Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 
LMMJVSD
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

COMUNICAT privind prelungirea valabilității autorizațiilor taxi
28.12.2018


Potrivit art. 11 alin. (5) din Legea nr. 38/2003, modificată și completată, o autorizație taxi sau o copie conformă deținută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menținerea obligatorie a aceluiași număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, cumulativ următoarele condiții:
a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizației taxi sau a copiei conforme nu depășește vechimea de 10 ani de la data fabricației și este deținut în condițiile art. 4 alin. (3);
b) sunt respectate prevederile art. 10 alin. (5) dacă se înlocuiește autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizației taxi;
c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizația de transport sau nu i s-a suspendat autorizația taxi sau copia conformă respectivă în ultimii 5 ani;
d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere este în termen de valabilitate și transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;
e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidențele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizațiilor taxi, sau din transportul în regim de închiriere, în conformitate cu contractele prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. c), realizate de autovehiculele pentru a căror copii conforme solicită prelungirea.
În perioada 14.01.2019 – 09.02.2019 toți transportatorii autorizați persoane fizice, întreprinderi familiale și persoane juridice vor depune la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (camera 12) documentația completă necesară prelungirii valabilității autorizației taxi.
 
Documentele se vor depune în xerocopie semnate, și certificate conform cu originalul de catre transportatorul autorizat, însoțite de actul în original, pentru verificarea autenticității acestora și trebuie să cuprindă următoarele acte necesare:
 
a) copie autorizație de transport față-verso ;
b) certificat de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte ca acesta nu depășește vechimea de 10 ani de la data fabricațieișieste detinut de catre transportatorul autorizat respectiv in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, inspecția tehnică periodică valabilă pentru taxi (în original și copie);
c) certificatul de agreare emis de RAR numai pentru autovehiculul utilizat in transportul in regim de taxi, valabil (în original și copie);
d) declaratia pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecereat taxi este arondat transportatorul autorizat, in cazul transportului de persoane in regim de taxi;
e) declarație pe propria răspundere privind dotările autovehiculului, datată și semnată de transportatorul autorizat care solicită prelungirea autorizației taxi;
f) declarație pe propria răspundere, pentru fiecare autovehicul autorizat, că transportatorul a înregistrat integral în evidențele contabile venitul brut realizat in conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatului de taxat pentru fiecare autovehicul pentru a cărei copii conforme se solicită prelungirea, pentru perioada 2014 - 2019;
g) certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului – în vederea încheierii contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi (în original și copie);
 
Modelul de cerere prevăzut la punctul a) precum și declarațiile prevăzute la punctele d), e) și f) pot fi obținute de laServiciul Relaționare Directă cu Cetățenii (camera 12) și de pe site-ul instituției noastre www.primariatm.ro.
Pentru transportatorii autorizați a căror documentație este completă și îndeplinește toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare se va afișa în data de 28.02.2019 pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara și la sediul Serviciului Transport și Siguranța Circulației din str. Piatra Craiului, nr. 3, programarea pe zile în vederea ridicării autorizațiilor taxi cu valabilitatea prelungită.
Eliberarea autorizațiilor taxi cu valabilitatea prelungită pentru încă 5 ani va începe din data de 04.03.2019, în același timp se va semna contractul de delegare a gesiunii, se vor elibera ecusoanele și se va desfășura pe baza programării prestabilite, fiind condiționată de prezentarea transportatorului cu autovehiculul autorizat, predarea autorizației taxi (în original) cu valabilitatea expirată, a contractelor de atribuire în gestiune delegată, precum și a ecusoanelor aferente.
 
 
 
AUTORITATEA DE AUTORIZARE
ȘEF SERVICIU T.,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ


acte necesare prelungire autorizație
cerere pentru prelungire autorizație
declarație
declarație pe propria răspundere
- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 28.12.2018
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara