Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
August 
LMMJVSD
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Concurs pentru ocuparea de posturi vacante
11.08.2014


Primăria Municipiului Timișoara organizeazã concurs pentru ocuparea posturilor vacante mai jos menționate, în data de 10.09.2014, proba scrisã.

Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la publicare la Serviciul Resurse Umane, camera 8 parter.
 
DOSARUL DE CONCURS pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Primăriei municipiului Timișoara
Componenþa dosarului de concurs este urmãtoarea:

1) formularul de înscriere: se dateazã si se semneazã la depunerea dosarului de concurs, în fața persoanelor care asigurã secretariatul comisiei de concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
4) copia carnetului de muncã sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnet de muncã, o adeverințã care sã ateste vechimea în muncã și, dupã caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
5) cazierul judiciar;
6) adeverinþã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãțile sanitare abilitate, din care sã rezulte clar o stare de sãnãtate corespunzãtoare pentru relații cu publicul si acte decizionale; trebuie sã conținã numãrul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãții Publice;
7) recomandare de la ultimul loc de muncã sau copiile fiselor de evaluare a performanțelor profesionale pe ultimii 2 ani pentru cei care au avut calitatea de funcþionar public;
8) declaratia pe propria rãspundere sau adeverintã care sã ateste cã nu a desfãsurat activitãti de politie politicã. Nu se legalizeazã; se dateazã si se semneazã la depunerea dosarului de concurs;
9) dosar plic.
 
OBSERVAȚII: Copiile de pe actele mai sus mentionate se prezintã însotite de documentele originale, fiind certificate pentru conformitatea cu originalul de cãtre persoanele care asigurã secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Dosarul de concurs se depune complet, în componenta mai sus mentionatã, la Serviciul Resurse Umane pânã la data limitã de depunere a dosarului. În ultima zi de înscriere se primesc si dosarele incomplete cu posibilitatea completãrii lor în urmãtoarele douã zile.

Bibliografie
Listă posturi vacante
Formular de înscriere

- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 11.08.2014
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara