Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Evidența Persoanelor

STARE CIVILĂ

EVIDENȚA PERSOANELOR

🏛 Adresa: Bulevardul Mihai Eminescu nr. 15
💻 e-mail: evpers@primariatm.ro


STARE CIVILĂ

Nașteri
0256200373 / nastere@primariatm.ro

Transcrieri certificate de naştere / căsătorie din străinătate
0256225183

Căsătorii
Divorţuri pe cale administrativă
0256225182 / 0758233941

Decese
0256200372 / 0757079410 (WhatsApp) / deces@primariatm.ro

Eliberări certificate / extrase multilingve de stare civilă la cerere
Eliberarea adeverinţelor de celibat
Eliberarea livretelor de familie
0256200374

Schimbări de nume pe cale administrativă
Rectificări acte de stare civilă
Înscrieri menţiuni din străinătate (divorţ, schimbări de nume, căsătorie şi divorţ, etc.)
Transcrieri certificate de deces din străinătate
0256200560

Apeluri telefonie mobilă şi WhatsApp pentru STAREA CIVILĂ: 0747777666


EVIDENȚA PERSOANELOR

Informații acte de identitate
0256225184 / 0256225185 / 0256225186

Sercretariat evidenţa persoanelor tel/fax
0256499476

Apeluri telefonie mobilă şi WhatsApp pentru EVIDENȚA PERSOANELOR: 0751999888


CONDUCERE

Director executiv
0256225179

Şef Birou Proceduri Speciale de Stare Civilă
0256200561

Şef Birou Actualizări Verificări Furnizări Date
0256499475


Regulament privind utilizarea telefoanelor mobile în relaţia cu publicul

Program de lucru cu publicul

 

Depuneri cereri acte de identitate – conform programărilor online –

luni 830 –  2000

marţi 830 – 2000

miercuri, joi 830 – 2000

vineri 830 – 1600

 

Eliberări acte de identitate

luni – joi 800 –  1800

vineri 800 – 1600 

 

Naşteri

Depunerea actelor (în termen de 30 de zile de la data naşterii) – conform programărilor online –

luni, miercuri, vineri  830 – 1300

marţi, joi  830 – 1300;  1400 – 1830

 

Eliberarea certificatelor de naştere

luni – joi  1400 – 1600

vineri  1300 – 1400

 

Naşteri tardive (înregistrare după 30 de zile de la data naşterii)

Transcrieri certificate de naştere din străinătate

– conform programărilor telefonice –

luni, miercuri, joi  830 – 1300

marţi  830 – 1300, 1400 – 1800

 

Căsătorii – conform programărilor telefonice –

pentru oficierea căsătoriei în ziua de vineri în intervalul orar 0900 – 1300

actele se depun în săptămâna precedentă, în ziua de miercuri în intervalul orar 830 – 1300

pentru oficierea căsătoriei în ziua de sâmbătă – în funcţie de numărul cererilor

actele se depun în săptămâna precedentă, în ziua de marţi în intervalul orar 1400 – 1800 sau joi în intervalul orar 830 – 1300

 

Transcrieri certificate de căsătorie din străinătate – conform programărilor telefonice –

luni, miercuri, joi  830 – 1300

marţi  830 – 1300, 1400 – 1800

 

Divorţuri pe cale administrativă – conform programărilor online –

luni 830 – 1300

marţi  830 – 1300; 1400 – 1830

 

Decese – conform programărilor telefonice –

luni 830 – 1300; 1400 – 1630 
marţi 830 – 1300; 1400 – 1830
miercuri 830 – 1300; 1400 – 1630
joi 830 – 1300; 1400 – 1630
vineri 830 – 1300

sâmbătă 1000 – 1200

 

Transcrieri certificate de deces din străinătate – conform programărilor telefonice –

marţi  1400 – 1800

miercuri, joi  830 – 1300

 

Eliberarea certificatelor de stare civilă la cerere

Eliberarea extraselor multilingve de stare civilă la cerere

Eliberarea / actualizarea livretului de familie

– conform programărilor online –

luni 830 – 1300
marţi 830 – 1300; 1400 – 1830
miercuri 830 – 1300
joi 830 – 1300
vineri 830 – 1300

 

Schimbări de nume pe cale administrativă

Înscrieri menţiuni din străinătate (divorţ, căsătorie şi divorţ, căsătorie şi deces, schimbare nume, etc.)

Transcrieri certificate de deces din străinătate

– conform programărilor telefonice –

marţi  1400 – 1800

miercuri, joi  830 – 1300

Taxele se achită la casieria din incinta Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.
La casierie taxele se pot achita cu numerar sau cu cardul bancar.
Taxele se pot achita şi online sau prin virament bancar.


CUANTUMUL TAXELOR

1. contravaloare carte de identitate: 7 lei
2. contravaloare carte de identitate provizorie: 1 leu
3. furnizare date: 1 leu / persoană
4. îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă: 550 lei
se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă

Taxe instituite prin Anexa nr. 5 la HCLMT nr.  487 din 23.12.2020
5. eliberarea în regim de urgenţă (maximum 3 zile lucrătoare) a duplicatelor de pe certificatele de stare civilă, a extraselor multilingve, a adeverinţelor de celibat, a dovezilor privind înregistrarea actelor de stare civilă, a formularelor standard multiligv: 100 lei
6. eliberarea extraselor multilingve de stare civilă, a adeverinţelor de celibat – documente folosite la autorităţile din străinătate: 50 lei
7. eliberarea actelor de identitate, în regim de urgenţă (maximum 5 zile lucrătoare): 100 lei

Taxele instituite prin Anexa nr. 5 la HCLMT nr.  487 din 23.12.2020 se achită înainte de prestarea serviciului, dar numai după verificarea şi preluarea documentelor necesare şi înregistrarea cererii, de către ofiţerul de stare civilă / funcţionarul de evidenţă a persoanelor, după caz.

Modul de aplicare a taxelor speciale, precum şi excepţiile de la aplicarea acestor taxe sunt prevăzute în Anexa nr. 7 la HCLMT nr.  487 din 23.12.2020


MODALITĂȚI DE PLATĂ

ONLINE – CARD BANCAR

Contravaloarea cărţii de identitate (C.I.) şi a cărţii de identitate provizorii (C.I.P.) pot fi achitate şi online pe situl Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. Nu este necesară autentificarea în sistem.

❗️ATENŢIE!

➡️ Efectuaţi plata doar pentru a achita contravaloarea cărţilor de identitate emise de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara!
➡️ Pentru plăţile efectuate cel târziu în ziua precedentă depunerii cererii nu este necesar să prezentaţi dovada achitării taxei cu extras de cont.
➡️ Pentru plăţile efectuate în ziua depunerii cererii este necesar să prezentaţi dovada achitării taxei cu extras de cont emis de bancă / în format electronic tipărit, din care să rezulte că plata a fost finalizată.

Ghid pentru plata online

Plata online se efectuează în platforma ATLAS aflată în administrarea Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara

Pentru a efectua plata online accesaţi acest link.


VIRAMENT BANCAR

taxele menţionate la pct. 1 – 3, 5 – 7

MUNICIPIUL TIMIŞOARA
TREZORERIA TIMIŞOARA
COD FISCAL 14756536
CONT IBAN RO30TREZ62121340250XXXXX

taxa menţionată la pct. 4
(divorţ pe cale administrativă)

MUNICIPIUL TIMIŞOARA
TREZORERIA TIMIŞOARA
COD FISCAL 14756536
CONT IBAN RO59TREZ62121150250XXXXX


PROGRAMUL DE LUCRU AL CASIERIEI

luni  830 – 1300; 1400 – 1550

marţi  830 – 1300; 1400 – 1750

miercuri, joi  830 – 1300; 1400 – 1550

vineri  830 – 1300

În perioada stării de alertă activitățile de audiențe la sediul Direcției de Evidență a Persoanelor vor fi suspendate. Acestea se vor desfășura exclusiv prin corespondență poștală sau e-mail. Solicitările împreună cu documentele justificative în format pdf. pot fi trimise pe adresa de e-mail evpers@primariatm.ro

PROGRAM DE AUDIENŢE

Evidenţa Persoanelor

Şef Birou Actualizări Verificări Furnizări Date
Găvădescu Carmen-Ionela
Marţi: 11:00 – 13:00

Stare Civilă

Şef Birou Proceduri Speciale de Stare Civilă
Petrovici Diana-Andreea
Miercuri: 11:00 – 13:00

Director executiv
Sperneac Radu-Bogdan
Miercuri: 11:00 – 13:00