Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Timisoara live  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020 la nivelul Municipiului Timișoara
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Administratorului public
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2014-2017
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 
LMMJVSD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
           

Invitație de participare privind procedura de atribuire a contractului de servicii având ca obiect: „Servicii poștale constând în preluarea, prelucrarea, transportul și livrarea la destinatari a corespondenței Primăriei Municipiului Timișoar
26.02.2016


1.Municipiul Timișoara, prin Primar, are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de servicii având ca obiect:
 
 „Servicii poștale constând în preluarea, prelucrarea, transportul și livrarea la destinatari a corespondenței Primăriei Municipiului Timișoara”
 
CPV  -64112000-4 Servicii poștale de distribuire a corespondenței
 
2.Atribuirea contractului se face prin cumpărare directă, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr.34/2006, cu toate modificările și completările ulterioare.
3.Sursa de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit: bugetul local;
4.Dacă manifestați interes pentru acest serviciu, Primăria Municipiului Timișoara vă invită să depuneți oferta dvs. până la data și ora limită stabilită pentru primirea ofertelor: 03.03.2016, ora11:00,la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Bv. C.D.Loga nr.1, camera 12 – parter, la Serviciul Relationare Directa cu Cetățenii, ghișeul nr. 8,9,14, Corespondență Direcția Comunicare;
5.Ofertantul are obligația de a depune oferta la adresa și până la data și ora limită pentru depunere stabilite în prezenta invitație de participare; Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic;
6.Nu se admit oferte alternative;
7.Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la termenul limită de primire a ofertelor;
8.Prețul ofertei va fi exprimat în RON.
9.Documentele care însoțesc  oferta:
§  Declarațiepe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul 12 A, întocmit în baza art.180 din OUG 34/2006;
§  Declarațiepe proprie răspundere completată în conformitate cu Formularul 12 B, întocmit în baza art.181 din OUG 34/2006;
§  Declarație pe proprie răspundere,în temeiul articolele 90 și 93 din Legea 161/2003, completată în conf. cu Formularul 12 D;
§  Informații generale, conform Formular B1;
§  Copie certificat de înregistrare persoane juridice;
§  Formularul de ofertă – Formular 10B
§  Certificat constatator emis de ORC în baza Legii nr.26/1990 din care să rezulte că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, sau că ofertantul este în incapacitate de plată (document în original sau copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile);
§  Autorizare ANCOM;
§  Certificat atestare ANAF;
§  Certificat atestare fiscala privind impozitele si taxele locale.
10.Limba de redactare a ofertei este limba română.
11.Prețul contractului de cumparare publică este ferm, exprimat în lei și nu poate fi ajustat pe toată durata de derulare a contractului;
12.Durata contractului: 12 luni începând de la data specificata in comanda ferma.
13.Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, trebuie să fie transmise în scris, prin oricare din următoarele modalități:
            a) prin fax
            b) prin poștă
            c) prin mail
Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.
14.Vă comunicăm, de asemenea, că prezenta constituie intenția noastră de a achiziționa serviciul de mai sus menționat și nu se constituie într-un angajament de semnare a unui contract cu dumneavoastră;
15.Atașăm prezentei invitații caietul de sarcini și modelul de contract;
16.Sume maxime disponibile pentru achiziție conform notei de estimare sunt:
- 100 000,00 lei lei fara TVA -Servicii poștale constând în preluarea, prelucrarea, transportul și livrarea la destinatari a corespondenței Primăriei Municipiului Timișoara”
17.Persoane de contact:
Iuliana Fruntelată,Direcția Comunicare
Tel:0256-408347
Fax:0256-490635
e-mail: iuliana.fruntelata@primariatm.ro
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR
ALINA PINTILIE

Anexe:
invitație de participare
caiet de sarcini
model de contract
formulare
- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 26.02.2016
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara