Eliberarea livretului de familie

 

Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenta familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legali.

 

Livretul de familie se eliberează, gratuit, de către serviciul de stare civilă a consiliului local īn a cărui raza teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.

 

Actualizarea datelor īn livretul de familie este obligatorie şi se realizează, ori de cāte ori este necesar, de către serviciul de stare civilă al consiliului local īn a cărui raza teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.

 

Acte necesare pentru eliberarea livretului de familie:


Certificat de căsătorie al părinţilor / certificat de naştere mamă / tată, īn cazul īn care părinţii sunt necăsătoriţi, după caz, īn original şi copie simplă;

Acte identitate soţi / părinte, după caz, īn original şi copie simplă;

Certificat /e naştere copil/copii, īn original şi copie simplă;

Sentinţă desfacere căsătorie, definitivă şi irevocabilă īn original şi copie simplă, dacă este cazul;

Certificat deces soţ / soţie īn original şi copie simplă, dacă este cazul;

Documente care să ateste modificarea relaţiilor de autoritate parentală, plasament familial sau īncredinţare, după caz īn original şi copie simplă;

Procură specială, autentificată, copia actului de identitate al mandatarului, īn original şi copie simplă, dacă este cazul.
 

DACĂ VĂ AFLAŢI ĪN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz īn care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961),
şi TRADUSĂ ĪN LIMBA ROMĀNĂ, LEGALIZATĂ (atāt traducerea, cāt şi legalizarea traducerii se īntocmesc īn Romānia la notar public)
sau
PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL Romāniei din străinătate.
Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana īmputernicită, ĪN ORIGINAL.

Atāt la primirea cererii, cāt şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii romāni cu domiciliul īn străinătate), care trebuie să fie īn termen de valabilitate.

Atāt īn cazul īn care solicitaţi personal, cāt şi īn cazul īn care solicitaţi prin īmputernicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului īn faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.
 

Descarcă cererea pentru eliberarea LIVRETULUI DE FAMILIE

 

Taxe: nu se percep

 

Contact

Camera 14

Telefon: 0256200374

Programul de lucru cu publicul

luni, miercuri, joi, vineri 830 - 1300

marţi 830 - 1300; 1400 - 1830