROPRIETARI PRIN SC EURODRAFT SRL Martir Maria Andrei nr.7obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent.
  725/06.03.2019CF nr.409605-C1-U9, nr. top 26180/1/1/8/IV; Plan de situatie 1:500, Plan de incadrare in zona 1:5000ARH. ANGHEL CONSTANTIN pentruTHALASSINOU LUMINITA IONELA Circumvalaiunii nr.34 et.parter ap.4obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii -Modificari interioare si schimbare destinație spațiu din locuință în spațiu cu alta destinatie -Cabinet medical; nu poate fi utilizat in scopul"creare acces dinspre strada propus"(conform plansei'Releveu" anexata) intrucat nu se respecta caracterului arhitectural al zonei conform art.32 ,HG nr. 525/1996 .
  724/06.03.2019CF nr. 436218 top 436218 (nr. CF vechi: 1501 Mosnita Noua), Plan incadrare in zona sc.1:5000, Plan de situatie sc.1:500 TECTONICS HOUSE SRL pentru ERDELYI ALB IULIU INTR. ARH. CORNEL LIUBA nr.6obtinere AC: Lucrări de tip a) Construcții pentru locuinte - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperis. Lucrari de tip c) - Energie electrica - Racordare la SEN panouri fotovoltaice autorizate.
  723/06.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 402620 (extras CF vechi 162, nr. top. 435), Nr.top. 402620, extras CF 402620-C1-U4, Nr.top. 402620-C1-U4, extras CF 402620-C1-U11, Nr.top. 402620-C1-U11, ROMAN ION si ROMAN OLGA prin MARCUSANU VERONICA P-TA UNIRII nr.8 et.PARTER ap.SAD 2 si BAR (fost ap.4+10)obținerea AC - Lucrări de tip b) Construcții pentru alimentatie publica - Amenajări (și/sau modificările) interioare si schimbare destinație din SAD 2 / BAR (fost ap.4+10) in spatiu pentru alimentatie publica
  722/06.03.2019C.F. 446913, Nr. top: 446913; Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc 1:2000.TONCA DAN ANDREI pentru AQUATIM S.A. RUDOLF WALTER nr.1obtinerea AD - Lucrari de tip a, c) Constructii industriale si retele edilitare. Desfiintare mijloace fixe active in cadrul STA Bega cu respectare HCL 458/2014
  721/06.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 401440 Timișoara (extras vechi CF 31467 Timișoara), nr. top. 26181, extras CF 401440-C1 Timișoara (extras vechi CF 31467 Timișoara), nr. electronic 401440-C1, nr. top. 26181ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI prin SC EURODRAFT SRL CALEA CIRCUMVALAȚIUNII nr.69 bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe și spații cu altă destinație - Reabilitare termică bloc de locuințe existent.
  720/06.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 401034 Timișoara (extras vechi CF 531 Timișoara), nr. top. 188, extras CF 401034-C1 Timișoara (extras vechi CF 531 Timișoara), nr. electronic 401034-C1, nr. top. 188ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI STR. PATRIARH MIRON CRISTEA NR. 11 PATRIARH MIRON CRISTEA nr.11 bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru funcțiuni comasate (locuințe și spații cu altă destinație) - Reabilitare și restaurare fațade.
  719/06.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 401644 Timișoara (extras vechi CF 8058 Timișoara), nr. cad. 401644, nr. top. 17117, extras CF 401644-C1-U25 Timișoara (extras vechi CF 134767 Timișoara), nr. cad. 401644-C1-U25, nr. top. 17117/XMIHAI MONICA și MIHAI TRIFU prin MARCUSANU VERONICA B-DUL GENERAL ION DRAGALINA nr.16 bl.- sc.- et.P ap.10obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Extindere în regim de înălțime parter la apartamentul nr. 10.
  718/06.03.2019C.F. colectiv vechi nr.150, Nr.top.400; C.F. teren nr..400191, Nr.top.400; C.F. colectiv constructie nr.400191-C1, Electronic: 400191-C1, nr.top.400, Plan incadrare in zona sc.1:5000, Plan de situatie sc.1:500DAN LUIZA ISABELA GHEORGHE LAZAR nr.4obținere A.C. - Lucrări de tip b) Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale - Reabilitare fatade exterioare si interioare, reabilitare acoperis si reabilitare pod
  717/06.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 408406 Timișoara (extras vechi CF 1022 Timișoara), nr. top. 1157/1, 1158/1, extras CF 408406-C1 Timișoara (extras vechi CF 1022 Timișoara), nr. electronic 408406-C1, nr. top. 1157/1, 1158/1GRECU DANIELA CARMINA administrator ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI DOCTOR IOSIF NEMOIANU nr.13-13A bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare fațade.
  716/06.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 411967 Timișoara (extras vechi CF 128999 Timișoara), nr. top. 7744arh. ANCA M. BADEA pentru ASOCIAȚIA „DACICA” VIRGILIU nr.1A bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Refacere copertină de acces în imobil și Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă pe durata contractului de închiriere (după schimbarea destinației imobilului).
  715/06.03.2019Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, extras CF nr. 430882, nr. top. 430882 (nr. CF vechi 6174, nr. top 31065)BEZNAR IOAN prin Q PLANNING CONSULTANTS S.R.L. nr.DALIEI bl.21propunerea făcută " Construire imobil locuinte colective si functiuni complementare avand regim de inaltime S/D+P+4E+Er/M, amenajari exterioare & accesuri " nu respectă prevederile H.G. nr. 525/1996 în ceea ce privește forma parcelei, POT maxim admis = 25% si regimul de inaltime maxim admis (max. P+3E)
  714/06.03.2019C.F. 405077-C1-U31, Nr. cadastral: 405077-C1-U31, Plan de incadrare in zona sc.1:5000, Plan de situatie sc.1:500GAIANU LAVINIA reprezentant al S.C. CENTRUMAG ELEGANTA S.R.L. B-DUL REPUBLICII nr.1 et.PARTER ap.SAD 1/Iobținere A.C.- Lucrări de tip b) Construcții pentru comert - Amenajare magazin alimentar "PROFI" in SAD 1/I existent. Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare reclame / reclame luminoase pe fațada aferentă spațiului (SAD 1/I) pe durata contractului de închiriere.
  713/06.03.2019CF 442301, Top: 442301; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.STEFFANY SERV INVEST SRL JOSEF KLAPKA nr.14-16Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  712/06.03.2019CF 414327, Top: 414327; Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000JIVULESCU MARIA ANASTASIA PRIN SC MARPRO INSTAL SRL CALEA URSENI nr.201Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  711/06.03.2019CF 414103, Top:2244/1/1; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.MEZINCA IOAN CORNEL PRIN BANU OVIDIU ZONA STEAUA-BUJORILOR nr. CF 414103Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  710/06.03.2019CF 430648, Top: 430648; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500,SOCIETATEA TRISKELE SRL PRIN SC ROMTIM INSTAL SRL MURES nr.52Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  709/06.03.2019CF 437836, Top: 437836; Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000MERCSAK STEFAN PRIN SC MARPRO INSTAL SRL MAGNOLIEI nr.14Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  708/06.03.2019CF 416362-C1-U1, Top: 408/18/I; Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000FURAK AGNITA-MELINDA PRIN DELGAZ GRID SA GEORGE GEORGESCU nr.16 ap.1Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  707/06.03.2019CF 421670, Top: 421670; plan incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:500,COSTESCU CIPRIAN SI COSTESCU IRINA DANIELA prin ROMTIM INSTAL SRL DIMITRIE DINICU nr.69Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
  706/06.03.2019CF 428716, Top: 428716; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.NISTOR NICOLAE PT. RAZAZ CORNELIA-AURELIA LIEGE nr.28Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  705/06.03.2019CF 410737, Top: 410737; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.RAICA GHEORGHE PRIN SC INSTGAT SRL CAL. TORONTALULUI nr.83AObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  704/06.03.2019CF 441498, Top: 441498; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.SOCIETATEA EGERIA TM SRL CALEA BUZIASULUI nr.132Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Redimensionare bransament apa si racord canal.
  703/06.03.2019CF 438368,. Top: 438368; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.PAROHIA ORTODOXA ROMANA PRIN MELINESCU DORU INTRAREA EUGEN T. MARINESCU nr.1Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  702/06.03.2019CF 447228, Top: 447228; CF 447229, Top: 447229; CF 447230, Top: 447230; CF 447231, Top: 447231; CF 447232, Top: 447232; CF 447233, Top: 447233; CF 447234, Top: 447234; CF 447235, Top: 447235; CF 447236, Top: 447236; CF 447237, Top: 447237; CF 447238, Top: 447238; CF 447239, Top: 447239; CF 447240, Top: 447240; CF 447241, Top: 447241; CF 447242, Top: 447242; CF 447243, Top: 447243; CF 447244, Top: 447244; CF 447245, Top: 447245; CF 447246, Top: 447246; CF 447247, Top: 447247; CF 447248, Top: 447248; CF 447249, Top: 447249; CF 447250, Top: 447250; CF 447251, Top: 447251; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000SC MARK ENTERPRISE SRL Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Extindere retea apa si canalizare si 15 bransamente apa si 15 racorduri canal.
  701/06.03.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:1000, extrase CF 407488, nr. cad. 407488 (nr. CF vechi 1493 Mosnita Noua, nr. top 319-324/1, 325/2/a)SC SOLEMOL SRL prin reprezentant Chiritoiu Lucian Calea Buziasului nr.77obținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil
  700/06.03.2019plan incadrare in zona, plan de situatie Sc:1:500; plan incadrare in zona Sc:1:5000;CF nr.409994, nr.cad.409994(Nr.CF vechi:150367, nr.top:8322);IURES LIANA reprezentat PENITENCIARUL TIMISOARA Calea Mosnitei nr.15obtinere Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  699/06.03.2019extras de CF 421358, TOP 421358SC DYNA PMD INVEST SRL prin Deutsch Petru_Martin Liviu Rebreanu nr.159obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii(administrative, social culturale si sport) - Reamenajare fatade existente si amenajari interioare la constructii existente
  698/06.03.2019extras de CF 431660, TOP 431660TOIE IOAN MIRCEA PENTRU PAROHIA ORTODOXA TIMISOARA Piata Badea Cartanobținerea AC - Lucrări de tip b) Construcții tehnico-edilitare - Modernizare și securizare cladire existenta
  697/05.03.2019CF nr.445752 , CF nr.427893 , CF nr.428157 , CF nr.428155 , CF nr.427892 TimisoaraSC ELBA SA str.Gariialipire , conform planului anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  696/05.03.2019CF nr.442123 Timioara ( CF vechi 147275) , CF nr.442091 Timioara ( CF vechi 147322)5U SEROR SRL i SOCIETATEA NOUA CASA LOCUINTE SRL Tristan Tzara nr.1B i 1C - adresa provizorienotare drept de folosină , uz i servitute în favoarea E Distribuie Banat SA i Delgaz Grid SA i este valabil doar însoțit de planșele vizate spre neschimbare anexă la C.U. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  695/05.03.2019CF nr. 446627 Timisoara, Calea Sagului, nr. 203SC APOLLINI COMPANY SRL Calea Sagului nr.203dezlipire
  694/05.03.2019CF nr.447353 Timioara NCT REAL ESTATE SRL , SC AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA Armoniei nr.16dezmambrare conform PUZ aprobat prin HCL nr.545/24.10.2018 i este valabil doar însoțit de planșele vizate spre neschimbare anexă la C.U. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  693/05.03.2019C.F. nr. 414945, Nr. top. 414945, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000MIRUNA ARDELEAN pentru S.C. LUTON REAL ESTATE S.R.L. SALCAMILOR nr.14-16obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru birouri - Modificare imobil autorizat cu A.C. nr. 2322/23.08.2007 (modificare amplasament, modificări interioare și modificari exterioare, refuncționalizare), rezultând imobil în regim de înălțime max. S+P+2E cu functiune birouri
  692/04.03.2019CF nr.440242 , CF nr.440241 , CF nr.415473 , CF nr.412683 Timisoara GAIE ROBIN SI RAMONA CATALINA, BUJOR MARIA , SC RAMINA BC. COMPANY SRL Strandului 12 , 12 Adezlipire , alipire si notare servitute de trecere auto si cu piciorul , conform proiect nr.31/2019 intocmit de sc PILOT CAD srl , anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  691/04.03.2019CF 435729, Top: 650-651/4/c; 653/1/2; 654/a/1/2; 654/b/1/1/2; 654/b/1/2/2; 655/1/2; 660/a/2; 659/a/1/2; 655/2/2; 659/b/2/2; 654/b/2/2; 655/3/2/2; 655/1/2/2; 658/2/2; 656-657/2/2; 573/a/1/1/16/1/3/1/1/2; Plan de incadrare 1:5000, Plan de situatie sc: 1:500.DRAGHICI CONSTANTIN PRIN DTN PRO ACCOUNT SRL AL NICORESTI nr.21Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
  690/01.03.2019C.F. 419968, Nr. top. 979/b/1; Plan de situatie 1:500, Plan de incadrare in zona 1:5000DIMA AMALIA prin NICOLIN IULIAN CAPREI nr.6obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reparații acoperiș la casă existentă (C1)
  689/01.03.2019C.F. 433565, Nr.top. 433565, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000S.C. COLTERM S.A. pentru PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA MILE CARPENISAN nr.3obținerea A.C. - Lucrări de tip a) Constructii pentru protejarea mediului - Extindere echipament banda de sortare aflat in incinta Halei de sortare deseuri menajere existenta
  688/01.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 413604-C1 Timișoara (extras vechi CF 47182 Timișoara), nr. electronic 413604-C1, nr. top. 28662, extras CF 413604-C1-U9 Timișoara (extras vechi CF 65060 Timișoara), nr. top. 28662/IXTURCU REMUS ROMAN reprezentant ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI DR. IOAN MUREȘAN NR. 88 DR. IOAN MUREȘAN nr.88 bl.- sc.- et.- ap.-propunerea făcut㠄Mansardare parțială (deasupra ap. 9) cu creare acces din interiorul ap. 9, amenajare terasă (…)” nu respectă prevederile HCL nr. 141/2007 (care nu permite mansardarea parțială). Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent în regim de înălțime (S)+P+4E.
  687/01.03.2019extras de CF 427202, TOP 427202MESZAROS SEBASTIAN IULIAN LIVIU REBREANU nr.68-70obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare construcții existente.
  686/01.03.2019Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:500, extras CF 409695 Timișoara (extras vechi CF 5412 Timișoara), Nr. top. 10555/2, 10556/2ROSU GABRIEL, ROSU DOINA prin S.C. RD .SIGN S.R.L. COZIA nr.10propunerea facuta " Supraetajare constructie pentru sanatate de la P+2E+Er (M) " nu respecta regimul de inaltime maxim admis P+2E (3 niveluri supraterane) prevazut in zona prin PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018.
  685/01.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 412862 (extras CF vechi 14033), nr. top. 10039, extras CF 412862-C1(extras CF vechi 14033), nr. top. 10039PFAFF LUCIA pentru LOCATARII IMOB. STR. FELDIOARA NR. 3 Feldioara nr.3obținere A.C.-Lucrări de tip b)-Construcții pentru locuine- Reparaii i zugrăvire faade.
  684/01.03.2019CF 413885 nr. top. 18857/3, Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000ADAM OVIDIU ROMI pentru CERTEJAN ION si CIRES MARINESCU RUXANDRA PELINULUI nr.33obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) si d): Construire locuinta unifamiliala în regim P +M partial, anexă gospodărească P si împrejmuire teren.
  683/01.03.2019CF 409945 -C1-U2, top. 9979/2-11768/2/XVII ; CF 409945, top. 9979/2-11768/2/UNICREDIT BANK SA prin STUDIO I SRL P-TA BALCESCU nr.5 et.SUBSOL si PARTER ap.SPATIU COMERCIALObtinerea A.C. - lucrari de tip b) - C-tii pentru SAD- Modificari interioare nestructurale, recompartimentare -Amenajare Agentie UNICREDIT BANK , SUCURSALA NICOLAE BALCESCU , TIM 7
  682/01.03.2019CF.401063-C1-U6, nr. cad. 401063-C1-U6, CF.401063-C1-U16, nr. cad. 401063-C1-U16, CF.401063-C1-U17, nr. cad. 401063-C1-U17, CF.401063-C1-U22, nr. cad. 401063-C1-U22, CF.401063-C1-U13, nr. cad. 401063-C1-U13, CF.401063-C1-U14, nr. cad. 401063-C1-U14, Plan de incadrare 1:5000, plan de situatie 1:500KOURI NEDAL si ILEA REMUS CALIN prin GAIANU MIOARA - LAVINIA BD. REPUBLICII nr.27-29 et.SUBSOL+PARTERobținere AC - Lucrări de tip a)- Amenajare magazin alimentar "PROFI" in spatii existente.
  681/01.03.2019C.F.Nr.401347;(C.F. vechi 2141, Nr.Top.517/b-518/520/8), plan de situatie, plan de incadrare in zona.LORINCZ IULIU prin BORSOS MONICA ANTON BACALBASA nr.44Dobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare la casa parter existenta, rezultand casa parter.
  680/01.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 400012-C1-U14 Timișoara (extras CF vechi 131680 Timișoara), nr.top 315/IIPESCARU LOREDANA reprezentant al SC CATENA HYGEIA SRL Florimund Mercy9 ap.SAD nr.2obținere A.C.-Lucrări de tip b)-Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale. Schimbare tâmplărie exterioară aferentă SAD 2 .
  679/01.03.2019Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:500, C.F. nr. 404987-C1-U1 ( C.F. vechi 137398 ), Nr. cadastral 404987-C1-U1S.C. DISEMAG S.A. prin S.C. B&P PROJECT S.R.L. P-TA UNIRII nr.6pentru obținere A.C. - Lucrări de tip b) Construcții pentru spatii cu alta destinatie. Modificări exterioare constand in realizare 2 accese din exterior spre Piața Unirii la SAD 4 existent
  678/01.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, plan de amplasament și delimitare a imobilului scara 1:250 întocmit de ing. Cojocaru Alin Ovidiu, extras CF 429785 Timișoara (extras vechi CF 2442 Ghiroda), nr. cad. 429785, nr. top. 1690/b/1/a/1/249IONESCU ADRIAN și IONESCU CRISTINA MARTIR NICOLAE LĂCĂTUȘ nr.FN bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă unifamilială în regim de înălțime P+M, amenajare incintă și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire proprietate și realizare accese (pietonal și auto).
  677/01.03.2019CF 432635 TIMISOARA, nr.top 770/1, plan de situatie, plan de incadrare in zonaSTEFAN VARTIADE TITAN nr.1obtinerea AD - Lucrari de tip a) - Desfiintare - Desfiintare constructii existente. obtinerea AC - Lucrari de tip a) d) - Constructii pentru locuinte - Construire duplex in regim P+1E+M pentru maxim doua familii si imprejmuire parcela.
  676/01.03.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 429184, nr. top. 14427/3GELMAREAN ANDREI pentru Mayer Sorina Maria MURES nr.98/B (108)obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru sanatate- Modificari interioare, schimbare destinație spațiu din locuință (partial la parter) în cabinet stomatologic; Obținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  675/01.03.2019plan de încadrare în zonă , plan de situație, extras CF 447340 Timișoara (extras vechi CF 2 Timișoara), nr. top. 18168 OARA ANA CORNELIU NEPOS (în fața imobilului cu nr. 24)obținerea AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare locuri de parcare pe domeniul public conform HCL nr. 18/2000.
  674/01.03.2019C.F. 400954-C1-U1, Nr. top. 12485-12486/XVII/II, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000ISAC LUCIANA CIPRIAN PORUMBESCU nr.36 ap.17/Aobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari exterioare la ap. nr.17/A prin realizare gol fereastra pe fatada aferenta apartamentului - intrare in legalitate
  673/01.03.2019C.F. nr. 405227-C1-U6, nr. top.17323/VI, C.F. nr. 405227, nr. top.17323, plan de situatie, plan de incadrare in zona BABAT MARIAN ROMEO si BABAT LILIANA GHIZELA prin MARCUSAN VERONICA ANDREI MURESANU nr.4 et.P ap.6obtinere A.C. - lucrari de tip b) - C-tii pt. locuinte - Modificari interioare si amenajare mansarda in pod existent la ap. 6 .
  672/01.03.2019C.F. nr. 421187-C1-U3, Nr. top. 5801/IV, (C.F. vechi nr. 140053), Plan de situatie sc. 1:500, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000COCAN TEODOR TIMOCULUI nr.21 ap.4+5obtinere AC - Lucrari de tip b) Constructii pentru locuinte - Modificări interioare, reabilitare si mansardare ap. 4+5 existent
  671/01.03.2019CF 418103, Top: 418103; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000FURGI MIHAI GAVRIL MUSICESCU nr.159Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  670/01.03.2019CF 443151,Top: 443151; Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000BERES RENATE-CRINCA PRIN BANU OVIDIU CALEA TORONTALULUI nr.CF 443151Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Extindere retea gaze naturale si bransament gaz prin pozare subterana.
  669/01.03.2019CF 411284, Top: 411284; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500.KREPELKA ALEXANDRU prin WATTVISOR SRL CALEA URSENI nr.109obținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  668/01.03.2019CF 400520, Top: 400520; Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500.DRAGOMIR CRISTI-ROMEO PRIN BANU OVIDIU INTR. MARTIR IANOS PARIS nr.15/AObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  667/01.03.2019CF 417086; Top: 417086; Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, Plan de situatie sc. 1:500NISTOR NICOLAE PT. SC ART PAPEL GROUP SRL TIMISOARA JEAN MONET nr.27Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa. Extindere retea apa si bransament apa.
  666/01.03.2019CF 446660, Top: 446660; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500.BOARIU ANDREEA ANDRADA CF 446660, Top: 446660Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – apa - Extindere retea apa.
  665/01.03.2019CF 437629, Top: 437629; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500.JUNE CRISTIAN REPR. AL SC HARTL ERNST IMOBILIARE SRL SIMION BARNUTIU nr.29Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – energie electrica - Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
  664/01.03.2019cf 442477, tOP: 442477; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000SC MYRYAMA 2 M CONSTRUCT SRL PRIN SC MARPRO INSTAL SRL MURES nr.161Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, gaz. Bransament apa si racord canal. Bransament gaze naturale ramificat prin pozare subterana.
  663/01.03.2019CF 407369, Top: 18383, 18384; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000MALAIMARE SILVIU PRIN DELGAZ GRID SA PICTOR AMAN nr.3Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  662/01.03.2019CF 401211( CF vechi 2780), nr. top. 401211. Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000.401211( CF vechi 2780), nr. top. 401211COSMOPOLITA REZIDENCE SRL INFRATIRII nr.1Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Redimensionare si reamplasare bransament apa si racord canal.
  661/28.02.2019CF nr. 413117-C1 top 5648,(nr. CF vechi 1044 Timisoara), Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000ASOCIATIA DE PROPRIETARI 3 AUGUST 1919 nr.29obtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Renovare fatade cladire si inlocuire burlane deteriorate.
  660/28.02.2019extras CF nr. 408843 top.nr. conform CF, plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500CZAKO TIMEA-ELISABETA pentru SCHWAB EUGENIA INTRAREA DIMITRIE PACIUREA nr.1obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD- Schimbare partiala de destinatie spatiu demisol din locuinta (casa) in SAD , fara modificari interioare si exterioare.
  659/28.02.2019C.F. nr. 418403, nr. top. 22477, 22478; plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000HOCKL PETRU BASARABIA nr.35obtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuine - Demolare partiala,reconstruire si modificări interioare/ exterioare la constructie existenta.
  658/28.02.2019C.F. nr.412115; Nr. top. 2244/1/2/1, Plan de situatie sc.1:500, Plan incadrare in zona sc.1:5000S.C. PREMIUM OUTDOOR MEDIA S.R.L. prin SAIN RAMONA CALEA SAGULUI nr.79obtinere A.C. - Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare doua panouri ecran publicitare tip LED pe teren proprietate pe structura independenta, pe perioada contractului de inchiriere
  657/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 412883 Timișoara (extras vechi CF 5794 Timișoara), nr. cad. 412883, nr. top.12212, extras CF 412883-C1 Timișoara (extras vechi CF 5794 Timișoara), nr. top. 12212RISTA VESTIAN prin MARCUSAN VERONICA Moilor nr.2obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții cu funcțiuni comasate (locuințe și comerț) - Reabilitare faade conf. L153/2011; Reparaii arpantă i înlocuire învelitoare. Lucrări de tip d)- Reparaii împrejmuire la frontul stradal i poartă intrare auto.
  Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
  Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara