Programare online pentru depunerea cererii în vederea emiterii actului de identitate

1. REGULAMENT privind programarea online pentru depunerea cererii în vederea obţinerii cărţii de identitate

2. ACTE NECESARE pentru obţinerea cărţii de identitate, în diverse cazuri

FORMULARE NECESARE

Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa11)

SE TIPĂREŞTE FAŢĂ-VERSO conform art. 85 alin. (2) din HG nr. 1375/04.10.2006

Cerere pentru eliberarea actului de identitate

ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (anexa15)

SE TIPĂREŞTE FAŢĂ-VERSO conform art. 85 alin. (2) din HG nr. 1375/04.10.2006

Cerere pentru eliberarea actului de identitate

cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (anexa18)

SE TIPĂREŞTE FAŢĂ-VERSO conform art. 85 alin. (2) din HG nr. 1375/04.10.2006

Declaraţie  pentru primirea în spaţiul de locuit (anexa12)

Declaraţie prin mandatar pentru primirea în spaţiul de locuit (anexa13)

Declaraţie de locuit într-un imobil de locuit cu destinaţie de locuinţă (anexa14)

Contravaloarea cărţii de identitate (C.I.)  şi a cărţii de identitate provizorii (C.I.P.) pot fi achitate şi online pe situl Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.

Nu este necesară autentificarea în sistem.

 

ATENŢIE!

Efectuaţi plata doar pentru a achita contravaloarea cărţilor de identitate emise de către Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.

 

La data prezentării la ghişeu pentru depunerea cererii aveţi obligaţia de a prezenta tipărită dovada achitării taxei

– extras de cont emis de bancă / în format electronic tipărit, din care să rezulte că plata a fost finalizată.

 

Ghid pentru plata online

 

 

 

Înainte de a vă programa online, vă rugăm să citiţi cu atenţie

REGULAMENTUL şi ACTELE NECESARE de mai sus

 

programare  online

 

 
   

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.