Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 
LMMJVSD
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante
04.07.2016


Municipiul Timișoara organizează concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante în data de 20.07.2016 , ora 1000 proba scrisă

DOSARUL DE CONCURS
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
e) cazierul judiciar;
f) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.


Adeverința care atestă starea de sănătate conține ,în clar,numărul,data,numele emitentului și calitatea acestuia,în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale,care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lite) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere.în acest caz,candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel târziu în 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor ,sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziție condidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.

Termenul de depunere al dosarului 11.07.2016 la sediul instituției din Timișoara, B-dul C.D. Loga nr.l,Serviciul Resurse Umane - camera 8 (parter).

Criteriile de evaluare a activității profesionale:

Rezultate obținute;
Asumarea responsabilității;
Adaptare la complexitatea muncii,inițiativa și creativitate;
Capacitatea relațională.

Salariul: conform prevederilor Legii nr.283/2011,O.U.G. nr.83/2014

Municipiul Timișoara organizează în data de 20.07.2016, ora 10.00- proba scrisă, în data de 25.07.2016 ora 11,00 - interviul, la sediul din Timișoara B-dul C.D.Loga nr. 1, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:
  • 2 Medici la Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară Timișoara;
Condiții: studii superioare de lungă durată specialitatea medicină, absolvite cu diplomă;
- vechime în specialitate minim 9 ani;
- cunoștințe de operare calculator Ms Office- nivel mediu

Termen de depunere al dosarului: 11.07.2016.


Bibliografie

Proces-verbal de selecție dosare - afișat în 13.07.2016- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 04.07.2016
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara