Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Timisoara live  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Administratorului public
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2014-2017
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 
LMMJVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Comunicat în atenția următoarelor categorii de deținători de terenuri și animale
01.03.2016


Comunicat în atenția următoarelor categorii de deținători de terenuri și animale:                                  
               -   persoane fizice cu domiciliul fiscal în Timișoara;
               -   persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localități;
               -   persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Timișoara (societăți comerciale, societăți/asociații agricole, unități de învățământ, sanitare, culte recunoscute, unitățile de prestări servicii, ocoalele silvice de stat și private etc., cu excepția unităților aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și Serviciul Român de Informații);
               -  persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localități,
care dețin pe raza municipiului Timișoara bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viță-de vie etc.) sau silvice, animale domestice și/sau animale sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine,  cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii de albine etc.), utilaje și instalații pentru agricultură și silvicultură, construcții etc.
 
Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică, nr. 734/480/1.003/3.727/2015, categoriile menționate mai sus au obligația de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Timișoara, datele privind suprafețele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi și construcțiile pe care le exploatează sau le dețin în proprietate, pe raza Municipiului Timișoara, la următoarele termene:
a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
b) 1- 31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
         
Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol sau la primărie.     

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente, anexate la declarație.

Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/27.08.2008, nedeclararea datelor care fac obiectul registrului agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.

 
 
Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în zonele de blocuri) și juridice (societăți comerciale, societăți/asociații agricole etc.) deținătoare de terenuri, animale sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, au obligația să declare datele mai susmenționate, în vederea înscrierii în Registrul Agricol al Municipiului Timișoara.

Drept urmare, persoanele fizice și juridice, din categoriile menționate mai sus, sunt rugate să se prezinte la sediul Compartimentului Administrare Fond Funciar, P-ța Victoriei nr. 5, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, de luni până vineri, între orele  8,30 – 10,30, marți și joi, între orele 14,00 – 16,00, pentru declararea și înscrierea datelor în registrul agricol .
 
 SECRETAR,
 IOAN COJOCARI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 01.03.2016
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara