Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

asd
Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Acte Direcția Urbanism
 • Certificate de urbanism
 • Autorizatii de construire
 •   Acte Directia Patrimoniu
 • Avize publicitate


 •   Certificate de urbanism


  Pagina:
  1  
  ...
  17
  ...
    30
  Numar/Data

  Date identificare imobilBeneficiarAdresaDescriere
  1390/19.04.2019C.F. nr. 432383-C1-U4, Nr. top. 17456/II/3, Plan de situatie sc. 1:500, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000MARIN CRISTIAN NICUSOR si MARIN VIORICA prin DEACONU REMUS NICOLAE TITULESCU nr.16 ap.subapartamentul 2/3obtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Mansardare apartament ( subapartamentul 2/3 ) existent in regim P rezultand regim de inaltime P+M.
  1389/19.04.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 415757-C1-U2 Timișoara (extras vechi CF 15171 Timișoara), nr. top 10302-10303-/1/II/1 , extras CF 415757 (extras vechi CF 15169 Timișoara), top 10302-10303/1URSACHE LUCIA-DANIELA Memorandului nr.46 ap.2/1obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare, exterioare i mansardare ap.nr.2/1.
  1388/19.04.2019CF NR. 447093 Nr.cadastral 447093,plan de situatie si plan de incadrare in zonaSC LIDL ROMANIA SCS prin Sultan Cosmin EROILOR DE LA TISA nr.38Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa - Alimentare cu apa pentru spatii verzi prin foraj de mica adancime
  1387/19.04.2019extras de CF 441327, TOP 441327ADAM MARIAN REPREZENTANT SC DEDEMAN SRL Calea Sagului nr.102obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperiș cladire existenta.
  1386/19.04.2019CF 434952, (C.F. vechi 8371, top. 17358/1), 434952-C1, plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000,MOGA MIRCEA pentru MEGA IMAGE SRL B-DUL. G-RAL. ION DRAGALINA nr.47obținere A.C.-Lucrări de tip a) - Construcții pentru comert - Schimbare partiala de destinatie la parter din restaurant in spatiu comercial. Amenajari interioare, recompartimentari si modificare tamplarie. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă luminoasa pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  1385/19.04.2019lan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:1000, extras CF 400776-C1-U13 (extras CF vechi 146570), nr.top 17068/XVII/FIONESCU CAMIL pentru SC MEGA IMAGE SRL Bulevardul Regele Carol I(fost Tinereii) nr.18 et.parter i subsol ap.12/F-Sp.comercial 6obținere A.C.- Lucrări de tip b) - Construcții pentru comert- Amenajare spatiu comercial existent. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare semnalistica pe fațada aferentă spațiului (SAD) pe durata contractului de închiriere.
  1384/19.04.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF nr.430899, Nr cadastral :430899,430899-C1, 430899-C2GIURGIU ALINA Eroii De La Păuliș nr.6obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Demolare partiala locuinta si anexa si extindere (doar cu respectarea HCL nr. 452/2014) casa existenta in regim de inaltime P+M,rezultand casa in regim de inaltime P+1E pentru max. doua familii;obținerea AD - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Desființare anexa(corp C2).
  1383/19.04.2019extras de CF 412641, TOP 7158/1, extras de CF 412641-C1, TOP 7158/1HARSAN COSMIN-GABRIEL Stefan cel Mare nr.36 ap.1,2,3obtinere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte: Reabilitare cladiri, acoperis si fatade
  1382/19.04.2019CF nr.431930 Timioara (CF vechi 1 Dumbrăvia) , CF nr.431928 Timioara (CF vechi 1088 Dumbrăvia)SC. BLACK LIGHT SRL pentru MUNICIPIUL TIMIȘOARA prin DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI i DOTĂRI DIVERSE I E alocare numar cadastral pentru operatiunea de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară Teren intravilan - drum , in suprafata de 22718 mp i rectificarea suprafeelor imobilelor cu nr.cad.388/1/1/1/3 i nr.cad.387/1/2 în conformitate cu documentatia topo-cadastral, întocmit de SC BLACK LIGHT SRL, proiect nr. 2869/2019(04.2019) si este valabil doar insotit de plansele anexa la prezentul certificat de urbanism, vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat prin emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovarii unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul îsi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotararii Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara.Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33 .
  1381/19.04.2019extras de CF 404239, TOP 22675/2BIHOI ADRIAN ILIE PRIN ONEA MADALINA VUC ST. KARADJIC nr.35/Aobținere AC - Lucrari de tip d) - Refacere imprejmuire si modificare acces auto.
  1380/19.04.2019CF 409348 Timisoara nr. top.409348; plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000 IRIMIE LUMINITA (MANAGER CASINO) REPR. AL SC RED SEVENS SRL Calea Sagului nr.22obținere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere)
  1379/19.04.2019extras de CF 402712, TOP 402712ZAHARIE STELIAN PRIN ADELA GOSA Cornelius Nepos nr.10Aobținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperiș
  1378/19.04.2019extras de CF 442215, TOP 14353/12MISCA MONICA ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN( fosta General Gheorghe Stavrescu) nr.21obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperișul garajului.
  1377/19.04.2019extras de CF 402654-C1-U10, CAD 402654-C1-U10DUTA RINA PRIN GAVRILESCU SEVERINA Lirei nr.1 bl.5 et.parter ap.2obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD(comerț/servicii) - Schimbare destinație spațiu din locuință în spațiu pentru SAD si creare acces din exterior; Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă/caseta luminoasa pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  1376/19.04.2019extras de CF 442999, TOP 19645/8BOLDURA MARIA; BOLDURA NICOLAE COSMIN; BOLDURA CEZAR AUGUSTIN PRIN VERONICA MARCUSANU Titus Livius(fosta Proiectata) nr.6obtinere AD - Lucrări de tip a) - Desființare casa existenta; poate fi utilizat pentru obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire casa duplex în regim P+M si imprejmuire la strada.
  1375/19.04.2019extras de CF 431352, TOP 1507/b-1511/b/1635-637/3/2CAPUCEAN SILVIU-TEODOR PENTRU BORHA ELENA Herculane nr.64pentru obtinere AD - Lucrări de tip a) - Desființare casa existenta in regim P; poate fi utilizat pentru obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim P+M si garaj.
  1374/19.04.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 410717 Timișoara (extras vechi CF 4105 Timișoara), nr. top. 627/1, extras CF 410717-C1 Timișoara, nr. top. 627/1ABULIL RAIDA pentru IVAN GHEORGHE, IVAN MANDITA si BALAN AMBROZIU VALERIU BRANISTEA nr.1obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Punere in siguranta cladire conform Autorizatia de Construire emisa cu nr.1632 din 10.12.2018 " Lucrari de tip a) Punere in siguranta cladire conf. SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTIZA NR.213/2018, intocmita de Expert Tehnic atestat MLPAT nr.8405/A1/A2 :ing.Pirvulescu Dan Emilian - IN REGIM DE URGENTA conf. L 50/91rep. art. 7, alin. 16
  1373/19.04.2019extras C.F. nr.401063-C1-U33, nr.cadastral 401063-C1-U33, CF nr.401063, nr.cadastral 401063, Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000 IRIMIE LUMINITA (MANAGER CASINO) reprezentant al SC RED SEVENS SRL Bulevardul Republicii nr.27-29 ap.Sp.Com.nr.1/B/Bobținere AC: Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  1372/19.04.2019C.F. nr. 447240, Nr. cadastral 447240, Plan de situatie sc.1:1000, Plan de incadrare in zona sc.1:5000SC MARK ENTERPRISE SRL prin Zbucea Simina nr.CF 447240 Timisoaraobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P/P+M cu max. 2 apartamente, conform PUZ aprobat prin HCL 607/2018. Lucrări de tip d) Împrejmuiri - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto)
  1371/19.04.2019C.F. nr. 447235, Nr. cadastral 447235, Plan de situatie sc.1:1000, Plan de incadrare in zona sc.1:5000MARK ENTERPRISE SRL PRIN ZBUCEA SIMINA CF Nr 447235obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P/P+M cu max. 2 apartamente, conform PUZ aprobat prin HCL 607/2018. Lucrări de tip d) Împrejmuiri - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto)
  1370/19.04.2019extras de CF 411536, TOP 411536MUNICIPIUL TIMISIOARA PRIN S.G.M.P.F.I.N.L. CALEA BOGDĂNEȘTILOR nr.32/Aobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru învățământ - Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară.
  1369/19.04.2019CF nr.446804, nr.cadastral 446804, plan de situaie, plan de încadrare S.C.BOTANIC LIVING S.R.L. prin RD SIGN S.R.L. ION ZAICU nr.5obtinere A.C. - lucrari de tip f) - C-tii cu caracter provizoriu - Organizare de santier.
  1368/19.04.2019extras C.F. nr.420414, nr.top.9651(nr.CF vechi:5890), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000PERCEC DANA ANDREEA prin PERCEC DAN Cluj nr.22obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice la sol.
  1367/19.04.2019CF nr. 444377, nr. CAD: A541/3/11/7) ; plan de situatie sc.1:500, plan incadrare in zona sc.1:5000GYORGY ECATERINA MARIUS MOGA nr.11INFORMARE
  1366/19.04.2019C.F. 423470, Nr. top.423470 (nr. CF vechi 4237 Freidorf nr. top 326/a-325/2/a/4), Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000BARCAUAN PARTENIU si BARCAUAN DANIELA prin SC 3A STUDIO SEL CONSTANTIN SILVESTRI nr.7/cparcela este situata in zona cu interdicție de construire până la elaborarea unui plan urbanistic zonal, conform PUG Timisoara.
  1365/19.04.2019C.F.Nr.412007-C1-U2, Nr.cad. 412007-C1-U2, plan de situatie, plan de incadrareSZUHANEK GHEORGHE OSCAR ERNEST 3 AUGUST 1919 nr.27 sc.CORP BObtinere AC - Lucrări de tip b) - Constructii pentru locuinte si SAD - Schimbare partiala de destinație din cladirea existenta S+P+1E (corp B -locuinta) in SAD , rezultand SAD ( comert si birouri ) la S+P si locuinta le etaj(fara a mari numarul apartamentelor existente).
  1364/19.04.2019Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, CF nr. 400887-C1-U8, nr.cad. 400887-C1-U8POPA EUGENIA ANA pentru DUMITRESCU VERONICA P-TA BADEA CARTAN nr.1 et.parter ap.4-Obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru comert/alimentatie publica-Schimbare destinatie din locuinta in SAD (crama) si acces din exterior; Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada aferenta SAD pe durata contractului de inchiriere
  1363/19.04.2019CF 401272-C1, Top: 401272-C1; CF 401272, Top: 12025, 12026; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000STANCU JENNIFER PRIN SABINAUR SRL VIRGIL MADGEARU nr.38Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Reamplasare bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1362/19.04.2019CF nr. 418301 Timisoara nr. cad :A837/3/7/2 (nr. CF vechi 143988); plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de incadrare in zona scara 1:5000 intocmit de ing. PORDEA VLAD ANDREI autorizat ANCPI ISAC TIBERIU pentru SC T+Z 1994 SRL identificat prin CF nr. 418301 TimisoaraInformare
  1361/19.04.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 400887-C1-U6 Timișoara (extras vechi CF 126225 Timișoara), nr. top. 5627/XVIIIPOPA EUGENIA ANA pentru MINDRUT VASILE Badea Câran nr.1 et.demisol ap.23Obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru comer - Schimbare destinatie din boxa in spaiu comercial. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma pe fatada aferenta SAD pe durata contractului de inchiriere
  1360/19.04.2019extras de CF 402364-C1-U10, TOP 30459/ISARBU CORNELIE MARESAL ALEXANDRU AVERESCU nr.35 bl.99 et.parter ap.1pentru Obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD(comert/servicii) - Schimbare destinație spațiu din locuință (ap. 1 ) in SAD(comert/servicii)
  1359/19.04.2019C.F. nr. 447236, Nr. cadastral 447236, Plan de situatie sc.1:1000, Plan de incadrare in zona sc.1:5000SC MARK ENTERPRISE SRL PRIN ZBUCEA SIMINA CF Nr 447236obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P/P+M cu max. 2 apartamente, conform PUZ aprobat prin HCL 607/2018. Lucrări de tip d) Împrejmuiri - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto)
  1358/19.04.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 433553 Timișoara (extras vechi CF 6902 Timișoara), Nr. top. 10962, 10963DUMITRU MIHAELA LIVIU REBREANU nr.66obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru funcțiuni comasate (locuințe / spatii cu alta destinatie) - Desființare parțială, modificari interioare, modificari exterioare, extindere in regim de inaltime Sp+P+1Ep la casă existentă, rezultând imobil în regim de înălțime Sp+P+1Ep cu spații cu altă destinație și maxim două apartamente si amenajare incintă. Lucrări de tip d) Împrejmuiri - Refacere împrejmuire proprietate
  1357/19.04.2019plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000, CF nr. 411521-C1-U2, top 7109/I (nr. CF vechi 122404)GIRJOABA ION BEBE IEPURELUI nr.2obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare/ refacere fatada
  1356/19.04.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 420871 Timișoara (extras vechi CF 106386 Timișoara), nr. cad. 420871, nr. top. 9322/4OSTROVATI DAN pentru OMV PETROM SA B-DUL EROILOR DE LA TISA nr.37AInformare.
  1355/19.04.2019C.F.Nr.418413 Top 16935-16936 (nr. CF vechi 8146), C.F. colectiva Nr.418413-C1, Nr.Top.16935-16936 (nr. CF vechi 8146), plan de situatie, plan de incadrare in zonaPETRICA FLORIN reprezentant al PETRYKA ENGINEERING SRL-D BD. IULIU MANIU nr.59obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe -Amenajari interioare, fara modificari structurale, inlocuire instalatii, inlocuire tamplarie interioara si exterioara, reparatii tencuieli si finisaje exterioare, refacere imprejmuire teren, reparatii acoperis.
  1354/19.04.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, extras CF nr. 417665, Nr.cadastral 417665 ,nr. cad. 417665 (nr. CF vechi 1663 nr. top 5787); MEREANTU MIRCEA pentru SC PLASTIC ABC SA DACILOR nr.12obtinere A.C. - Lucrări de tip h) - Amplasare copertină pe fatada cladirii deasupra accesului in spatiu comercial.
  1353/19.04.2019 extras CF nr. 444657, cad. nr.444657, plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500,KOBER AUREL reprezentant al SC KOBER SRL Calea agului nr.203obtinerea A.C.: Lucrari de tip a) - Constructii pentru depozitare/servicii - Construire depozit produse finite i birouri, amenajări exterioare, parcare, cabină poartă i magazie deeuri. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu -Amplasare panou publicitar pe teren privat. Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere). Lucrări de tip d) Împrejmuiri - Împrejmuire teren cu realizare acces auto si pietonal. Lucrări de tip c) - Rețele edilitare:apă, canal, gaz, electrice. Branșament apă și racord canal. Branșament gaz prin pozare subterana. Branșament energie electrica prin pozare subterana.
  1352/19.04.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 420942 Timișoara (extras vechi CF10266 Timișoara), nr. top. 19131/2KREPELKA GABRIELA pentru HASNA MIHAI Vadul Criului nr.31obținere A.C. - lucrări de tip a) - Lucrări de construcții- Extindere și mansardare casă existentă , rezultând casă familială în regim de înălțime P+ M.
  1351/19.04.2019extras de CF 439144, TOP 439144BALOS VICTOR ADRIAN PENTRU SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT SRL SIEMENS nr.5obtinerea AC - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Realizare foisor(parter) de gradina
  1350/19.04.2019C.F. Nr. 403942-C1-U1; Nr. Top. 28704/XXI/B, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000COCORA OTILIA - ROXANA prin COCORA LUMINITA REMUS RADULET nr.17 bl.109 ap.TERASApropunerea făcut㠄 Intrarii in legalitate cu apartamentare la mansarda ”nu poate fi promovată pana la reglementare situatie juridica lucrari de constructii executate - Intabulare mansarda in Cartea Funciara.
  1349/19.04.2019extras de CF 409099, TOP 409099JURCA VIOREL PRIN STUDIO TZK SRL Dr. Pius Branzeu nr.34obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperis
  1348/19.04.2019C.F. nr. 416655, nr. top 23484/2/1 ( nr. CF vechi 85320); C.F. nr. 416654, nr. top 23485/2 (nr. CF vechi 85320); plan de situatie, plan de incadrare in zonaCORNELIA CISMAS reprezentant DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CALEA TORONTALULUI nr.km 5obtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru sanatate - Demolari partiale, modificari interioare si exterioare, extindere si supraetajare, amenajare parcela, amenajare heliport, lucrari rutiere, semnalistica, la cladirea Spital Clinic Timisoara (autorizata cu AC nr. 1011/21.11.1994), regim de inaltime propus D+P+5E pentru INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE TIMISOARA; Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Racorduri la utilitati (apa-canal; electrice; gaz); Lucari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren
  1347/19.04.2019C.F. nr. 442071 ( CF vechi nr.148041), CAD A1504/1/17/50, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000CIGHI AUREL prin ADELA GOSA Azaleelor nr.identificat prin CF nr.442071Obținerea AC - Lucrari de tip a) - Construcții pentru locuinte - Construire cladire de locuit unifamilială in regim de inaltime P+2E+M cu spaii comerciale, conform PUZ aprobat prin HCL nr.328/2005. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren si realizare acces auto.
  1346/19.04.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, CF nr. 403264 Timisoara, nr. top. 5830 ;CF Colectiva Nr. 403264-C1 Electronic:403264-C1;Nr. Topo:5830MUNICIPIUL TIMISOARA prin Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I EST IULIU GROZESCU nr.2 et.demisol ap.SAD 2obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru spatii tehnice- Schimbare destinatie spatiu din SAD in boxa la spatiu existent la demisol
  1345/19.04.2019C.F. nr. 447237, Nr. cadastral 447237, Plan de situatie sc.1:1000, Plan de incadrare in zona sc.1:5000S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. prin ZBUCEA SIMINA nr. Conform CF nr.447237obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P/P+M cu max. 2 apartamente, conform PUZ aprobat prin HCL 607/2018. Lucrări de tip d) Împrejmuiri - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
  1344/19.04.2019C.F. nr. 447239, Nr. cadastral 447239, Plan de situatie sc.1:1000, Plan de incadrare in zona sc.1:5000S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. prin ZBUCEA SIMINA nr.Conform CF nr. 447239obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P/P+M cu max. 2 apartamente, conform PUZ aprobat prin HCL 607/2018. Lucrări de tip d) Împrejmuiri - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
  1343/19.04.2019C.F. nr. 438444, Nr. top. 438444, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000IGNEA DANIEL prin TULBURE ROXANA Conform CF nr.438444obținere AC - Lucrari de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire garaj si piscina. Lucrari de tip d) Refacere împrejmuire teren, acces auto i pietonal.
  1342/19.04.2019CF nr. 401465 cad. 401465 (CF vechi 3567/16 nr. top 3567/16); plan de situatie si plan de incadrare in zonaGALAN DUMITRU prin 3D ARCHIDRAW SRL SPITALUL NOU nr.18obținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1341/18.04.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 409518 Timișoara (extras vechi 1565 Timișoara), nr. top. 6781PETRILA VIORICA Ion Mihalache nr.24obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuine/SAD- Construire imobil în regim S+P+2E, cu subsol tehnic, SAD la parter i maxim 2 apartamente la etaj 1 i 2.
  1340/18.04.2019extras de CF 413944, TOP 413944DIRECTIA CLADIRIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE 1 EST Piata LibertatiiObtinere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare catarg pe domeniul public.
  1339/18.04.2019CF 410208, Top: 410208; Plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000SC JABRI RESIDENCE SRL PRIN LARISA DEACONU CALEA TORONTALULUI nr.81Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana;
  1338/18.04.2019CF nr. 407430-C1-U3 nr. top. 17638-17639/III, CF COLECTIVA Nr. 25698 top 17638-17639, CF nr. 407430 top17638-17639, Plan de incadrare in zona 1:5000; Plan de situatie 1:500 IANCU PETRUTA NUFAR nr.14 ap.3obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Intrare in legalitate conform PV nr. 196/AX/413272 / 10.09.2018- Construire anexa aferenta parter.
  1337/18.04.2019C.F. nr. 414011, Nr. top. 28479, C.F. nr.45267, Nr.top. 28479, C.F. colectiv nr.414011-C1, Nr. topo: 28479, Anexa 2 - inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Timisoara-nr.crt 350 (Monitorul Oficial nr.699 bis/24 septembrie 2002), Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000MUNICIPIUL TIMISOARA prin COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA ALEEA VEVERITEI nr.3 et.SUBSOLobtinerea A.C. - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Amenajare si schimbare destinație spatiu din subsol tehnic in adapost public de protectie civila la imobil existent
  1336/18.04.2019C.F. nr.418069, Nr. top. 16838, 16837/1, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000NEGRISANU GABRIELA DOINA prin RD SIGN SRL MANGALIA nr.20obtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru funcțiuni comasate (servicii și locuințe) - Construire imobil în regim de înălțime max. P+2E cu spatii pentru servicii și max. două apartamente
  1335/18.04.2019CF Colectiva nr. 400588-C1 Electronic 400588-C1 Nr topo 26855;CF 400588 Top26855,Anexa 2-inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Timisoara-nr.crt 350 (Monitorul Oficial nr.699 bis/24 septembrie 2002),plan de situatie si plan de incadrare in zonaMUNICIPIUL TIMISOARA PRIN COMPARTIMENTUL VOLUNTAR pentru SITUATII DE URGENTA Intrarea Cucului nr.3Obtinerea A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Schimbare de destinaie spaii i amenajare adăposturi publice de protecie civilă la subsolul scărilor A , B si C ale imobilului existent
  1334/18.04.2019extras de CF 409109, TOP 14224, 14225/2, 14227/2/3, 14227-14228/1/4DAVID GETA PRIN FEIER RAUL Nichita Stanescu nr.5obtinere A.C. - lucrari de tip a) - C-tii pentru locuinte - Construire casa in regim P+ 1E si lucrari de tip d) - Imprejmuire teren.
  1333/18.04.2019extras de CF 425524, CAD 50785SIMIOANA-TINCAU DELIA PENTRU SIMIOANA-TINCAU MIHAI Ciocarliei nr.14obtinere AC: Lucrări de tip a) Construcții pentru locuinte - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperis casa sau la sol.
  1332/18.04.2019extras de CF 414580-C1-U1, CAD 414580-C1-U1NON-STOP GAME 2002 SRL PRIN ING.SEBASTIAN VETROVETZ Maresal Constantin Prezan nr.25 et.parter ap.18obținere AC: Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  1331/18.04.2019extras de CF 436218, TOP 436218ERDELYI ALB IULIU PRIN TECTONICS HOUSE SRL Arh.Cornel Liuba nr.6obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperiș si Lucrari de tip c) - Energie electrica - Racordare la SEN fara modificare bransament electric existent.
  1330/18.04.2019extras de CF 408636, TOP 408636STUDIO ARCA SRL Calea Buziasului nr.70Aobtinere AC - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Schimbare destinatie din SAD - Birouri si spatiu comercial cladire in regim P+1E in spatiu de locuinta unifamiliala in regim P+1E.
  1329/18.04.2019extras de CF 429924, TOP 429924STANCA ELENA SI CALDARAS STEFAN PRIN SC 3A STUDIO SRL Foisor nr.9obtinere A.C. - Lucrari de tip d)- Imprejmuiri - Refacere imprejmuire spre strada.
  1328/18.04.2019extras de CF 402381, TOP 27384/2, extras de CF 402381, TOP 27384/2/LXXV-LXXVI/BIRIMIE LUMINITA (MANAGER CASINO) REPREZENTANT AL SC RED SEVENS SRL Simion Barnutiu nr.67-69-71 et.parterobținere AC: Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  1327/18.04.2019C.F.400960-C1-U13( CF vechi nr.122176), Nr. cadastral 400960-C1-U13 , Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000CENTRUL MEDICAL DR. ZAHARIA Zugrav Nedelcu nr.11obținere AC: Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firme pe fațadă.
  1326/18.04.2019extras de CF 405926, TOP 30535, extras de CF 405926-C1, TOP 30535VLAD ONIGA REPREZENTANT AL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI STR. BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA NR.10 BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA nr.10obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Refacere acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica
  1325/18.04.2019extras de CF 417891, TOP 19186,19187PETRICA FLORIN PT. URSU MARIUS Rudaria nr.7obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice.
  1324/18.04.2019extras C.F. nr.424330, nr.cadastral 424330 (nr. CF vechi:1738, top 5893), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000FRIDERICH ERNEST prin VOICULESCU IOVAN Iuliu Grozescu nr.19Obținere A.C. - lucrări de tip b) - Constructii pt. locuinte- Mansardare la casa existentă in regim P, rezultind casa familiala in regim P+M (pt. maxim 2 familii).
  1323/18.04.2019extras de CF 408539-C1-U5, CAD 31244/XIICOTIGA RADU-DAN PRIN NOVELLA CRACIUN Martir Petru Domasneanu bl.73/a et.III ap.12obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la apartament nr.12
  1322/18.04.2019CF Colectiva nr. 400006-C1 Electronic 400006-C1 Topo 27042/2-27043/2,plan de situatie si plan de incadrare in zonaTECAR IOAN Cosmonautilor nr.1 sc.A si B obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc de locuințe existent în regim de înălțime P+4E, rezultând bloc de locuințe în regim de înălțime P+4E+M
  1321/18.04.2019C.F. nr. 436606, Nr.top. 436606, Plan de situatie, Plan de incadrare in zonaS.C. PRAKTIKER ROMANIA S.A. prin S.C. TOTAL PROJECT DESIGN S.R.L. B-DUL ANTENEI nr.2obținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare / înlocuire reclame /firme pe fațadă pe durata contractului de închiriere.
  1320/18.04.2019extras de CF 402664-C1-U11, TOP 573/a/1/1/16/1/2/2/IVSTEF LUCIA PRIN ALEXA DUMITRU Bujorilor nr.158 et.parter ap.4obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon, la apartamentul nr. 4 situat la parter, pentru îmbunătățirea confortului, conform HCL nr. 35/2008.
  1319/18.04.2019plan de situatioe, plan incadrare in zona, CFnr.410578-C1-U2, nr.top.410578-C1-U2ANASTASESCU ARCADIE Eugeniu de Savoya nr.13 et.parter ap.2obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru servicii și/sau comert - Schimbare destinație din locuință în spațiu pentru servicii și/sau comert.
  1318/18.04.2019CF nr. 410836 (CF vechi 5160, nr. top. 12443 - 12444); CF nr. 410836-C1 (CF vechi 5160) nr. top. 12443-12444; Plan de situatie sc.1:500; Plan de incadrare in zona sc.1:5000CIURAR ION PRIN ROTARIU COSMINA CONSTANTIN BRINCOVEANU nr.35obtinerea AD - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Demolare in regim de urgenta constructie afectata de un puternic incendiu in baza P.V. de control emis de ISC si a raportului de expertiza tehnica
  1317/18.04.2019extras de CF 410704-C1-U14, TOP 29834/IILUNGU EUGENIA PRIN COSTEA PETRU Luminita Botoc nr.4 sc.A et.parter ap.2obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon, la apartamentul nr.2 situat la parter, pentru îmbunătățirea confortului, conform HCL nr. 35/2008.
  1316/18.04.2019extras de CF 430465, TOP 430465TIVADAR SORIN PENTRU BADEA VLAD-CONSTANTIN-ALEXANDRU PARANG nr.cf 430465obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) si d): Construire casă unifamiliala în regim P +1E, garaj, anexă gospodărească si împrejmuire teren.
  1315/18.04.2019extras de CF 416679, top 416679CAPRIS VASILE MIHAI PRIN ARH. MORARU MARCELA Eugen Coseriu nr.54obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperiș
  1314/18.04.2019extras de CF 418686, TOP 418686IANOSKA LEVENTE Parang nr.3obținere AC - Construcții pentru locuință de tip d): Refacere împrejmuire teren.
  1313/18.04.2019C.F. nr.431500, Nr. top. 431500, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000MURARIU CONSTANTIN si VIORICA Conform CF nr.431500INFORMARE
  1312/18.04.2019C.F. 403050-C1-U49, Nr. top.28981/LXXXIII, Plan de situatie sc. 1:500, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000VACARESCU CRISTINE ILDIKO prin VACARESCU FLAVIUS GH ATOMULUI nr.2 et.4 ap.419Obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Schimbare destinatie spatiu din DUSURI si WC-uri in locuinta
  1311/18.04.2019extras de CF 438374-C1-U2, CAD 438374-C1-U2LAITIN CRISTINA NICULINA SI LAITIN BRATA ADRIAN Dimitrie Dinicu nr.50A et.parter+etaj ap.2pentru obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperiș
  1310/18.04.2019HCL 245/19.10.1999 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Timisoara; Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000POPOVICI-DONICI MIHAI pentru ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI Bd. STAN VIDRIGHIN- Str. ST.O.IOSIFnu detineti un titlu asupra terenului conform Legii 50/1991 rep. si act. si nu se respecta prevederile OUG 114/2007 pentru modificarea OUG nr. 195/2005 act. privind protectia mediului si OG 43/1997 privind regimul drumurilor .
  1309/18.04.2019plan de incadrare in zona scara 1:5000, plan de situatie scara 1:500, extras CF 401010, nr. cad. 401010PESTELEU TEODOR PRIN ARH. RACOLTA ANDREI PESTALOZZI nr.18obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe-Realizare poarta si acces auto din str. J.H. Pestalozzi.
  1308/18.04.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 404540 Timisoara (extras vechi CF 733), nr. top. 1116/1-2Cardos Silviu pentru SC UNIGEST SRL COLONEL ENESCU nr.1nu poate fi utilizat în scopul declarat întrucât propunerea nu respecta prevederile RLU aferent PUG Timisoara referitor la regimul de inaltime maxim admis
  1307/18.04.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 408632 (extras CF vechi 2610 Moșnița Nouă), nr. cad. 506/2-511/2/17SZEKELY ADRIANA CALEA BUZIASULU (MAGNOLIEI COLT CU TOPORASILOR) nr.8obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru comert,birouri-Construire cladire pentru spatii comerciale si birouri in regim de inaltime P+1E.
  1306/18.04.2019extras de CF 405818, CAD 405818FURDUI CORNEL Severin nr.8obtinere AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare construcție (C1) existente. si obtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Modificari la constructie autorizata cu AC 521/15.05.2017 - Modificari interioare, exterioare cu amenajare mansarda in pod existent la corpul C2 rezultand casa unifamiliala P+M si construire casa in regim P+M unifamilala cu garaj inglobat si modificare acces auto prin largire
  1305/18.04.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000,C.F. 407719-C1-U16 nr top 17247-17248/I/II/IIIANCULOVICI SVETOZAR si MAGDALENA ZUGRAV NEDELCU nr.9Obtinere AC - Lucrări de tip b) - Constructii pentru SAD - Schimbare destinație din corp cladire C-partial (magazie si 4 sasuri) în spatiu cu altă destinatie, modificari interioare/exterioare - amenajare fatade, refacere acoperis. Lucrari tip h)- Constructii cu caracter provizoriu-Amplasare firma pe fatada pe durata contractului de inchiriere.
  1304/18.04.2019CF nr.414148-C1-U1(CF vechi nr.36120), nr.top 5476/2-5477/I, CF nr.414148(CF vechi nr.18549), nr.top 5476/2-5477, plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500BOTEZATU CIPRIAN MARIN i DANIELA Simion Bărnuiu nr.7 ap.1obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constr. pt. locuinte i SAD- Modificări interioare, exterioare i etajare apartament nr.1 existent rezultând regim de înălime P+2E cu SAD-uri i 1 apartament. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațada aferenta spatiului (pe durata contractului de închiriere).
  1303/18.04.2019CF nr. 428375 top 428375 (carte funciara este blocata de extras nr. 67743/29.03.2019 pana la 11.04.2019)IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL DEMETRIADE Informare
  1302/18.04.2019CF nr.446539 top 446539, plan de situatie si plan de incadrare in zonaIULIUS MALL TIMISOARA SRL DEMETRIADE nr.1Obtinere AC- Lucrari de tip h)- Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare firma (RAIFFEISEN BANK) pe terasa cladirii, pe durata contractului de inchiriere.
  1301/18.04.2019CF nr. 442146 top 442146,plan de situatie si plan de incadrare in zonaINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE prin Stefan Vasile GHEORGHE ADAM nr.13Aobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru sanatate , comerț -Construire cladire parter cu destinatia desfacere produse alimentare
  1300/18.04.2019C.F. nr. 401374 TIMISOARA ( CF vechi 13201 ) Nr. top. 401374, C.F. nr. 401374-C1, Nr. top.17324-17325, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000MIRON SUTEU pentru NEW PRO TSR SRL ANDREI MURESANU nr.6obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte- Reparații fațade și invelitoare (corp C1). Recompartimentări interioare (fără modificarea nr. de apartamente existente). Amenajare curte.
  1299/18.04.2019CF Nr. 432398 top:404/7,plan de situatie si plan de incadrare in zonaDANILA ADRIAN DORU PRIN ARH. POPA VIOREL IONEL Pacii nr.35obtinere A.C. - Lucrare de tip a) Constructii pentru locuinte.Modificari interioare si exterioare si mansardare casa existenta parter,rezultand casa in regim de inaltime P+M pentru 2 familii.
  1298/18.04.2019CF nr. 400481-C1-U5, nr. top 12164-12165/I; plan de situatie si plan de incadrare in zonaMOTEC STEFAN REPR. AL CONSUL ONORIFIC AL REP. CEHE Piata Plevnei nr.7 ap.1obținerea AC - Lucrări de tip b) și h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare panou informativ si instalare/montare catarge (pentru steaguri )pe fațada aferentă spațiului pe durata contractului de închiriere
  1297/18.04.2019extras de CF 444049, TOP 444049FLORICESCU VALENTIN FLORIAN SI FLORICESCU ALEXANDRA IOANA Moise Dobosan nr.98obtinerea AC - Lucrari de tip h) - Constructii pentru locuinte - Realizare foisor.
  1296/18.04.2019extras de CF 436175, TOP 436175VUIA MARCEL ION Dorin Teodorescu nr.3obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Construire casă în regim P (cu max. 2 apartamente)
  1295/18.04.2019C.F. 412395, C.F. 412395-C1, nr.top 6470, plan de situatie 1:500, plan de incadrare 1:5000TUDORACHE TRANDAFIR ALIN si sotia TUDORACHE GABRIELA IOAN INOCENTIU MICU KLEIN nr.30obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Reabilitare, modificări interioare și exterioare, extindere (doar cu respectarea HCL nr. 452/2014) și mansardare,casa existenta in regim de inaltime S+P,rezultand casa in regim de inaltime S+P+M pentru max. doua familii.
  1294/18.04.2019 CF nr. 406185-C1 nr. top 1725/635-637/1 (nr. CF vechi 592 Chisoda), nr. top 406185, CF nr. 406185, nr. top 406185 (nr. CF vechi 592 Chisoda ); Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000PINTEA GHEORGHE prin POPA VIOREL MIRCEA BUJORILOR nr.41 ap.2obtinere AC -Lucrari de tip a)- Constructii pentru locuinte - Demolari partiale, consolidari, modificari interioare si exterioare, extindere si etajare locuinta parter (ap. 2), rezultand casa in regim de inaltime P+1E.
  1293/18.04.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 444636 Timișoara (extras vechi 2426 Ghiroda), nr. top. 1690/b/1/b/2/102FILIP ALEXANDRU identificat prin CF nr.444636( str. Martir Cornel Popescu)propunerea facută " Construire garaj auto" nu respectă prevederile L. 50/91 act.
  1292/18.04.2019C.F. 410462,nr. cadastral 410462, Nr.top.27282, Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:500SC HARTL ERNST IMOBILIARE SRL prin arhitect Racolta Andrei SIMION BARNUTIU nr.31Obtinere AC - Lucrari de tip a) -constructii pentru SAD- Amenajare parcare descoperita in incinta ;Lucrări de tip d) - Împrejmuire-Imprejmuire teren si realizare bariera la str.Simion Barnutiu
  1291/18.04.2019C.F. nr. 431861, Nr.top. 431861, C.F. nr.431861-C1, Nr. top.20433, Plan de situatie sc. 1:500, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000NICHITEANU ILIE prin ALIN NICOLI Martir Colonel IOAN UTA nr.6propunerea făcută nu respectă prevederile HCL nr. 452/2014
  Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
  Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara