Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 
LMMJVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Informare privind imobilul din Timisoara, str. Ungureanu nr. 8 (Memorialul Revoluției)
25.01.2008


Imobilul din Timisoara, str. Ungureanu nr.8, inscris in CF nr.118 Timisoara, nr.top.309 a trecut in proprietatea Statului Roman in folosinta Sfatului Popular al Orasului Timisoara, in baza Decretului nr.92/1950 cu titlu de nationalizare.
In anul 1990 cladirea a fost inchiriata la Societatea caritativa HILFE FUR RUMENIEN cu destinatia de centru de indrumare, documentare si biblioteca care a inceput lucrarile de consolidare a imobilului si care au fost sistate, valoarea acestora fiind foarte redusa. In data de 19.05.1993 societatea a predat imobilul reziliindu-se contractul de inchiriere.
In anul 1993 incaperi in suprafata de pana la 50 mp. au fost repartizate si inchiriate beneficiarilor Legii nr.42/1990: Juravle Petre, Motateanu Eugen, Birladeanu Petrache, Mustata Constantin, Tonenchi Mircea.
Consiliul Local al Municipiului Timisoara, prin HCL nr. 62/31.03.1998 a avizat includerea imobilului din Timisoara, str. E. Ungureanu nr. 8 in lista monumentelor de valoare nationala Categoria B.
Consiliul Local al Municipiului Timisoara, prin HCL nr.63/31.03.1998, atribuie in folosinta gratuita imobilul din Timisoara, str. Ungureanu nr.8, Asociatiei Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989, pe o perioada de 99 de ani (cu exceptia spatiilor ce au fost atribuite in baza Legii 42/1990) cu conditia executarii lucrarilor de consolidare, restaurare, reparatii si amenajari ale imobilului.
Guvernul Romaniei prin ORDONANTA nr.46/30.01.2000 declara ansamblu de interes national, sub denumirea de "Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989", complexul format din 12 monumente, complexul memorial din Cimitirul Eroilor precum si Centrul National de Documentare, Cercetare si Informare Publica despre Revolutia din Romania, situat in municipiul Timisoara, judetul Timis. Finantarea activitatilor de punere in valoare, de cercetare , de studii si de personal al ansamblului "Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989" se asigura prin bugetul Ministerului Culturii, precum si din fondurile Asociatiei "Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989", constituite potrivit legii.
Imobilul a fost revendicat in baza Legii nr.10/2001, dosar administrativ nr.1298, care a fost solutionat prin DISPOZITIA NR.2122 din data de 07.10.2004 privind notificarea referitoare la imobilul situat in Timisoara, str. Emanuil Ungureanu, nr.8.
Prin DISPOZITIA NR.2122/07.10.2004 s-au retrocedat in natura cele 4 spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate la parterul cladirii iar pentru restul cladirii ocupate de catre Asociatia Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989 s-au acordat despagubiri in valoare de 12.127.221.000 lei din care 9.274.574.000 lei - constructii si 2.852.647.000 lei - teren.
Primaria Municipiului Timisoara a pus in aplicare DISPOZITIA nr.2122/07.10.2004 predand la data de 15.11.2004 proprietarelor Teodorescu Margareta Alexandra si David Cristina Anca cele 4 spatii cu alta destinatie situate la parterul cladirii impreuna cu chiriasii: Juravle Petre, Birladeanu Petrache, Tonenchi Mircea si Motateanu Eugen.
De asemenea, pentru al cincilea spațiu (SAD 5) s-a dispus acordarea de despagubiri catre cele doua revendicatoare, suma acestora fiind de 12.127.221.000 lei.
Dupa emiterea dispozitiilor revendicatoarele au solicitat anularea partiala a Dispozitiei nr.2122/07.10.2004 în sensul restituirii în natura si a celui de-al cincilea spațiu (SAD 5) pentru care au fost acordate despagubiri.
Pe rolul Tribunalului Timis, cauza a fost înregistrata în Dosar nr.1103/C/2006.
Instanta de judecata a pus în vedere reprezentantului institutiei noastre sa depuna întâmpinare si copie de pe dosarul administrativ depus în baza Legii 10/2001 de catre cele doua revendicatoare.
La termenul din 11.04.2006 reprezentantul institutiei noastre a depus întâmpinare la contestatia formulata de catre reclamante, prin care am solicitat respingerea actiunii ca fiind neîntemeiata si nelegala, întrucât SAD-ul 5 din imobilul situat în Timisoara, str. Ungureanu nr.8 fiind declarat ansamblu de interes national, sub denumirea de "Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989" - Centrul National de Documentare Cercetare si Informare Publica despre Revolutia din România, asa cum prevede OG nr.46/2000, nu poate fi restituit în natura, motiv pentru care s-au acordat despagubiri.
În întâmpinarea formulata am aratat faptul ca, în mod corect s-a dispus restituirea în natura doar a SAD-urilor 1, 2, 3 si 4, iar pentru SAD-ul 5 s-au acordat despagubiri în suma de 12.127.221.000 lei în temeiul Legii 10/2001.
Odata cu modificarea Legii 10/2001 prin Legea 247/2005, art.16 din vechea Legea 10/2001 a fost modificat în sensul ca s-au instituit masuri de restituire a întregilor spatii aflate în proprietatea Statului Român sau a unitatilor administrativ teritoriale catre revendicatori conditionat însa de mentinerea afectiunii imobilului pe o perioada de pâna la 3 ani, în cazul celor enumerate la pct.3 si 4 din anexa 2 lit.a, sau de 5 ani în cazul celor aratate la pct.1 si 2 din anexa 2 lit.a.
Prin Sentința civilă nr. 1234/PI/23.05.2006 pronunțată de Tribunalul Timiș în Dosar nr. 1103/C/2006 s-a admis cererea formulată de revendicatoarele Teodorescu Margareta Alexandra și David Cristina Anca, s-a dispus anularea parțială a Dispoziției nr. 2122/07.10.2004 emisă de Primarul Municipiului Timișoara în sensul anulării art.5 din dispoziția amintită și a obligat instituția noastră la restituirea în natură a spațiului SAD nr., evidențiat în C.F. nr. 118 Timișoara, nr.top 309.
Instituția noastră a formulat apel împotriva acestei hotărâri formându-se pe rolul Curții de Apel Timișoara Dosarul nr. 5903/59/2006.
Prin Decizia civilă nr. 503/23.11.2006 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în Dosar nr. 5903/59/2006 s-a respins apelul formulat de instituția noastră și cererile de intervenție formulate în interesul instituției noastre de către intervenienții Asociația Memorialul Revoluției 16 - 22 decembrie 1989 și de către Ministerul Culturii și Cultelor București.
Împotriva acestei decizii instituția noastră a formulat recurs formându-se pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție București Dosarul nr. 5903/59/2006. Instanța de recurs, prin Decizia civilă nr. 3175/19.04.2007 a respins recursul instituției noastre.
Prin somatia transmisa de catre cabinet avocat Florin Kovacs si inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara, se solicita punerea in executare a sentintei civile nr. 1234/PI/23.05.06 pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr. 1103/C/2006 si emiterea Dispozitiei de retrocedare a imobilului, invederându-ne faptul că pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Milici Gheorghe se află Dosarul de Executare nr. 13/EX/2007. Împotriva acestei somații instituția noastră a formulat contestație la executare care a fost soluționată prin Sentința civilă nr. 3654/11.04.2007, instanța de judecată respingându-ne contestația la executare.
Prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1246/05.04.2007 s-a dispus restituirea in natura către revendicatoare a SAD 5, inscris in CF colectiv nr.118 Timisoara, nr.top.309, aflat in folosinta gratuita a Asociatiei Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989, cu mențiunea că la art.2 titularilor drepturilor de proprietate le revine obligația de a menține afectațiunea de interes public - Asociația Memorialul Revoluției 16 - 22 decembrie 1989 pe o perioadă de 5 ani de la emiterea dispoziției conform prevederilor art.16 și anexei nr.2 lit.a pct.4 din Legea nr. 10/2001 modificată și completată.
Împotriva Deciziei civile nr. 3175/19.04.2007 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție București am formulat contestație în anulare, formându-se pe rolul acestei instanțe Dosarul nr. 4574/1/2007 care a avut două termene de judecată, 18.09.2007 și respectiv 22.01.2008. La termenul din 22.01.2008 cauza a rămas în pronunțare astfel că urmează să ni se comunice decizia instanței supreme.
Prin adresa noastra nr. SC2008 - 1347/2008 am solicitat Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara eliberarea unui extras de carte funciara in extenso pentru imobilul din str. Ungureanu nr. 8, impreuna cu o copie a documentelor care au stat la baza operatiunilor efectuate in Cartea Funciara nr. 118, dupa anul 2000. Urmează ca în funcție de datele pe care le vom obține, în situația în care imobilul s-a înstrăinat fără respectarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local al Municipiului Timișoara să solicităm anularea acestui contract de vânzare-cumpărare în baza Legii nr. 10/2001 modificată și completată.


Biroul Relații Publice

- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 25.01.2008
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara