Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

asd
Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Acte Direcția Urbanism
 • Certificate de urbanism
 • Autorizatii de construire
 •   Acte Directia Patrimoniu
 • Avize publicitate


 •   Certificate de urbanism


  Pagina:
  3
  ...
    22
  Numar/Data

  Date identificare imobilBeneficiarAdresaDescriere
  1966/06.06.2019extras de CF 437808, TOP 437808SC DAR-TEX IMOBILIARE SRL PRIN POPA EMANUEL GEORGE RANETTI nr.28obtinere AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Realizare acces auto si modificare parcare interioara - intrare in legalitate.
  1965/06.06.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 400328 Timisoara ( CF vechi 66505, nr. top: 494/1 ), nr. top. 400328, CAD 400328-C1.DARABANTI CONSTANTIN CALIN pentru / SC RCS-RDS SA Bulevardul REVOLUTIEI DIN 1989 nr.15/Aobtinerea AC - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare antene telecomunicatii electronice pe acoperisul constructiei existente - constructie provizorie pe durata contractului de inchiriere/locațiune; prezentul Certificat de Urbanism nu poate fi utilizat pentru "Reabilitare si refunctionalizare imobil-Corp cladire I,demolare partiala acoperis,construire mansarda partiala peste pod existent si terasa circulabila-conform aviz 234/Z/13.09.2017"' intrucat propunerea nu respecta RLU aferent PUG aprobat prin HCL 619/2018.
  1964/06.06.2019C.F. NR. 432592,Nr. cadastral 432592,plan de situatie si plan de incadrare in zonaSAVA COMAN TEODOR PRIN TULBURE ROXANA TRISTAN TZARA nr.F.N.obținere AC -Lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte - Construire imobil in regim de inaltime P+1E cu 2 apartamente, acces auto si pietonal. Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren
  1963/06.06.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:500, CF nr.440565 (CF vechi 200448), nr.cad. 50063, top: A863/1/4/1ITINEANT GHEORGHE identificat prin CF nr. 440565 TimisoaraInformare
  1962/06.06.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, CF nr. 410509 (CF vechi nr.1266), nr.cad teren 410509, nr.cad. constructii 410509-C1, (Nr. top. vechi 7349,7350)MIHUTA VIOREL reprezentant al SC MIHUA INTERNAIONAL SRL t.O.Iosif nr.18obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru comerț si servicii - Schimbare destinaie spaiu din casă în sediu firmă, birou i spaiu comercial.
  1961/06.06.2019C.F. NR. 432591,Nr. cadastral 432591,plan de situatie si plan de incadrare in zonaSAVA COMAN TEODOR PRIN TULBURE ROXANA identificat prin CF. nr. 432591obținere AC -Lucrari de tip a) , d) -Constructii pentru locuinte - Construire casa cu doua apartamente in regim P+1E, accese auto si pietonal, imprejmuire teren .
  1960/06.06.2019extras de CF 432792, TOP 432792SAVA COMAN TEODOR PRIN TULBURE ROXANA Tristan Tzara nr.cf. nr. 432792obținere AC -Lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte - Construire imobil in regim de inaltime P+1E cu 2 apartamente, acces auto si pietonal. Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren
  1959/06.06.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 406001-C1-U6, nr. cad. 406001-C1-U6MAIER MIRCEA PRIN MAIER ELENA PIAȚA AXENTE SEVER nr.2 ap.4Aobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru sănătate - Refuncționalizare spațiu din locuință în clinică medicală (apartamentul nr. 4A).
  1958/06.06.2019C.F. nr.416715, Nr.cadastral: 416715, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000LAZARESCU SANDA ARDEALUL nr.70Obtinere AC -Lucrari de tip a) Constructii pentru industrie - Etajare partiala si schimbare destinatie hala existenta cu respectare RLU aferent PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 - Intrare in legalitate
  1957/06.06.2019Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:1000, extras CF nr. 429477, Nr.top. 429477Ghilezan Stefan Radu in calitate de reprezentant al SC INVENTCAD SRL Obtinere AC-Lucrari de tip a)- Constructii industriale si servicii - Construire hala industriala,depozite si birouri in regim de inaltime P+1E
  1956/06.06.2019Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, CF 425360 TIMISOARA ( CF vechi 18860, nr.top. 3055/2/5, 3056/1/1/3 ), nr.cad. 425360DRAGAN SECARA TEODOR OLANDA nr.3obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuinte - Modificari la constructii autorizate cu A.C. nr. 1235/05.09.2017, constand in modificari interioare si exterioare la anexa parter corp C2 si la casa corp C1,
  1955/06.06.2019extras C.F. nr.412790, nr.cadastral 412790 (nr. CF vechi: 12549), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000MURDUNESCU LUDOVIC pentru EURO-MAX SRL Ioan Plavoin nr.13propunerea făcut㠄Schimbare regim de înălime la clădire existentă P+1E+M în P+2E+Eretras(M), conform Legii 50/1991 actualizată 2018-art.2/(4) a^1) Lucrări de supraetajare a clădirilor.” nu respectă prevederile Legii nr.50/1991 rep., act. art. 2 alin.(4) i regimul de înălime maxim admis (maxim P+2E).
  1954/06.06.2019CF Nr. 431400 nr.top..2326,CF Nr. 420036 top:2318,CF Nr. 404286 top.nr. 2325,CF Nr.400493 Top:2324MUNICIPIUL TIMISOARA prin COLTERM SA Izlaz 82-Steaua 50-Eternitatii 52-T.Popovici 2-8pentru Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Retea termica - Retehnologizare retele termice secundare in Municipiul Timisoara-PT98-Izlaz 82-Steaua 50-Eternitatii 52-t.Popovici 2-8
  1953/06.06.2019CF Nr. 447625 top:1450,1451;plan de situatie si plan de incadrare in zonaBOROS ATTILA ISTVAN Bogdan Petriceicu Hasdeu nr.22 Informare
  1952/06.06.2019extras de CF 445233, TOP 445233, extras de CF 445233-C3, CAD 445233-C3DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL prin ANTOCI ANDREI SERGIU Calea Stan Vidrighin nr.5D obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - Proiectare retea de canalizare si bazin de retentie apa pluviala pentru cladirile existente si cladirile noi autorizate din incinta DALLI PRODUCTION
  1951/06.06.2019CF nr.405735 TimisoaraMUNICIPIUL TIMISOARA Ulmului nr.2alocare numar cadastral prin operatiunea de prima inscriere a suprafetei de 11271 mp (aferenta Scolii Gimnaziala nr.26) si diminuarea corespunzatoare a suprafetei imobilului cu nr.top.26254/1/1 inscris in CF nr.405735 Timisoara . Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de prima inscriere in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  1950/06.06.2019extras C.F. nr.439196, nr.cadastral 439196, Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000SC MEGA IMAGE SRL Bulevardul Republicii nr.21obținere AC- Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă luminoasă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere). Amplasare panou publicitar/totem pe teren privat.
  1949/06.06.2019CF nr. 447792 (CF vechi nr.444534, nr. top 22720,22721), nr.cadastral 447792, plan de situatie, plan incadrare in zonaIUDIT BERE - SEMEREDI VUK ST. KARADZIC nr.38obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Înlocuire învelitoare/acoperi la casă existentă.
  1948/04.06.2019extras de CF 409172, TOP 409172SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES" PRIN LAZUREANU ELENA VOICHIT Gheorghe Adam nr.13obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru spitale - Construire cladire parter in scop medical(radiologie)
  1947/04.06.2019plan incadrare in zona eliberat de PMT Sc:1:5000, plan de situatie eliberat de PMT Sc:1:500, plan de situatie, plan incadrare in zona , tabel cu situatia juridica intocmita de o persoana autorizata de cadastru Sc:1:500, 1:5000;CF nr.427738,nr.cad.9945,CAD:C1Top.9945(Nr.CF vechi :6471)PUICA RADU repr. al SC OGLINDA SA Piata Bisericii nr.7obținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1946/04.06.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, extras CF nr. 410131, nr. cad 410131 (nr. CF vechi 102601, nr. top 8486/2/1/a/1)TIM TEROS SRL prin Q PLANNING CONSULTANTS SRL Bulevardul Industriilor nr.5obtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
  1945/04.06.2019Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, extras CF nr. 425278 Timisoara, Nr. top: 425278, (nr. top. vechi: 3036/2),ABBOUD MOHAMED PRIN SC 2ATIM PRO DESIGN SRL DIVIZIA 9 CAVALERIE nr.17 Aobținere Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut
  1944/04.06.2019extras de CF 408265, TOP 408265, extras de CF 408265-C1-U4, TOP 101/2 si 118/2/XICLAUDIA GODEAN PENTRU HUZAU CORNEL SI HUZAU CORINA LUDWING VAN BEETHOVEN nr.4propunerea facuta "Realizarii unui etaj partial - apartament unifamilial...realizarea unui lift exterior..." nu respecta regimul maxim de inaltime in zona(P+2E) si poate fi utilizat pentru Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Termoizolarea fatadelor, schimbarea tamplariei exterioare.
  1943/04.06.2019extras de CF 415170, TOP 415170SC ARHITECT TRIMBITAS SRL PENTRU GHIURCAN STEFAN ALEXANDRU, GHIURCAN RODICA Bucovinei(zona Torontalului) nr.73propunerea facuta "...spalatorie..." nu respectă RLU în ceea ce privește functiunea zonei si poate fi utilizat pentru obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru și servicii - Construire cladire servicii în regim de înălțime P, amenajari exterioare, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 451/2017, Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire partiala teren și realizare accese si Lucrari tip c)- Retele edilitare- Retele instalatii aferente in cadrul parcelei.
  1942/04.06.2019CF nr. 405948 - Timisoara (nr. CF vechi 30787) si CF nr. 400443 - Timisoara (nr. CF vechi 8021)PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Iris si Muresalocare numar cadastral prin operatiunea de prima inscriere in cartea funciara a Pietei Doina in suprafata de 1948mp si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de prima inscriere in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  1941/04.06.2019CF nr. 428891 (Nr. CF vechi: 14939)FUSTI ALEXANDRU Batania nr.61dezlipire conform documentatiei topografice intocmita de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. - ing. Rus Teofil Vasile, proiect nr. 189/2019, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  1940/04.06.2019CF nr. 433263 Timisoara Str. Circumvalatiunii, nr. 35SC COLUMBUS ACTIV SRL Cl. Circumvalatiunii nr.35inscriere a unui drept de superficie, uz si servitute de trecere in cartea funciara nr. 433263 Timisoara cu nr. cad 433263-teren intravilan in suprafata de 18730 m.p. cu cladire- C1- SUPRMARKET BILLA, Cl. Circumvalatiunii, nr. 35., in favoarea SC ENEL DISTRUBUTIE pentru LOT 2 in suprafata de 244 m.p..conform documentatiei topografice - proiect nr. - executata de PFA Liviu-Ioan V.Langa, valabila doar vizata spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  1939/03.06.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, extras CF nr. 405245 (CF vechi 121605), nr. top 1169/1Hudac Adrian pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Piaa Regina Maria nr.3obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru sănătate -" Înfiinare casă de tip familial i centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităi Timioara" POR 2014-2020-DALI.
  1938/03.06.2019CF 412355, Top: 18572/1; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000NISTOR NICOLAE PT RUSU NICULINA LAVINIA LILIACULUI nr.16Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  1937/03.06.2019CF 420665, Top: 420665; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000NISTOR NICOLAE PT CIUREA NICUSOR MATRAGUNEI nr.45Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  1936/03.06.2019CF 407294-C1, Topo: 26224/2/2; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000ASOCIATIA DE PROPRIETARI PRIN INSTGAT SRL TEIULUI nr.11Obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare - canal. Inlocuire racord canal.
  1935/03.06.2019CF 431167, Top: 431167; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000NISTOR NICOLAE PT RADULESCU CECILIA GHEORGHE IVANESCU (fosta CAMPINA, NR 53, 57) nr.11Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  1934/03.06.2019CF 429942, Top: 429942; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000RUSU PETRU-MARIUS PRIN SC C & C INSTAL SRL BATANIA nr.72Obtinere A.C. - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
  1933/03.06.2019CF 431650, Top: 1903/635-637/a-2; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000NISTOR NICOLAE PT SEIN MIHAI HERCULANE nr.43Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  1932/03.06.2019extras CF nr. 401647-C1, CF nr. 401647, topo. 26582ASOCIATIA DE PROPRIETARI PRIN SC FANATIC GRUP CONSTRUCT SRL MARTIR CLAUDIU VARCUS nr.7 sc.Bobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe -Modificări interioare: Creare acces, de la et. IV pe terasa blocului, la sc. B.
  1931/03.06.2019extras C.F. nr.447637, nr.cadastral 447637 (nr. CF vechi:444121), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000MUNTEANU ALIN-DANIEL prin ALFRED SCHWALIE Tulcea nr.22obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare casă existentă. obținere AC - Construcții pentru locuință - Lucrări de tip a) i d): Construire locuină unifamilială în regim de înălime P +1E,/M, garaj, anexă gospodărească P i împrejmuire teren.
  1930/03.06.2019C.F.Nr.432192, Nr.Top.432192 (nr. CF vechi 82973), CF nr. 432192-C1 Electronic 432192-C1 , plan de situatie, plan de incadrare in zonaASOCIATIA DE PROPRIETARI prin Q PLANNING CONSULTANTS SRL PLATANILOR nr.10obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe -Intrare in legalitate- Reabilitare termică bloc de locuințe.
  1929/03.06.2019C.F. nr.415617 (C.F. vechi nr.765), Nr. top.167, Plan incadrare zona sc.1:5000, Plan de situatiesc.1:500 DEHELEAN DORIN MARIUS B-DUL MIHAI EMINESCU nr.36obtinere A.C. - Lucrari de tip b), d) - Constructii pentru locuinte si servicii : Reabilitare (refacere) fatada imobil.
  1928/03.06.2019CF nr. 404870-C1-U2 (nr. CF vechi 110448) nr. cad. 27436/III; plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, Plan etaj I existent-plansa nr.01/A întocmită de arh.Miron Suteu, plan etaj 1,2,3-plansa nr..6 anexa la AC nr. 543/01.07.2004SC. DENTCOF SRL prin POPA MATEI SIMION BARNUTIU nr.62 et.IObținere A.C. - Lucrări de tip a) - Constructii pentru SAD- Schimbare destinație spațiu din etaj I în spatiu pentru SAD.
  1927/03.06.2019extras de CF 408558-C1, TOP 28581, extras de CF 407945-C1, TOP 28582MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN BEEB dr.Ioan Muresan nr.61-63 Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent în regim de înălțime S+P+4E.
  1926/03.06.2019C.F. nr. 413836, Nr.cadastral: 413836, Plan de situatie sc.1:500, Plan incadrare in zona sc.1:5000CORENIUC MARIUS NICOLAE administrator CMN MAR CAFFE S.R.L. Martir CERNAIANU nr.37obținere AC: Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă / caseta pe fațada aferenta spatiului (pe durata contractului de închiriere) - Intrare in legalitate
  1925/03.06.2019CF nr. 437808, Nr. top 437808, Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000BARCAN SILVANA IOANA G. RANETTI nr.28obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii /comert - Reparatii/renovare fatade. Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firme luminoase pe fatada aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere. Intrare in legalitate
  1924/03.06.2019C.F. nr. 415518 Timisoara, Nr. top. 415518, Plan de situatie sc. 1:500, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000CORENIUC MARIUS NICOLAE administrator CMN MAR CAFFE S.R.L. POMICULTURII nr.23obținere AC: Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă / caseta pe fațada aferenta spatiului (pe durata contractului de închiriere) - Intrare in legalitate
  1923/03.06.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, CF 447622, Nr. cadastral: 447622GABOR DORINA - MARIA VULTURILOR nr.67obținere AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuință - Construire casă în regim P+1E pentru max. 2 familii
  1922/03.06.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:1000, CF 422055 (CF vechi 139754) cad A732/1/43/1ONIGA VLAD Zona TORONTALULUI ap.5obținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1921/03.06.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:500, CF 407032 (CF vechi 413, top 1563, 1564) cad 407032SC PRESIDENT SRL PRIN RD SIGN SRL DINU LIPATTI nr.25obținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1920/03.06.2019Plan de încadrare in zonă scara 1:5000, plan de situaie scara 1:500, plan de amplasament di delimitare imobil sc. 1:1000, extras CF nr. 414734, nr. cad 414734 (nr. CF vechi 141429, nr. CAD: A 1506/3)COJANU SEBASTIAN STEFAN prin NAGY ALINA TATIANA Extravilan, CF nr. 414734obtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil
  1919/03.06.2019Plan de amplasare si delimitare a imobilului, plan parcelar/ cadastral sc. 1:5000; plan de incadrare sc. 1:5000; plan de situatie sc. 1:1000; C.F. nr. 428286, Nr. cadastral 428286; (CF vechi nr. 1637 Moșnița Nouă; Nr. cadastral vechi: A1512/1, nr. topografic vechi: 533/1/1/1/1/2)ABBOUD MOHAMED prin SC 2 ATIM PRO DESIGN SRL Mosnita Noua CF 428286obtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil
  1918/03.06.2019extras de CF 402446-C1-U7, TOP 366/VFERENCZI IOAN CAIUS Augustin Pacha nr.6 et.parter ap.Spatiu comercialobținere AC: Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  1917/03.06.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 443031, nr.cad 443031 (extras CF vechi 141847)TECTONICS HOUSE SRL prin MOROSAN GEORGE COSMIN Zona Câmpului, str.VII nr.10 obținere AC - Construcții pentru locuință - Lucrări de tip a) i d): Construire locuințe individuală în regim P +1E, garaj i împrejmuire teren.
  1916/03.06.2019Plan de situație sc.1:500, Plan de încadrare sc.1:5000, C.F. 442242, Nr.cad: 442242TUNEA FLAVIUS General MAGHERU nr.18/Aobtinere A.C. Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Modificare / extindere constructie în curs de execuție autorizata cu AC nr. 73/18.01.2018 si construire anexa gospodaresca in regim de inaltime P
  1915/03.06.2019C.F. nr. 420813-C1-U1 Timisoara CAD: 1462/1/2/67/1/10/I (nr. CF vechi: 8151 Giarmata); C.F. nr. 420813 Timisoara top:1462/1/2/67/1/10, plan de situatie , plan de incadrare in zonaDRAGHICI DANIEL prin SABOU MARIUS TEODOR GARNET nr.9 et.PARTER ap.1obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Extindere, modificari interioare si etajare la ap.1
  1914/03.06.2019C.F. 435036-C1-U1, Nr.cad. 435036-C1-U1, C.F. 435036-C1, Electronic: 435036-C1, C.F. 435036, Nr. cadastral: 435036, Plan de incadrare in zona 1:5000, Plan de situatie 1:500, Plan parcelar sc.1:1000 vizat OCPIMICULIT ALEXANDRU pentru GEORGESCU IOAN si sotia GEORGESCU MARIA - VICTORITA GHEORGHE BARITIU nr.8 ap.1obtinere A.C. - lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Mansardare apartament nr.1 rezultand apartament nr. 1 in regim P+M.
  1913/03.06.2019extras de CF 444225, TOP 444225KAUFLAND SCS - 15991149 PRIN ROMAN STEFAN Gheorghe Lazar nr.26obtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare panouri publicitare iluminate pe teren privat, conf.L 185/2013.
  1912/03.06.2019C.F. col. 401590-C1, Nr.TOP.27131, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000BERZEGHEANU ADELAIDE DIANA pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARI MARESAL CONSTANTIN PREZAN nr.69obtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Reparatii acoperis la bloc existent
  1911/03.06.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, C.F. nr. 418236-C1-U19, Nr. top. 418236-C1-U19; C.F. nr. 418236-C1-U4, Nr. top. 418236-C1-U4; C.F. nr. 418236-C1-U5, Nr. top. 418236-C1-U5, C.F. nr. 418236, Nr. top. 418236; C.F. nr. 418236-C1, Nr. top. 418236-C1COSOROABA MIOARA RALUCA si DINA DENT S.R.L . Martir IORDAN SEBASTIAN nr.20-22 et.PARTER ap.3 si CABINET STOMATOLOGICObținere A.C. - Lucrări de tip a) Constructii pentru sanatate - Modificari interioare, realizare usa acces intre apartament nr.3 si cabinet stomatologic existent si schimbare destinație apartament nr.3 in cabinet stomatologic
  1910/03.06.2019Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000,CF Nr. 417404 nr .cadastral: 417404 ,417404-C1RADOVAN CRISTIAN TIGRULUI nr.54nu poate fi utilizat în scopul declarat "Consolidare si etajare partiala,lucrari interioare"intrucat propunerea din planul de situatie nu respecta prevederile RLU aferent PUG aprobat prin HCL 619/2018.
  1909/03.06.2019extras de CF 447782, nr.cad 447782, 447782-C1STUPU ERIKA GABRIELA AGRONOMIEI nr.16obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Consolidare si extindere casa in regim parter conform HCL 452/2014.
  1908/03.06.2019Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, C.F. nr. 421800-C1-U2 (CF vechi 143879), Nr. cadastral: 12941-12942/II ; C.F. nr. 421800 (CF vechi 6717), Nr. top.12941-12942; C.F. nr. 421800-C1, Electronic: 421800-C1, Nr. top. 12941-12942 TIMCEA MARIANA ALEXANDRU MACEDONSKI nr.22 ap.2" Construire bucatarie de vara si garaj " intrucat nu detineti un titlu asupra terenului conform Legii 50/1991 act. si rep. si propunerea facuta nu se incadreaza in HCL 452/2014.
  1907/03.06.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:1000, CF 430784 cad 430784(CF vechi 14336, top 2105) , CF 417588 (CF vechi 14336) top 2106, CF 411217 cad 411217 (CF vechi 14336, top 2103/1).ABBOUD MOHAMED prin RD SIGN SRL CIMPINA nr.26obținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1906/03.06.2019Plan de incadrare in zona scara 1:5000, plan de situatie scara 1:1000, extras CF nr. 437320, nr. cadastral nr. 437320, (nr. CF vechi 132213, nr. cadastral vechi A1529/1/1/11)ZGLIBUTIU MARIA prin PRO ARH SRL Cheveresului nr.8obtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
  1905/03.06.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, plan parcelar sc. 1:5000, plan cadastral sc. 1:5000, extras CF nr. 428809, nr. cad. 428809 (nr. CF vechi 139169, nr. cad. vechi A1561/3/17)Iordache Stana prin Daneasa Daniel Valentin CF nr. 428809, nr. cad. 428809obtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
  1904/03.06.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500MUNTEANU MIHAELA Calea Urseni nr.CF. nr 417586obtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
  1903/03.06.2019plan incadrare in zonaSc.1:5000, plan de situatie Sc.1:500, plan de situatie intocmit de o persoana fizica autorizata, CF nr.423595, nr.cad.423595(CF vechi nr.16455, nr.top.12890-12891); CF nr.428122, nr.cad:428122(CF vechi:150781, nr.top.12889), CF nr.445978, nr.cad:445978, CF nr.434944, nr.cad:434944, CF nr.445977, nr.cad:445977,CF nr.446220, nr.cad:446220, CF nr.423374, nr.cad.423374(Nr.CF vechi:36294, nr.top.12615/1, CF nr.411578, nr.cad.411578(nr.CF vechi:28673, nr.top.12616/1), CF nr.408586,nr.cad.408586(Nr.CF vechi:34315, nr.top:12880-12881). CF nr.433904, nr.cad:433904(CF vechi:27642, nr.top:12615/2, 12616/2).ASOCIATIA ONCOHELP prin UDR EXPLORE SRL Ciprian Porumbescu nr.53,57-59, str.Rusu Sirianu bl.26-28,36obtinere Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1902/03.06.2019extras de CF 410785-C1, TOP 1297, extras de CF 410785, TOP 410785, extras de CF 442820, TOP 442820, extras de CF 428869, TOP 428869BUTUZA ALEXANDRU-ERROL PRIN PASCU HORATIU EMIL Fagaras nr.1obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Mansardare casă existentă rezultand casa in regim de inaltime P+M(pentru maxim două familii)
  1901/03.06.2019extras C.F. nr. 408108, nr. top. /cadastral 408108, Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000GOLUB DRAGAN Grigore Alexandrescu nr.121/Eobținere A.C. - Lucrări de tip a), d) - C-ții pentru servicii - Construire centru de diagnoza pentru masini si imprejmuire teren.
  1900/30.05.2019C.F. nr.403935, Nr. top. 403935, C.F. nr.438052, Nr. top. 438052, C.F. nr.444559, Nr. top.444559, C.F. nr.409648, Nr. top. 409648, C.F. nr.440187, Nr. top. 440187, C.F. nr.413712, Nr. top. 413712, C.F. nr.447618, Nr. top. 447618, Plan de situatie sc. 1:2000, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L. Conform C.F. nr.440187, C.F. nr.413712, C.F. nr.447618obtinere A.C. - Lucrari de tip c) Constructii pentru căi de comunicație - Modernizare strazi (tronson Calea Stan Vidrighin, tronson B-dul 12 Noiembrie 1884, str. Chimistilor )
  1899/30.05.2019CF nr. 433391 top 433391 (nr. CF vschi 141581 nr. cad.vechi A1504/1/14/4); plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500,TOPALA RITA pentru DRAGOI FELICEA CALEA BUZIASULUI (str. CRAITELOR)Informare
  1898/30.05.2019extras de CF 408489, TOP 576/1/5, extras de CF 408489-C1, TOP 576/1/5PFA BOCHIS MIHAI AUREL PENTRU ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA STR.DIMINETII, BL.9, SC.C Diminetii nr.9 sc.Cobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică (fatade) bloc de locuințe
  1897/30.05.2019C.F. colectiv nr. 402423-C1, Electronic: 402423-C1, Nr. topo: 29228/1; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000HOROBET DANIEL ORION nr.24obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc de locuințe existent în regim de înălțime S+P+4E conform HCL nr. 141/2007, rezultând bloc de locuințe în regim de înălțime S+P+4E+M
  1896/30.05.2019extras de CF 405687-C1-U8, CAD 405687-C1-U8SC BERETA BREWING CO PRIN ARHIMADE PROJECT SRL Gheorghe Lazar nr.6 et.parter ap.SADobținere AC: Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  1895/30.05.2019C.F.406775, Nr. cad 406775, 406775-C1, 406775-C2, (C.F. vechi 10548, nr.top 18714, 18715, plan de situatie si plan de incadrare in zonaP.F.A. BOCHIS MIHAI AUREL pentru IOVI GHEORGHE PETRU STEFAN ALEXANDRU DONICI nr.17obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare, extindere si mansardare casa P rezultand casa P+M (pentru maxim doua familii pe parcela)
  1894/30.05.2019C.F. nr. 401490-C1-U1, Nr. cadastral: 401490-C1-U1; Plan de situație 1:500, Plan de încadrare în zonă 1:5000MORGOCI GHEORGHE si CRINA Dr. IOSIF NEMOIANU nr.6 ap.1A (COMERT NEALIMENTAR) obținerea AC - Lucrări de tip b) Construcții pentru sănătate - Compartimentari interioare si schimbare partiala de destinație din spatiu - comert nealimentar existent, în cabinet medical stomatologic.
  1893/30.05.2019C.F. 401001-C1-U14, Nr.cadastral: 27432/2,27433/2,27434/2,27435/2/XXIII/B, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000FERENCZI IOAN CAIUS SIMION BARNUTIU nr.56poate fi utilizat pentru obținere AC: Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațada aferenta spatiului (pe durata contractului de închiriere).
  1892/30.05.2019CF Nr. 418482 Nr. 418482,plan de situatie si plan de incadrare in zona,plan de amplasament si delimitare imobil intocmit de persoana autorizata ANCPI Decatop Cons SRLBLAGA VIRGIL prin TECTONICS HOUSE SRL Tosca nr.3Obtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte -Modificari interioare si exterioare la casa existenta P+M rezultand locuinta cu 2 apartamente.
  1891/30.05.2019CF nr. 416399 top 13552, 13553 ( nr. CF 6649), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000TOMA ZUBAN prin RADU SINITEAN BD. LIVIU REBREANU nr.1Obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte -Refacere acoperis si refatadizare imobil.
  1890/30.05.2019extras de CF 447782, TOP 447782STUPU ERIKA-GABRIELA Agronomiei nr.16obtinere A.C. -Lucrari de tip a)- Constructii pentru locuinte - Mansardare casa existenta P rezultand P+M si reparatii
  1889/30.05.2019CF 430499-C1-U8, Top: 6834/VIII; CF 430499-C1-U14, Top: 6834/XIV; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500MARTON MARIANA OFELIA STEFAN CEL MARE nr.1obtinere AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Reabilitare imobil ( reparatii sistem de colectare ape pluviale, reparatii tencuiala, zugravit, vopsit parapet metalic, reparatii curte interioara).
  1888/30.05.2019extras de CF 417847, TOP 417847PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA - DIRECTIA COMUNICARE Alba Iulia nr.2Obtinere AC- Lucrari tip b)- Construcții pentru instituții/constructii administrative si social culturale - Reparatii tamplarie, amenajari interioare la imobil existent fara modificari structurale sau asupra bransamentelor de instalatii. Lucrari de tip d) - Lucrari de amenajare a spatiilor publice - Amenajare mobilier urban pe domeniul public.
  1887/29.05.2019Plan de situatie sc. 1:2000, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, CF nr. 438052 nr. top. 438052 , CF nr. 403935 nr. top 403935, CF nr. 444559 nr. top 444559 , CF nr. 409648 top 409648, CF nr. 440187 top 440187, CF nr. 413712 top 413712, CF nr. 447618 top 447618.OASIS GREEN ENERGY 2 SRL prin CONSTANTIN CATANA CHIMISTILOR nr.2 si 5-9Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Extindere retea apa si canalizare . Branșament apă și racord canal.
  1886/29.05.2019extras de CF 412585, nr. cad 412585, 412585-C1, plan de situatie si plan de incadrare in zonaCROITORU RADU VIOREL OFCEA nr.20obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe, comert si servicii - Cladire mixta cu parcare subterana, spatiu comercial, hostel si locuinta in regim de inaltime S+P+3E+Er, conform PUZ aprobat cu HCL 259/07.05.2019
  1885/29.05.2019CF nr. 444601 TimisoaraSC. ANALOG CONSTRUCT SRL Ialomita (actual str. Divizia 9 Cavalerie) nr.19nu sunt respectate prevederile PUZ referitoare la dezvoltarea drumurilor. In urma dezlipiri, se creează parcele cu forma neregulata si cu front stradal mai mare decât adâncimea parcelei, afectate de dezvoltarea strazii Olanda. In vederea dezlipirii se impune elaborarea unui studiu de urbanism, si aprobarea acestuia de catre Consiliul Local al Municpiului Timisoara.
  1884/29.05.2019CF nr.426811 si CF nr.426810 TimisoaraSC GOLD IMOBILIARE PRIN SERB ADRIANA Calea Torontaluluialipirii , conform planului anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  1883/29.05.2019CF nr. 435524 Timisoara , str. Zona Centura Freidorf, nr. 5 si CF nr. 443316 Timisoara, str. Ovidiu Cotrus, nr. 7NOVAC IOAN si NOVAC CRISTINA PETRUTA Ovidiu Cotrus nr.5alipire si dezlipire imobile conform documentatiei topografice - proiect nr. ..., executata de SC MULTILINES SRL, valabil doar vizat spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  1882/29.05.2019plan de situație sc.1:500, plan de încadrare in zona sc.1:5000, C.F. 400360-C1-U5 , Nr. top: 400360-C1-U5S.C. COREBOS S.R.L. prin VIOLETA POPESCU VASILE ALECSANDRI nr.7 et.PARTER ap.SADobținere A.C. - Lucrări de tip b) Construcții pentru spatii cu alta destinatie - Igienizare si renovare SAD existent la parter
  1881/29.05.2019extras de CF 419232, TOP 419232MUNICIPIUL TIMISOARA - PRIN SERVICIUL SCOLI SPITALE Piata Huniade nr.3Obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru invatamant. Reabilitare constructii, instalatii si utilitati cladire scoala Colegiul Tehnic ''Emanuil Ungureanu''
  1880/28.05.2019C.F. nr. 417110, Nr.top. 417110, C.F. nr. 417110-C1-U1, Nr.top. 417110-C1-U1, C.F. nr. 417110-C1-U2, Nr.top. 417110-C1-U2, C.F. nr. 417110-C1, Nr.top. 417110-C1, C.F. nr. 417110-C1-U3, Nr.top. 417110-C1-U3, C.F. nr. 417110-C1-U4, Nr.top. 417110-C1-U4, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000MORAR DIANA pentru TIULEA MIHAI si TIULEA ALICE CIPRIAN PORUMBESCU nr.87obtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Extindere, consolidare, etajare si mansardare ap. 1 si ap.2, rezultand regim de inaltime P+1E+M cu SAD si max. 2 apartamente
  1879/28.05.2019CF 426340, Top: 426340; Plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000CARABIN ION CORNELIU URSU nr.30DObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
  1878/28.05.2019CF 442495, Top: 442495; CF 435587, Top: 435587; CF 442496, Top: 442496; CF 435586, Top: 435586; CF 435579, Top: 435579; CF 435585, Top: 435585; CF 435580, Top: 435580; CF 435584, Top: 435584; CF 435581, Top: 435581; CF 435583, Top: 435583; CF 435588, Top: 435588; Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000.SC PRIME DEZVOLTARE SRL PRIN STAR PROJECT MUNTEAN LENUTA INTRAREA CORIOLAN BALTA nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si 10 bransamente gaze naturale prin pozare subterana.
  1877/28.05.2019CF 434218, Top: 434218; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000UNGUREAN LUCIAN PRIN SC MARPRO INSTAL SRL TOSCA nr.34Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, gaz. Bransament apa si racord canal. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1876/28.05.2019CF 441720, Top: 4204/1, 4205/2; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500. BUCUR STELIAN MARIAN ROMUL LADEA nr.2AObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
  1875/28.05.2019CF 434379, Top: 4201/2, 4202/2; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500. BUCUR STELIAN MARIAN ROMUL LADEA nr.6Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
  1874/28.05.2019cf 408006, tOP: 10295/1; Plan incadrare in zona sc.1:5000, Plan de situatie sc.1:500MATEI NICOLAE ARON PUMNUL nr.2Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaz si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1873/28.05.2019CF 443766, Top: 443766; CF 443768, Top: 443768; Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000POP DRAGOS SI COICULESCU VASILE-SILVIU PRIN SABINAUR SRL ARMONIEI nr.21Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. 2 Bransamente gaze naturale prin pozare subterana.
  1872/28.05.2019F 407179, Top: 14259; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500,ALIN DANIEL CRACIUNESCU pentru E-DISTRIBUTIE BANAT SA GAVRIL MUSICESCU nr.identificat prin CFnr. 407179 Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Demontare linie electrica aeriana si amplasare PC 20 kv.
  1871/28.05.2019CF nr. 403519 top 12652/1 (nr. CF vechi 5308); plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, GAL LILIANA BRANCOVEANU nr.26Obținere A.C.- Lucrări de tip a ) - Constructii pentru comert- Reparatii acoperis, inlocuire invelitoare, izolare termica, estetizare interioara si exterioara.
  1870/27.05.2019extras C.F. nr.445427, nr.cadastral 445427 (nr. CF vechi:510 Monia Nouă ), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000HERCZEG ELISABETA prin ARH. RAUL LUCIAN NISTOR Matei Millo nr.24obtinere AC - Lucrari de tip a) -Construcii pentru locuine - Extindere în regim P+M la casă P existentă, rezultând casă unifamilială în regim de înălime P+Mp.
  1869/27.05.2019extras de CF 432241, TOP 432241RIGLER ROLAND PENTRU SC PROSPERO SRL Ghirodei nr.32Obtinere AD - Lucrari de tip a) Desfiintari - Demolare constructie existenta poate fi utilizat pentru elaborare Plan Urbanistic de Detaliu si obtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru turism, servicii si comert - Construire imobil in regim de inaltime propus P+2E cu functiunea de spatii de cazare si spatiu comercial, dupa elaborare PUD aprobat prin HCL poate fi utilizat pentru Obtinere AC - Lucrari de tip d) - Refacere imprejmuire teren cu realizare acces auto
  1868/27.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 433553 Timișoara (extras vechi CF 6902 Timișoara), Nr. top. 10962, 10963DUMITRU MIHAELA MARIA LIVIU REBREANU nr.66obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuinte si SAD - Desființare parțială, extindere, supraetajare și refuncționalizare parțială casă existentă în regim de înălțime P, rezultând imobil în regim de înălțime Sp+P+2Ep cu spații cu altă destinație și maxim două apartamente. Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Imprejmuire proprietate).
  1867/27.05.2019Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:500, extras CF colectiv 407770-C1, Electronic: 407770-C1, Nr.topo: 28528CIOCAN MARIAN Intrarea IORGOVANULUI nr.2 bl.D68 sc.B et.IV ap.10obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Modificări exterioare la bloc de locuinte existent
  Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
  Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara