Eliberarea adeverinţei de celibat

- ANEXA 9 -

Cererile pentru eliberarea extraselor multilingve de stare civilă

se depun numai cu programare online

Adeverinţa de celibat (Anexa 9) se eliberează pe baza actului de naştere (întocmit în registrul actelor de naştere), precum şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestuia.

Cererea pentru eliberarea adeverinţei de celibat se poate depune la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea, sau de la domiciliul ori reşedinţa petiţionarului, personal, sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Acte necesare:

- actul de identitate al petiţionarului, în copie simplă şi original;

- procura specială, autentificată, în original şi actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie simplă şi original, în cazul în care cererea se depune prin împuternicit;

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961),
şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public).
 

PROCURA SPECIALĂ poate fi dată şi la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.
Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.
 


Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

 

ÎN CAZUL PERSOANELOR CARE AU MAI FOST CĂSĂTORITE

În cazul în care aţi mai fost căsătorit(ă), iar pe marginea actului dvs. de naştere nu figurează înscrisă menţiunea de desfacere a căsătoriei prin divorţ / încetare a căsătoriei prin decesul soţului / soţiei,

este necesar:
         - să solicitaţi înscrierea acestei menţiuni la serviciul de stare civilă care are în păstrare actul de căsătorie;
         sau
         - să solicitaţi înscrierea menţiunilor de căsătorie şi divorţ sau a menţiunilor de căsătorie şi deces a soţului / soţiei, la serviciul de stare civilă care are în păstrare actul de naştere, în cazul în care v-aţi căsătorit în străinătate, iar certificatul de căsătorie nu a fost transcris în registrele de stare civilă române.


– termenul de soluţionare pentru înscrierea menţiunilor este diferit, în funcţie de procedura aplicată (de exemplu, divorţul pronunţat într-un stat membru al U.E. sau încetarea căsătoriei prin decesul soţului, intervenit în străinătate se înscriu prin menţiune cu aprobarea M.A.I. - D.E.P.A.B.D., termenul de soluţionare a cererii fiind de 30 de zile, iar în cazul divorţului pronunţat într-un stat nemebru al U.E. este necesară recunoaşterea hotărârii de divorţ de către tribunalul competent din România).

Termenul de soluţionare a cererii:

3-5 zile în cazul în care actul de naştere este înregistrat în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara

30 de zile în cazul în care actul de naştere este înregistrat în altă localitate

 

Formulare necesare

Descarcă cererea pentru eliberarea adeverinţei de celibat

Descarcă cererea pentru eliberarea adeverinţei de celibat cu procură specială

Taxă: 100 lei

conform Anexei nr. 5 la HCLMT nr. 655/12.12.2018

taxa se achită numai pentru certificatele eliberate în baza registrelor de stare civilă aflate în arhiva Primăriei Municipiului Timişoara;

taxa se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă

Înainte de a vă programa online

1. vă puteţi programa online numai pentru următoarele situaţii:
- actul de stare civilă a fost înregistrat în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara
- actul de stare civilă a fost înregistrat străinătate, dar a fost transcris în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara
- actul de stare civilă a fost înregistrat în altă localitate din România şi
deţineţi un act de identitate valabil, cu domiciliul / flotant în municipiul Timişoara
- actul de stare civilă a fost înregistrat în străinătate, dar a fost transcris în altă localitate din România şi
deţineţi un act de identitate valabil cu domiciliul / flotant în municipiul Timişoara

2. vă asiguraţi că deţineţi un act de identitate valabil.

3. tipăriţi și completaţi formularul necesar în funcţie de situaţia dumneavoastră; formularele pot fi tipărite aici

 

Prin accesarea butonului "programare online" confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare eliberării certificatului de stare civilă şi deţineţi documentele necesare.

Atenţie! dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.

 

programare  online

Contact

Camera 14

Telefon: 0256200374

Programul de lucru cu publicul

luni, miercuri, joi, vineri 830 - 1300

marţi 830 - 1300; 1400 - 1830