Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 
LMMJVSD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         

Se prelungește perioada de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri
12.11.2010


Se prelungește perioada de preluare a cererilor împreună cu actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, conform O.U.G nr. 5/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada  noiembrie 2010 - martie 2011, până în data de 30 noiembrie 2010 .
Cererile împreuna cu actele doveditoare se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara din B-dul Regele Carol I nr. 10
 
Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reședința în municipiul Timișoara, al căror venit net pe membru de familie nu depășește 615 lei.
 
Acte necesare:           
  • cerere tip și declarație pe proprie răspundere (puse la dispoziție de către Direcția de Asistența Socială Comunitară);
  • copie după actele de identitate (BI/CI) pentru toți membrii familiei care au același domiciliu sau reședință la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc și se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;
  • certificat de naștere pentru copii minori sub 14 ani;
  • acte doveditoare privind proprietatea: original și copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară, contract de închiriere sau împuternicire din partea proprietarului locuinței( după caz);
  • acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii : adeverință de salariu cu venitul brut/net,  cupon de pensie, cupon alocație de stat, alte venituri.
  • pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale –  factură de plată gaz recentă
Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în  lista Anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, nu beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei.
             
 
LISTA CUPRINZAND BUNURILE CE CONDUC LA NEACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

BUNURI IMOBILE: clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepția locuinței de domiciliu.

BUNURI MOBILE:
1. mijloace de transport*): autoturisme care depășesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel și remorci, șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;
----------
*) Se excepteaza mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum și cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervația biosferei "Delta Dunării”.
2. utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
3. utilaje de prelucrare agricolă: presa de ulei, moara de cereale;
4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujba sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

TERENURI:
 
 Terenuri     Familii cu 1—3 persoane                 
				 Familii cu peste 3 persoane
 1. Terenuri de imprejmuire a locuinței și curtea aferentă (teren intravilan), care depășesc 1.000 m2 în zona urbana și 2.000 m2 în zona rurală
				2. Terenuri în zona colinară și de șes
— arabil și faneață                         2,00 ha                     
				3,00 ha
— forestier                                 2,00 ha                     
				3,00 ha
— vii, livezi, grădini de legume și flori   1,00 ha                      
				1,50 ha
				3. Terenuri în zona montană
— forestier                                 2,00 ha                     
				3,00 ha
— vii, livezi                               1,50 ha                     
				2,00 ha
— pasuni și fănețe     4,00 ha                      
				5,00 ha

CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI:
1. peste 3 bovine;
2. peste 5 porcine;
3. peste 20 de ovine/caprine;
4. peste 15 familii de albine.

Nedeclararea bunurilor cuprinse în anexa menționată constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 10000 lei.
 
Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale prin sondaj.

Precizări privind actele doveditoare referitor la veniturile lunare nete realizate, necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire a locuinței:
 
Conform Art.162 alin.(4) din OUG 5/2003 cu modificările și completările ulterioare: “La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie și, după caz, al persoanei singure,se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii...”.
La anexa nr.1 din Normele Metodologice de aplicare a OUG 5/2003, este prevăzut modelul de cerere și declarație pe propria răspundere în care sunt precizate toate categoriile de venituri și actele doveditoare aferente.
La cererile depuse în luna noiembrie, vor fi atașate taloanele de plata aferente lunii octombrie (pensii, indemnizații, alocații pentru copii, etc.).
Pentru solicitanții care depun cererile în luna noiembrie , adeverințele eliberate de angajator vor fi completate explicit cu salariul net și alte drepturi salariale nete realizate în luna octombrie.
În cazul în care venitul net lunar este fix( situația indemnizației pentru creșterea copilului până la vârsta de doi ani, etc.) sunt valabile adeverințe eliberate în luna depunerii cererii, care conțin cuantumul lunar al indemnizației.
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia , în termen de 5 zile de la data modificării, prin completarea unei noi cereri și a declarației pe proprie răspundere, însoțite de actele doveditoare necesare.
 
Programul cu publicul:
Zilnic între orele 8,30 – 16,30
Marți între orele 8,30 – 18,30
 
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0256/220583 sau 0356/416049.

Director executiv,
Maria Stoianov
- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 12.11.2010
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara