Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

asd
Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Acte Direcția Urbanism
 • Certificate de urbanism
 • Autorizatii de construire
 •   Acte Directia Patrimoniu
 • Avize publicitate


 •   Certificate de urbanism


  Pagina:
  1  
  ...
  15
  ...
    21
  Numar/Data

  Date identificare imobilBeneficiarAdresaDescriere
  656/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:1000, extras CF 419158 (extras CF vechi 5593, nr. top. 30246 ), nr. cad. 419158, 419158-C1, 419158-C2.S.C. MEGA IMAGE S.R.L. DRUBETA nr.95obținere A.C.-Lucrări de tip a)- Construcții pentru comert - Modificări interioare / exterioare spatiu comercial (parter). Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  655/28.02.2019extras CF nr. 401680-C1-U4 top. 401680-C1-U4POPESCU GHEORGHE pentru POPESCU ANA TEODORA Renasterii bl.D9 sc.A et.P ap.1obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon, la apartamentul nr.1 situat la parter, pentru îmbunătățirea confortului, conform HCL nr. 35/2008.
  654/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 409513 Timișoara, nr. cad. 409513BUCIUMAN NICOLAIE ANTON Aurel Vernichescu nr.2obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire locuinta cu două apartamente in regim de inaltime D+P+M, construire anexa gospodaresca P, piscina, CARPORT (parcare acoperita) si amenajare parcela. Lucrări de tip d) imprejmuiri - Imprejmuire teren cu realizare acces auto si pietonal. Lucrări de tip c) - Rețele edilitare:apă, canal, gaz, electrice. Branșament apă și racord canal. Branșament gaz prin pozare subterana. Branșament energie electrica prin pozare subterana. Lucrari de tip f) - Organizare de santier
  653/28.02.2019C.F. nr. 443680,Nr.cad.443680, (CF vechi 138464, nr.top A1676/2/3-4/39), Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000BUCIUMAN NICOLAIE ANTON REZISTENTA BANATEANA nr.11obtinerea AC - Lucrari de tip a ) Constructii pentru locuinte - Construire locuinta tip duplex in regim de inaltime maxim P+E+M ( P+1E+Er ) cu max.3 apartamente, garaje, parcaje acoperite . Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Realizare imprejmuire cu accese auto si pietonal, amenajare incinta. Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - apă, canal, gaz, electrice. Branșament apă și racord canal. Branșament gaze naturale prin pozare subterană. Branșament energie electrica prin pozare subterana. Lucrari de tip f) - Organizare de santier
  652/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 435445 Timișoara, nr. cad. 435445 , extras CF 437216 Timișoara, nr. cad. 437216;E- DISTRIBUTIE BANAT SA prin Q PLANNING CONSULTANS SRL J.H. PESTALOZZI nr.3-5obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții tehnico-edilitare - Securizarea cladirilor si modernizare accesuri (modificari scari acces, amenajare rampa pentru persoane cu dizabilitati si montare control acces).
  651/28.02.2019CF nr. 403116 ( Nr. CF vechi: 146712) ; ( nr. cad. 403116nr. top.vechi 2179; 2181/29); Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000SAS CARMEN LAURA prin IONESCU ELENA TUDOR ARGHEZI nr.28obtinere AC: Lucrări de tip a) Construcții pentru locuinte - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperis. Lucrari de tip c) - Energie electrica - Racordare la SEN panouri fotovoltaice autorizate.
  650/28.02.2019extras de CF 407083-C1-U18, CAD 30040/XVMUTASCU BUCULEI CONSTANTIN Richard Waldemar Oschanitzky(fosta Bancii) nr.3 bl.139 sc.B et.parter ap.15obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon, la apartamentul nr.15 situat la parter, pentru îmbunătățirea confortului, conform HCL nr. 35/2008.
  649/28.02.2019CF 417343, Top: 1721; CF 440413, Top: 3010; C.F. 425387,Top 2978-2979, Plan de in cadrare in zona 1:5000; Plan de situatie 1:500PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA pentru COLTERM S.A. DIVIZIA 9 CAVALERIE si CONSTANTIN CEL MARE obtinerea AD- Lucrari tip c)- Cai de comunicatie/Retele edilitare- Demolare estacada peste str.DIVIZIA 9 CAVALERIE
  648/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 424653-C1 Timișoara (extras vechi CF 8659 Timișoara), nr. electronic 424653-C1, nr. top. 17319, extras CF 424653-C1-U13 Timișoara (extras vechi CF 127587 Timișoara), nr. cad. 424653-C1-U13, extras CF 424653-C1-U17 Timișoara, nr. cad. 424653-C1-U17GUZGANU ALIN CONSTANTIN prin SABOU MARIUS ANTON SEILER nr.1 bl.- sc.- et.- ap.4obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Amenajări interioare, modificări interioare și exterioare, mansardare în pod existent la apartamentul nr. 4 situat la parter, rezultând apartamentul nr. 4 în regim de înălțime P+M.
  647/28.02.2019CF 441688, Top: 441688; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000STUDIO ARCA SRL CALEA TORONTALULUI nr.69obtinere A.C. Lucrari de tip a) - Constructii cu functiuni conexe - Modificari la fatade si compartimentarile interioare la Corp B existent,
  646/28.02.2019Plan de situatie 1: 500, Plan de incadrare in zona 1:5000, extras CF nr. 426034, Nr.top 426034, Nr. cadastral: 426034 - C1.ARBA IOAN prin UNGUREANU MARIANA MICHEVICI nr.25obținere AD - Lucrari de tip a) Desfiintare - Desfiintare casa P existenta (corp C1)
  645/28.02.2019C.F. nr. 408309-C1-U6, Nr. top. 408309-C1-U6, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000VLAD ANCA prin S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L. BREDICEANU nr.5 et.DEMISOL ap.9/Aobtinerea AC - Lucrari de tip b) Constructii cu locuinte - Amenajari interioare in apartamentul nr. 9/A existent
  644/28.02.2019extras de CF 403187-C1-U79, TOP 1175, 1177/1/IXIVMUSCA NICU PRIN B.I.A. - ARH. IOAN-S. ANDREICUT Piatra Craiului nr.1 et.4 ap.13obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la apartament nr.13
  643/28.02.2019extras C.F. nr.446676, nr. cadastral 446676, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona in zona sc.1:5000CARPACI DORIN si CARPACI RODICA prin S.C. 3A STUDIO S.R.L. PALMIERILOR nr.3obținerea AD - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Desființare constructii - casa si anexe existente
  642/28.02.2019C.F. nr. 401943-C1, nr. top. 401943-C1, CF 401943, Top 555-556,559-560/5 , plan de situatie, plan de incadrare in zonaASOCIATIA DE PROPRIETARI prin SC BOND STUDIO SRL PACIUREA nr.4obținere AC - Lucrări de tip b) d) - Construcții pentru locuinte - Reparare/ Renovare fatade si montare grilaje de protectie la ferestre la interior. Refacere imprejmuire la frontul stradal.
  641/28.02.2019C.F. nr.403654-C1-U4, Nr.cadastral 16594/I/A, C.F. nr.403654-C1-U3, Nr.cadastral 16594/I/B; C.F. nr.403654, Nr.cadastral 16594; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000IONESCU SILVIAN prin IONESCU ELENA GHEORGHE SINCAI nr.18 ap.1A+Bobtinere AC: Lucrări de tip a) Construcții pentru locuinte - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperi. i lucrari de tip c) - Energie electrica - Racordare la SEN panouri fotovoltaice autorizate.
  640/28.02.2019C.F. NR.444518,Nr.cad.19633/4, plan de situatie si plan de incadrare in zonaION LIONARDI prin TULBURE ROXANA AMZEI nr.27obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe si S.A.D. - Construire locuinta pentru maxim doua familii si SAD în regim de înălțime P+2E. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire proprietate.
  639/28.02.2019CF NR. 441650 Nr.cadastral 441650,plan de situatie si plan de incadrare in zonaBACKUP TECHNOLOGY SRL PRIN TULBURE ROXANA Calea Urseni nr.36obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P+1E (cu două apartamente) și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
  638/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 427062 Timișoara (extras vechi CF 2236 Chișoda), nr. top. 1252/633/bBOHAR MARUSIA ALUNIȘ nr.24 bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Refacere împrejmuire proprietate la frontul stradal.
  637/28.02.2019C.F. nr. 420711-C1-U1, Nr. top. 420711-C1-U1, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000OGNEAN ADRIANA prin MUJ MAGDALENA ADY ENDRE nr.6 et.PARTER ap.4obtinere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Mansardare apartament ( apartament nr.4 ) existent
  636/28.02.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:1000, extras CF nr. 446205, nr. top 446205DEMIDOV SERGIU pentru SC GBN IMOBILI SRL Bulevardul Eroilor nr.30-40obținere AC - Construcții pentru locuințe- Lucrări de tip d) - Amenajare acces carosabil.
  635/28.02.2019extras CF nr. 410949, Nr. top. conf. CF (nr. CF vechi 2202/CHISODA); Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000BREBENAR LACRAMIOARA LENUTA pentru SC PROFI ROM FOOD SRL IZLAZ nr.87 et.parterobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru comerț - Recompartimentare si reamenajare, la parter, a spatiului comercial existent; obținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă luminoasa pe fațadă (pe durata contractului de locatiune).
  634/28.02.2019plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, CF nr. 408342-C1 Timisoara, CF nr. 408342, nr. top. 1128PETER PAVEL pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARI PARIS nr.19obținere A.C. - Lucrări de tip b)- Constructii pentru locuinte - Consolidare, reabilitare fatada si acoperis.
  633/28.02.2019Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000; CF 405265-C1-U8, top 17450/IIIBRATOSIN SAFTA prin ARH. ANGHEL C-TIN POP DE BASESTI nr.7 ap.3obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare si exterioare,extindere apartament nr.3 in regim parter conform HCL 452/2014.
  632/28.02.2019C.F.Nr.418413-C1-U2, Nr.Top.418413-C1-U2, plan de situatie, plan de incadrare in zonaPETRICA FLORIN pentru PETRYKA ENGINEERING SRL-D IULIU MANIU nr.59 et.1 ap.1obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Amenajari interioare, reparatii instalatii, inlocuire tamplarie la ap.1.
  631/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 405843 (extras CF vechi 70044), Nr. top. 21806-21807/1; 21806-21807/2HALIK - BIRLAN ALINA pentru S.C. AUTO - TRUCK S.R.L. CLOSCA nr.47obtinerea AC - Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă
  630/28.02.2019CF nr. 400306-C1, nr. top 400306-C1; CF nr. 407295-C1, nr. top 407295-C1; CF nr. 414368-C1, nr. top 414368-C1; plan de situatie, plan incadrare in zona MUNICIPIUL TIMISOARA - BEEB CERNAUTI nr.10-12-14obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică 3 blocuri de locuinte existente in regim de inaltime S+P+4E.
  629/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 430742 Timișoara (extras vechi CF 2100 Ghiroda), nr. top. 1690/b/1/a/2/64ENESCU ILIE prin RAMONA CHINCESAN GENERAL MAGHERU nr.17 bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare anexe gospodărești existente în regim de înălțime P. Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Extindere și mansardare casă existentă în regim de înălțime P, rezultând casă în regim de înălțime P+M (pentru maxim două familii).
  628/28.02.2019C.F. nr. 407938-C1, Nr. top. 6876; C.F. nr. 407938, Nr. top. 6876, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000, Plan situatie imobil sc.1:500 vizat OCPIASOCIATIA DE PROPRIETARI din str.Dr. GH. MARINESCU, Nr. 2, TIMISOARA prin S.C. DRAGOS MIRCEA INVEST Dr. GHEORGHE MARINESCU nr.2obtinere AC - Lucrari de tip b) Constructii pentru locuinte - Amenajare mansarda in pod existent si reabilitare imobil
  627/28.02.2019plan incadrare in zona, plan de situatie, CF nr.413289-C1, nr.top.413289-C1SC INFOTIM SA TIMIOARA pentru SC HELLA ROMANIA SRL prin EUGEN MANDAE Gheorghe Dima nr.1obținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru SAD - Modificări interioare i exterioare la SAD existent, amenajare două garaje.
  626/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 445117 Timișoara (extras vechi CF 1786 Urseni), nr. top. 1289/998-1030/1/1/2; 1289/998-1030/2/b/2/a/1/1 65/a/2-165/b/2-172/2/1/1/3/2/b; C.F.420050 (extras vechi CF 20982 Mosnita Noua)POPA ALIN reprezentant SC AQUATIM SA DIMITRIE DINICUobținerea AC - Lucrări de tip a) și c) - Construcții tehnico-edilitare și rețele edilitare - Execuție stație de pompare ape uzate menajere.
  625/28.02.2019extras de CF 433700, TOP 18456, 18457RADOVAN ROMINA MARIA PRIN PUPAZA COSTIN EUGEN ADAM MICKIEWICZ nr.14obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) : Construire casă unifamiliala în regim P +1E
  624/28.02.2019Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:500, extras CF 435401 Timișoara, nr. cad. 435401E DISTRIBUTIE BANAT S.A. prin Q PLANNING CONSULTANTS S.R.L. PESTALOZZI nr.3-5obținerea AC - Lucrări de tip b) Construcții tehnico-edilitare - Modernizare și securizare cladire existenta
  623/28.02.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, CF 407090-C1-U5 nr.cadastral 407090-C1-U5,CF Nr. 407090 top:5955ZAHARIA ECATERINA PRIN FLOAREA ION Ecaterina Teodoroiu nr.16 ap.1obținere A.C. - Lucrări de tip b)- Constructii pentru locuinte - Reparatii invelitoare/sarpanta imobil existent
  622/28.02.2019CF NR. 407666-C1-U1 Nr.top:5956/II,plan de situatie si plan de incadrare in zonaFLOAREA ION Ecaterina Teodoroiu nr.18 ap.2 pentru obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru alimentație publică, comerț și/sau servicii - Schimbare destinație spațiu din locuință în S.A.D.
  621/28.02.2019plan incadrare in zona, plan de situatie, Cf nr.400983-C1-U4, nr.top.436/VIIGRECU MARIA PRIN SANDULEAN ANA DORINA Piata Unirii nr: 9 et.I ap.7obținere A.C. - Lucrări de tip b) Construcții pentru locuinte-Punerea in siguranta a zidului calcan la apartamentul nr.7
  620/28.02.2019C.F. vechi nr. 418363 (CF vechi 101573), Nr. top.418363 ( nr. top vechi:14320/1/1/1), Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000SAO PROIECT SRL pentru LUPULEASA VASILE RIGOLETTO nr.14obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru sanatate - Schimbare de destinatie din locuinta in clinica medicala de cercetare, compartimentari interioare si amenajare mansarda in pod existent rezultand clinica medical in regim de inaltime Ds+P+E+M.
  619/28.02.2019CF nr. 407759, nr. top 12168; CF nr. 407759-C1, nr. top 12168ASOCIATIA DE PROPRIETARI prin Navligu Isabela GENERAL HENRI BERTHELOT (FOSTA CARAIMAN) nr.5obtinere AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Punere in siguranta, reparatii invelitoare, reparatii jgheaburi si burlane, reabilitare fatade si reabilitare spatii comune (casa scarii) la imobil existent
  618/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 401917-C1-U3 (extras CF 16214), nr. top. 10282/IIFAUR ADRIAN CONSTANTIN MEMORANDULUI nr.64 ap.2obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Mansardare si modificari goluri la fatada la ap. 2, rezultand regim de inaltime P+M
  617/28.02.2019extras de CF 412765-C1-U3, TOP 27225/IV, extras de CF 412765, TOP 27225 ROMAN ION-CRISTIAN CONSTANTIN PRIN CHROM ART AND ARCHITECTS SRL Calea Sever Bocu(Calea Lipovei) nr.5 et.P ap.4obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Construcții pentru SAD - Schimbare destinatie spatiu din locuinta(apartament nr.4) in spatiu cu alta destinatie. Creare acces direct din exterior
  616/28.02.2019extras de CF 417681-C1, extras de CF 417681, TOP 417681RCS &RDS SA PRIN CRISTINA MIRELUT Dacilor nr.25obținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Construire (amplasare) stație de telefonie mobila pe terasa imobilului ,pe durata contractului de locațiune - Intrare in legalitate
  615/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 429344 Timișoara , nr. cadastral 429344ARH. FORT O .pentru BOIANJICOV GHEORGHE ULPIA TRAIANA nr.89obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Demolare partiala si extindere casă existentă, rezultând casă în regim de înălțime P(pentru maxim două familii).
  614/28.02.2019C.F.nr. 412432-C1-U20, Nr.top. 29676/I, plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000PETA DORU VIOREL PRIN SC PILOT TEAM ORSOVA nr.14 bl.95 sc.A et.P ap.1obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire 2 balcoane la ap. 1 conf. HCL 35/2008, pentru îmbunătățirea confortului
  613/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 405062 Timișoara (extras vechi CF 60813 Timișoara), nr. top. 1023/1/3, extras CF 405062-C1-U4 Timișoara (extras vechi CF 99097 Timișoara), nr. top. 1023/1/3/XXIIIPALI ALOIANIS reprezentant SC BIKE LOCAL TM SRL INTRAREA DOINEI nr.31 bl.- sc.- et.P ap.SPAȚIU COMERCIALobținerea AC - Lucrări de tip b) și h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
  612/28.02.2019plan de situatie si plan de incadrare in zona,CF NR. 400430-C1-U3,Top.12769/1ACSINTE BORDOS MIHAELA PRIN BUZARNESCU GHE. C. PORUMBESCU nr.83 ap.1obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Mansardare în pod existent la apartamentul nr. 1 situat la parter, rezultând apartamentul nr. 1 dispus pe două niveluri
  611/28.02.2019extras de CF 431698, TOP 6255,6256,plan de situatie si plan de incadrare in zona,plan de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de persoana fizica autorizata ANCPI Bonchis CatalinORGANIZATIA CENTRALA A FAMILIILOR KOLPING DIN ROMANIA PRIN RADU SINITEAN Cezar Boliac nr.13obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe și servicii -Reabilitare,extindere cladire existenta pentru sediu administrativ si locuinta de serviciu(pe parcela locuinte pentru maxim 2 familii);Lucrări de tip d) - Împrejmuire - Refacere împrejmuire parcelă.
  610/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 407120-C1, Timișoara (extras vechi CF 7352 Timișoara), nr. top. 27770/1SC GLOBAL LANGUAGE SRL prin BECAN DANIELA B-dul Eroilor nr.35obținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere.
  609/28.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 401774 (extras CF vechi 125367), nr. cad. 401774, nr. top. 9148/2/2/2, 9148/2/1/1, 9148/2/1/2, 9148/2/2/1FOAME DĂNUT pentru CAMERA DE COMER, INDUSTRIE I AGRICULTURĂ TIMI 1 Decembrie, Bulevardul Eroilor de la Tisa nr.22 obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Construcii pentru servicii cu caracter provizoriu- Extindere centru expoziional i pavilion administrativ cu o construcie provizorie tip pavilion cu containere închise, amenajare terasă cu funciune expoziional i alimentaie publică.
  608/28.02.2019C.F. nr.445432, Nr.cadastral 445432, Plan de incadrare in zona sc.1:5000, Plan de situatie sc.1:500CALIN IONEL DOBRA presedinte C.J.TIMIS CALEA TORONTALULUI KM 6Studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiie " CENTRUL COMUNITAR DE ÎNVĂARE PERMANENTĂ TIMI în cadrul proiectului INIIATIVĂ COMUNĂ PRIVIND OCUPAREA FOREI DE MUNCĂ " - acronim JEDI poate fi utilizat pentru obtinere A.C. - lucrari de tip a) Constructii pentru servicii - Construire CENTRUL COMUNITAR DE ÎNVĂARE PERMANENTĂ TIMI în cadrul proiectului INIIATIVĂ COMUNĂ PRIVIND OCUPAREA FOREI DE MUNCĂ " - acronim JEDI, cu respectare PUD aprobat prin HCL nr. 381/2001 prelungit prin HCL nr. 40/2008.
  607/28.02.2019extras de CF 402446-C1-U5, CAD 366/III/AISFANUT IOAN Augustin Pacha nr.6 et.parter ap.3obținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru comerț/servicii - Schimbare destinație spațiu din locuință în SAD; Modificări interioare; obținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  606/28.02.2019CF nr.403150 si CF nr.446626 TimisoaraGULER VASILE si GULER ILEANA Calea Bogdanestilor nr.48 ; str.Maslinului nr.32Aalipire imobile , conform documentatiei anexa la CU . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  605/27.02.2019CF 436908, Top: 436908; Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, Plan de situatie sc. 1:500SAVI ROBERT PRIN INSTAL F&M 82 SRL MARTIR GOGU OPRE nr.13Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  604/27.02.2019CF 400575, Top: 400575; Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, Plan de situatie sc. 1:500BORZA SERGIU PRIN STAR PROJECT PRIN MUNTEAN LENUTA DIACONUL CORESI nr.8/AObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  603/27.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 438300 Timișoara (extras vechi CF 135739 Timișoara), nr. cad. 438300, nr. top. 14334/1, 14328-14333/1/23GANGA ANA FLORENTINA CLAUDE DEBUSSY nr.FN bl.- sc.- et.- ap.-propunerea făcut㠄Construire imobil în regim P+2E locuințe colective și împrejmuire” nu respectă funcțiunea admisă.
  602/27.02.2019extras de CF 433485, TOP 63CARPACI SUNI MILIOI SI COLOMPAR LIDIA IZABELA PRIN SC ATRIUM BUILDING SRL Diaconovici Loga nr.9Obtinerea A.C. Lucrari de tip b)- Construcții pentru locuințe - Refacere imprejmuire
  601/27.02.2019extras de CF 418956, TOP 418956DIMITRIU AURELIAN ERVIN PRIN CHROM AND ARCHITECTS Bujorilor nr.16Aobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Inlocuire invelitoare existenta cu invelitoare de acelasi tip si aceeasi culoare
  600/27.02.2019extras de CF 405810, TOP 4528, 4529TOPOR LALA SILVIA PRIN PUPAZA COSTIN EUGEN Lorena nr.114obtinerea AC - lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte - Construire anexa gospodareasca
  599/27.02.2019C.F.447064, nr.cad 447064; C.F.409345; nr.cad 409345, C.F.409345-C1-U1, nr.cad 409345-C1-U1, C.F.409345-C1-U2, nr.cad 409345-C1-U2, C.F.409345-C1-U4, nr.cad 409345-C1-U4; C.F.417055, nr.cad 417055, C.F.417055-C1-U1, nr.cad 417055-C1-U1;C.F.417055-C1-U5, nr.cad 417055-C1-U5, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500MARCEL TORJE pentru S.C. BEGA TEHNOMET S.A. Calea BUZIASULUI nr.11obtinerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă luminoasa pe cladire si fațadă, totemuri și panouri publicitare directionale, pe durata contractului de închiriere.
  598/27.02.2019CF nr. 440779 nu. cad. 440779; Plan incadrare in zona sc.1:5000, Plan de situatie sc. 1:2000COCHECI CONSTANTIN director SC AEM SA prin OROS TIBERIU P-TA GEN. GH. DOMASNEANU nr.5Obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru industrie- Amplasare lift pe fatada corp C1.
  597/27.02.2019CF 445558 TimisoaraCUBITCHI ANDREI SI EVA Musicescudezlipire imobil in doua imonbile in suprafat de 425mp si 1066mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  596/27.02.2019CF nr.411233 Timisoara GHIMISI IULIUS-DANIEL Moise Dobosan nr.59dezlipire , conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  595/27.02.2019CF nr. 428261 Timisoara ( Nr. CF vechi: 2890 Giroc)STOENESCU VIORICA, STOENESCU FANEL Apicultorilor nr.16dezlipire conform documentatie topografice intocmita de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I.- ing. Victor S.Calin, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  594/27.02.2019CF nr. 444642 Timisoara, CF nr. 434064 Timisoara si CF nr. 442254 TimisoaraSC NOVA MARKET GRUP SRL Constructorilor nr.38 si 40notare conform documentatiei executate de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I - SC GEODETIC CONTROL SRL, in CF nr. 444642 Timisoara: se noteaza drept de uz, servitute si superfice pentru instalatii pe o suprafata de 250 mp. in favoarea ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA si se noteaza drept de uz, servitute si superficie pentru postul trafo pe o suprafata de 14 mp. in favoarea ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA, in CF nr. 434064 Timisoara se noteaza drept de uz, servitute si superficie pentru instalatii pe o suprafata de 89 mp. in favoarea ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA, in CF nr. 442254 Timisoara se noteaza drept de srvitute pentru acces pe o suprafata de 303 mp. in favoarea ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA.
  593/27.02.2019CF nr. 446244 TimisoaraUTA IOAN Campinaeste necesara in prealabil aprobarea de catre Consiliul Local al Municpiului Timisoara a unui studiu de urbanism deoarece prin propunerea de dezlipire se propune crearea unor parcele care nu au acces direct la domeniul public
  592/27.02.2019CF nr.446301 Timisoara BULACEL RAUL-VIRGIL , CHIRITA ALEXANDRU , ENE EMANUEL , ENE GINA SIMONA , LAZAR VALERIU , LAZAR ANA Pastorilor nr.5dezlipire , conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  591/27.02.2019CF 443543 Timisoara VANC GRIGORIE zona METRO II dezlipire conform documentatiei intocmita de autorizat ANCPI - Cojocaru Alin Ovidiu , anexa la CU . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  590/26.02.2019plan incadrare zona Sc:1:5000, plan de sitautie Sc:1:500; CFnr.429808, nr.top.429808(CF vechi:4660 Freidorf, Nr.Topografic:Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/1); CFnr.429809, nr.top.429809(CF vechi:4660Freidorf, nr.cadastral vechi:Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/2;CF nr.429810, nr.top.429810(CFvechi:4660Freidorf, nr.cadastral vechi:Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/3); CFnr.429811, nr.top.429811(CF vchi:4660Freidorf, Nr.cadastral vechi:Cc:1208/1/1/1;Cc1208/1/2/1/1/5; Cf nr.429812, nr.top.429812(CF vechi:4660 Freidorf, Nr.cadastral vechi:Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/6); CF nr.429813, nr.top:4298138(CF vechi:4660Freidorf, Nr.Cadastral vechi:Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/7); CF nr.429814, nr.top.429814(CF vechi nr:4660Freidorf, nr.cadastral vechi:Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/8); CF nr.429815, nr.top.CAD:Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/9(CF vechi nr:4660Freidorf); CF nr.429816, nr.ctop.429816(CF vechi:4660Freidorf, Nr.Cadastral vechi:Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/10); CF nr.429817, nr.top.CAD:Cc1208/1/1/1;CcSC DUTCH REAL ESTATE SRL prin MARCULESCU LAURA Napoli(Calea Sagului) nr.FNobtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil.
  589/26.02.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:1000, CF 446998 cad 446998.SC ENERGY ORTISOARA prin SINCA MARIANA Ion Hobanaobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  588/26.02.2019CF nr. 412584 Timisoara (Nr. CF vechi: 4252, nr. topografic: 6940) si CF nr. 412585 Timisoara (Nr. CF vechi: 4259, nr. topografic: 6941,6942) MODILCA VIOREL AUGUSTIN Ofcea nr.22notare servitute de trecere cu piciorul si automobilul in favoarea proprietarului dintodeauna al imobilului inscris in Cartea Funciara nr. 412585 pe o lungime de 17.00m, latime 4,50 avand S=72 mp., conform documentatiei topografice intocmita de persoana fizica autorizata ANCPI, CAREJA Ana, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  587/26.02.2019CF nr. 415402 (nr. CF vechi 137057) top 415402 nr. top. vechi 1723/2/1/1/1/1/b/5); Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000SC IULIUS TRUST SRL pentru MUNICIPIUL TIMISOARA DEMETRIADE nr.1obținere AC - Lucrari tip a)- Constructii pentru institutii publice- Construire cladire in regim P cu supanta. Amplasare firma pe fatada conform PUZ aprobat prin HCL 293/2015.
  586/26.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 414640-C1 Timișoara (extras vechi CF 69743 Timișoara), nr. electronic 414640-C1, nr. top. 29122/5MUNICIPIUL TIMIȘOARA - BIROUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ALEEA CRISTALULUI nr.1 bl.74 sc.D et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe colective - Reabilitare termică bloc de locuințe existent.
  585/26.02.2019CF COL. nr. 404356-C1 top 26255 Electronic 404356-C1,plan de situatie si plan de incadrare in zona MUNICIPIUL TIMISOARA-BEEB STELELOR nr.6 bl. T20 obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe colective - Reabilitare termică blocuri de locuințe existente.
  584/26.02.2019plan de situatie Sc:1:2000, plan incadrare in zona Sc:1:5000; CF nr.441224, nr.top.441224(CF vechi:4859, Nr.cadastral vechi:A1314/2)SC GAUSS SRL reprezentant al SM SR HOUSE CONSTRUCT SRL Extravilan FNobtinere Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  583/26.02.2019CF NR. 441652 Nr.cadastral441652,plan de situatie si plan de incadrare in zonaSC KNG SRL prin TULBURE ROXANA Calea Urseni nr.36obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P+1E (cu două apartamente) și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
  582/26.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF nr. 425456, nr. cad.425456 (CF vechi 11898, top. nr. 19287, 19288HANDARIC IOAN PRIN SC MS-CAD SRL LIVEZILOR nr.18obținere AD - Lucrări de tip a) - Desființare construcții existente; obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă duplex în regim P+2E -pentru max. 2 (două) familii.
  581/26.02.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, CF 434371 Nr.cadastral 434371 (CF vechi 2912), TOP 5740/1,plan de amplasament si delimitare imobil intocmit de persoana fizica autorizata ANCPI SC 903 STUDIOARH SRL-D Zlatna nr.3obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe -Desființare parțială, reabilitare și etajare casă existentă în regim de înălțime P, rezultând casă în regim de înălțime P+1E (pentru maxim două familii)
  580/26.02.2019CF nr.409605-C1-U9, nr. top 26180/1/1/8/IV; Plan de situatie 1:500, Plan de incadrare in zona 1:5000ARH. ANGHEL CONSTANTIN pentru THALASSINOU LUMINITA IONELA Circumvalaiunii nr.34 et.parter ap.4 obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii - Schimbare destinație spațiu din locuință în spațiu cu alta destinatie -Cabinet medical.
  579/26.02.2019extras de CF 404110, TOP 404110RACIU SABIN PENTRU CIRNEALA ILIE Vadul Crisului nr.51Obtinere AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+E. Lucrari tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren si realizare acces auto.
  578/26.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 401211 Timișoara (extras vechi CF 2780 Timișoara), nr. cad. 401211, nr. top. 692/1SC COSMOPOLITA REZIDENCE SRL prin BOJI ENIKO ÎNFRĂȚIRII nr.1 bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip a) și d) - Construcții pentru servicii - Modificări interioare și exterioare la imobil în curs de execuție autorizat cu AC nr. 440/02.04.2018 „Lucrări de tip b) - Construcții pentru servicii - Construire clădire în regim de înălțime S+P+Supantă+2E, cu funcțiunea de servicii (spații de cazare). Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire teren și amenajare acces auto. Sc=207 mp, Sd=934 mp. Zona B”.
  577/26.02.2019extras de CF 431698, TOP 6255,6256ORGANIZATIA CENTRALA A FAMILIILOR KOLPING ROMANIA PRIN RADU SINITEAN Cezar Boliac nr.13obtinere A.D. - lucrari de tip a) -Desfiintari - Desfiintare constructii existente
  576/26.02.2019C.F. nr. 423302, Nr.top. 423302, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000ANHELIUC GELU prin BOLOVAN CALIN POMICULTURII nr.53obținere AC - Lucrări tip a) Constructii pentru locuinte - Construire casă unifamiliala in regim de inaltime D+P+1E si CARPORT. Lucrari de tip d) Imprejmuire parcela cu realizare acces auto si pietonal.
  575/26.02.2019C.F. nr.400511-C1-U15, Nr.top.12390/I/A ; Plan de situație 1:500, Plan de încadrare în zonă 1:5000Arhitect ANGHEL CONSTANTIN pentru proprietar SIMU DIANA - OLIVIA ODOBESCU nr.40 et.1 ap.1/Aobținerea AC - Lucrări de tip b) Construcții pentru locuințe - Modificări interioare in apartament nr.1/A existent
  574/26.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 414030 Timișoara (extras vechi CF 4236 Freidorf), nr. top. 326/a-325/2/a/3BURETEA LUCIAN COSTEL CONSTANTIN SILVESTRI nr.7/A bl.- sc.- et.- ap.-informare.
  573/26.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:1000, extras CF 445291 nr. top. 445291Arh. LAURA COLOJOARA pentru FOLDVARY ANDRAS PETER N.D. Cocea nr.66/aobtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
  572/26.02.2019C.F. nr. 439772, nr.cadastral 439772, Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000AGRIMA DARIUS ALIN prin MARCUSAN VERONICA Cloca nr.51/Aobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Construcii pentru locuine- Mansardare casă existentă în regim P rezultând casă în regim de înălime P+M i Lucrări de tip d) - Împrejmuiri -Refacere/reparaii împrejmuire proprietate.
  571/26.02.2019C.F. 411289 (Nr. CF vechi:126135) nr. top. 31145/bMISICI MLADEN BD. CETATII nr.3BInformare
  570/26.02.2019CF NR. 409148 Nr. cadastral 409148,plan de situatie si plan de incadrare in zona,plan conform CF conform cu exemplarul aflat in arhiva 223289/06.11.2017GANGA ANA-FLORENTINA Z. C. Urseni,str.Lidia-str.Mures nu poate fi utilizat în scopul declarat întrucât propunerea făcut㠄Construire imobil in regim P+2E locuinte colective si imprejmuire” nu respectă funcțiunea admisă.
  569/26.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 447316 Timișoara (extras vechi CF 2 Timișoara), nr. top. 14723, extras CF 446968 Timișoara (extras vechi CF 17273 Timișoara), nr. top. 14743-14744TĂMAȘ ADRIAN VICTOR VÂLCOVICI (în fața imobilului cu nr. 22) nr.- bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare locuri de parcare pe domeniul public conform HCL nr. 18/2000.
  568/26.02.2019extras de CF 406459, TOP 406459, extras de CF 406459-C1, TOP 28563VN ATELIER SRL PENTRU ASOCIATIA DE PROPRIETARI INTRAREA SEPIA NR.10 Intrarea Sepia nr.10 bl.53obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reparatii acoperiș tip șarpantă la bloc de locuințe existent în regim de înălțime P+4E.
  567/26.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 438481 Timișoara, nr. cad. 438481 (poziție transcrisă din CF 429285 Timișoara), extras CF 440737 Timișoara, nr. cad. 440737 (poziție transcrisă din CF 438480 Timișoara), extras CF 440737-C1 Timișoara, nr. electronic 440737-C1GHILEZAN VIORICA pentru SC YBRADI FLOR SRL CALEA ARADULUI nr.56/A bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare construcție comercială cu firmă pe fațada aferentă pe durata contractului de închiriere.
  566/25.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 427612 Timișoara (extras vechi CF 29193 Timișoara), nr. cad. 427612, nr.top 14229/2/2SELEJAN DORIN prin HARKAI RAPHAEL Calea Urseni nr.26obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă cu două apartamente în regim de înălțime P+2E și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire teren.
  565/25.02.2019C.F. nr. 402240-C1-U11, Nr. top. 402240-C1-U11, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000MARCUS OCTAVIA ANA IULIU MANIU nr.32obtinere AC - Lucrări de tip b) Constructii pentru spatii cu alta destinatie - Desfiintare partiala, reconstruire ( reconstruire pe acelasi amplasament ) si etajare, rezultand cladire in regim de inaltime P+2E cu spatii comerciale si birouri
  564/25.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, plan de amplasament și delimitare a imobilului scara 1:5000 vizat OCPI cu nr. 197006/2018, extras CF 429203 Timișoara (extras vechi CF 4926 Freidorf), nr. cad. 429203, nr. top. 364/2/a/2/2/1SC TECTONICS HOUSE SRL pentru URSACHE ION BOGDAN CONSTANTIN SILVESTRI nr.24 bl.- sc.- et.- ap.-obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă unifamilială în regim de înălțime P+1E/M și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire proprietate și realizare accese (auto și pietonal).
  563/25.02.2019C.F. 446886 Timișoara, Nr. cad. 446886, Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:500KAIMICH DINA MANUELA Conform CF nr.446886 obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P+1E (pt. max. 2 familii) si garaj dublu in regim parter;Lucrări de tip d) Împrejmuiri - Împrejmuire proprietate și realizare accese (auto și pietonal).
  562/25.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 400476-C1-U7 Timișoara, nr. cad. 400476-C1-U7 (poziție transcrisă din CF 400476-C1 Timișoara)ARBACH YASSER prin MELCIU CONSTANTIN PROCLAMAȚIA DE LA TIMIȘOARA nr.7 bl.- sc.- et.S ap.2obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru comerț și/sau servicii - Schimbare destinație din locuință în spațiu pentru comerț și/sau servicii.
  561/25.02.2019extras CF nr.. 406735; top. 14164/1, 14166/1, 14165/1, 14167/1; plan de situatie, plan de incadrare in zonaConsiliul Judeean TIMI prin presedinte CALIN IONEL DOBRA STEFAN PLAVAT-DIACONUL CORESIStudiu de fezabilitate ,,Complex sportiv" poate fi utilizat pentru obținerea AD - Lucrări de desființare de tip a) – pt. sport și agrement - Desființare construcții existente -stadion "Dan Paltinișanu"
  560/25.02.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:1000, CF 405438 (CF vechi 212, top 17310) cad 405438.RUXANDRA BADESCU pentru SC SUBCONTROL SRL SPL. N. TITULESCU nr.5obținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  559/25.02.2019C.F. 417940-C1-U3, Nr. top 12604/II; C.F. 417940-C1-U4, Nr. top 12604/III; C.F. 417940-C1-U5, Nr. top 12604/IV; C.F. 417940, Nr. top 12604, C.F. 417940-C1, Nr. top 12604, Plan de situatie sc.1:500, Plan incadrare in zona sc.1:5000S.C. TECTONICS ART S.R.L. CIPRIAN PORUMBESCU nr.39Obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare, exterioare si etajare apartment existent, cu respectare RLU si PUZ 96/1998 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 (cu acces la etaj direct din apartament)
  558/25.02.2019CF 404593-C1-U1 Nr.cadastral 404593-C1-U1,CF NR. 404593-U3 Nr. cadastral 404593-C1-U3,CF NR. 404593 Nr.cadastral 404593,plan de situatie existent si propus-pl. nr.1 si 2 proiect nr. 693/2019 intocmit persoana fizica autorizata ANCPI Balc Rares DinuPRIPON ILIE Ion Roata nr.21 ap.1 si 3schimbare partiala de destinație fără lucrări de construcții, din spațiu de locuit (ap. nr.1si 3) la parter, în spatiu cu alta destinatie SAD (birouri) la parter, conform art. 11, lit. n) din Legea 50/1991 act. si rep. si nu poate fi utilizat pentru schimbare partiala de destinatie la ap.1 -etaj 1 si ap.3-mansarda si etaj 1 , conform art. 11, lit. n) din Legea 50/1991 act.deoarece nu respecta functiunea din PUZ aprobat prin HCL nr. 186/2003
  557/25.02.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 447255 Timișoara (extras vechi CF 138947 Timișoara), nr. cad. Cc291/1/2/4GYENGE ALEXANDRU CRISTIAN reprezentant SC OROBICA SRL (zona) CALEA ARADULUI (DN69) nr.- bl.- sc.- et.- ap.-informare.
  Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
  Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara