Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Evidența Persoanelor

În linkul de mai jos puteți verifica (după data depunerii și numărul de înregistrare) dacă cererea dvs. a fost soluționată prin întocmirea cărții de identitate.

Lista se actualizează zilnic şi cuprinde situaţia cererilor soluţionate prin întocmirea cărţilor de identitate, care pot fi ridicate de la ghişeul Eliberări acte de identitate.

Dacă cererea dvs. se regăseşte în listă, vă puteţi prezenta la ghişeul Eliberări acte de identitate pentru ridicarea cărţii de identitate.

În cazul în care cererea dvs nu se regăseşte în tabel vă rugăm să reveniţi după următoarea actualizare.

Nu se fac programări pentru ridicarea actelor de identitate.

Cărțile de identitate se tipăresc de către Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date pt. Evidența Persoanelor Timiș – instituție care asigură tipărirea cărților de identitate pt. toţi cetăţenii români cu domiciliul în județul Timiș.

STARE CIVILĂ

Nașteri

nou-născuți | adopții | înregistrări tardive

Divorțuri

pe cale administrativă |
din străinătate

Schimbări de nume

pe cale administrativă |
din străinătate

EVIDENȚA PERSOANELOR

Termenul de soluționare al cererilor 

5 zile lucrătoare pentru înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței (viza de flotant) și eliberarea cărților provizorii de identitate;

15 zile lucrătoare pentru eliberarea cărților de identitate; datorită stocurilor insuficiente de materiale plastice – folii Teslin, la nivel naţional, sunt cauzate întârzieri în procesul de tipărire a cărților de identitate

Cărțile de identitate se tipăresc de către Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date pt. Evidența Persoanelor Timiș – instituție care asigură tipărirea cărților de identitate pt. tot județul Timiș.

30 – 45 de zile calendaristice în cazul în care sunt necesare verificări efectuate de către organele de poliţie, serviciul de paşapoarte, structurile de stare civilă din cadrul altor primării / spclep.

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. (5) din O.U.G. nr. 97/2005 republicată privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Precizăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020 valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări, astfel că actul de identitate valabil va rămâne în posesia titularului și după depunerea cererii, până la înmânarea noii cărți de identitate.

🏛 Adresa: Bulevardul Mihai Eminescu nr. 15
💻 e-mail: evpers@primariatm.ro


STARE CIVILĂ

Nașteri
0256200373 / nastere@primariatm.ro

Transcrieri certificate de naştere / căsătorie din străinătate
0256225183

Căsătorii
Divorţuri pe cale administrativă
0256225182 / 0758233941

Decese
0256200372 / 0754050205 (WhatsApp) / deces@primariatm.ro

Eliberări certificate / extrase multilingve de stare civilă la cerere
Eliberarea adeverinţelor de celibat
Eliberarea livretelor de familie
0256200374

Schimbări de nume pe cale administrativă
Rectificări acte de stare civilă
Înscrieri menţiuni din străinătate (divorţ, schimbări de nume, căsătorie şi divorţ, etc.)
Transcrieri certificate de deces din străinătate
0256200560

Apeluri telefonie mobilă şi WhatsApp pentru STAREA CIVILĂ: 0747777666


EVIDENȚA PERSOANELOR

Informații acte de identitate
0256225184 / 0256225185 / 0256225186

Sercretariat evidenţa persoanelor tel/fax
0256499476

Apeluri telefonie mobilă şi WhatsApp pentru EVIDENȚA PERSOANELOR: 0751999888


CONDUCERE

Director executiv
0256225179

Şef Birou Proceduri Speciale de Stare Civilă
0256200561

Şef Birou Actualizări Verificări Furnizări Date
0256499475


Regulament privind utilizarea telefoanelor mobile în relaţia cu publicul

Program de lucru cu publicul

Depuneri cereri acte de identitate – conform programărilor online –

luni – joi 830 – 1830

vineri 830 – 1600

Eliberări acte de identitate

luni – joi 800 –  1800

vineri 800 – 1600 

Naşteri

Depunerea actelor (în termen de 30 de zile de la data naşterii) – conform programărilor online –

luni, miercuri, vineri  830 – 1300

marţi, joi  1000 – 1300;  1400 – 1800

Eliberarea certificatelor de naştere

luni, miercuri  1600 – 1800

marţi, joi  830 – 1000

vineri  1400 – 1600

Naşteri tardive (înregistrare după 30 de zile de la data naşterii)

Transcrieri certificate de naştere din străinătate

– conform programărilor online –

luni, joi  830 – 1300

marţi  1400 – 1630

Căsătorii – conform programărilor online –

pentru oficierea căsătoriei în ziua de vineri în intervalul orar 0900 – 1300

actele se depun în săptămâna precedentă, în ziua de miercuri în intervalul orar 830 – 1300

pentru oficierea căsătoriei în ziua de sâmbătă – în funcţie de numărul cererilor

actele se depun în săptămâna precedentă, în ziua de marţi în intervalul orar 1400 – 1800 sau joi în intervalul orar 830 – 1300

 

Transcrieri certificate de căsătorie din străinătate – conform programărilor online –

luni, joi  830 – 1300

marţi  1400 – 1630

 

Divorţuri pe cale administrativă – conform programărilor online –

luni 830 – 1300

marţi  830 – 1300; 1400 – 1830

 

Decese – conform programărilor telefonice –

luni – joi 800 – 1300; 1400 – 1800 
vineri 800 – 1300; 1400 – 1600

sâmbătă 1000 – 1200

 

Transcrieri certificate de deces din străinătate – conform programărilor online –

marţi  1400 – 1630

joi  830 – 1300

 

Eliberarea certificatelor de stare civilă la cerere

Eliberarea extraselor multilingve de stare civilă la cerere

Eliberarea / actualizarea livretului de familie

Depuneri cereri – conform programărilor online – 

luni 830 – 1300
marţi 830 – 1300; 1400 – 1630
miercuri 830 – 1300
vineri 830 – 1300

Eliberări documente

luni 830 – 1300
marţi  1400 – 1600
miercuri 830 – 1300

joi 1400 – 1600

vineri 830 – 1300

 

Schimbări de nume pe cale administrativă

Înscrieri menţiuni din străinătate (divorţ, căsătorie şi divorţ, căsătorie şi deces, schimbare nume, etc.)

Transcrieri certificate de deces din străinătate

– conform programărilor online –

marţi  1400 – 1630

joi  830 – 1300

Taxele se pot achita la casieria din incinta Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.
La casierie taxele se pot achita cu numerar sau cu cardul bancar.
Taxele se pot achita şi online sau prin virament bancar.


CUANTUMUL TAXELOR


1. contravaloare carte de identitate: 7 lei
2. contravaloare carte de identitate provizorie: 1 leu
3. furnizare date: 1 leu / persoană
4. îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă: 550 lei
se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă

Taxe instituite prin Anexa nr. 5 la HCLMT nr.  487 din 23.12.2020
5. eliberarea în regim de urgenţă (maximum 3 zile lucrătoare) a duplicatelor de pe certificatele de stare civilă, a extraselor multilingve, a adeverinţelor de celibat, a dovezilor privind înregistrarea actelor de stare civilă, a formularelor standard multiligv: 100 lei
6. eliberarea extraselor multilingve de stare civilă, a adeverinţelor de celibat – documente folosite la autorităţile din străinătate: 50 lei
7. eliberarea actelor de identitate, în regim de urgenţă (maximum 5 zile lucrătoare): 100 lei

Taxele instituite prin Anexa nr. 5 la HCLMT nr.  487 din 23.12.2020 se achită înainte de prestarea serviciului, dar numai după verificarea şi preluarea documentelor necesare şi înregistrarea cererii, de către ofiţerul de stare civilă / funcţionarul de evidenţă a persoanelor, după caz.

Modul de aplicare a taxelor speciale, precum şi excepţiile de la aplicarea acestor taxe sunt prevăzute în Anexa nr. 7 la HCLMT nr.  487 din 23.12.2020


MODALITĂȚI DE PLATĂ


ONLINE – CARD BANCAR

Contravaloarea cărţii de identitate (C.I.) şi a cărţii de identitate provizorii (C.I.P.) pot fi achitate şi online pe situl Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. Nu este necesară autentificarea în sistem.

❗️ATENŢIE!

➡️ Efectuaţi plata doar pentru a achita contravaloarea cărţilor de identitate emise de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara!
➡️ Pentru plăţile efectuate cel târziu în ziua precedentă depunerii cererii nu este necesar să prezentaţi dovada achitării taxei cu extras de cont.
➡️ Pentru plăţile efectuate în ziua depunerii cererii este necesar să prezentaţi dovada achitării taxei cu extras de cont emis de bancă / în format electronic tipărit (preintscreen din aplicație cu datele tranzacției), din care să rezulte că plata a fost finalizată.

Ghid pentru plata online

Plata online se efectuează în platforma ATLAS aflată în administrarea Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara

Pentru a efectua plata online accesaţi acest link.


VIRAMENT BANCAR

taxele menţionate la pct. 1 – 3, 5 – 7

MUNICIPIUL TIMIŞOARA
TREZORERIA TIMIŞOARA
COD FISCAL 14756536
CONT IBAN RO30TREZ62121340250XXXXX

taxa menţionată la pct. 4
(divorţ pe cale administrativă)

MUNICIPIUL TIMIŞOARA
TREZORERIA TIMIŞOARA
COD FISCAL 14756536
CONT IBAN RO59TREZ62121150250XXXXX


PROGRAMUL DE LUCRU AL CASIERIEI

luni  830 – 1300; 1400 – 1550

marţi  830 – 1300; 1400 – 1750

miercuri, joi  830 – 1300; 1400 – 1550

vineri  830 – 1300

ImportantÎn cazul în care vă prezentați la ghișeu în afara orelor de program al casieriei, puteți depune dovada plății la data la care vă prezentați pentru eliberarea documentului, iar taxa poate fi achitată după cum urmează:

  1. online  cu card bancar
  2. la orice oficiu poștal din Timișoara 
  3. la casieria din incinta Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara
  4. la casieria din incinta Direcției de Evidență a Persoanelor, în timpul programului de lucru al casieriei

Solicitările de audiențe împreună cu documentele justificative în format pdf. pot fi trimise pe adresa de e-mail evpers@primariatm.ro

PROGRAM DE AUDIENŢE

Evidenţa Persoanelor

Şef Birou Actualizări Verificări Furnizări Date
Găvădescu Carmen-Ionela
Marţi: 11:00 – 13:00

Stare Civilă

Şef Birou Proceduri Speciale de Stare Civilă
Petrovici Diana-Andreea
Miercuri: 11:00 – 13:00

Director executiv
Sperneac Radu-Bogdan
Miercuri: 11:00 – 13:00