Eliberarea primului act de identitate pentru persoanele care au dobândit / redobândit cetăţenia română

(persoane care au deţinut permis de şedere permanentă / pe termen lung pe teritoriul României)

Acte necesare

  • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi două copii; (în cazul minorilor care au împlinit 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia trebuie să-şi clarifice cetăţenia, către Ministerul Justiţiei)

  • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie;  (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române)

  • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie

  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate

 

Notă

 

La eliberarea actului de identitate solicitantul va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini, pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

 

taxă carte de identitate 7 lei  

Termenul de eliberare a actelor de identitate

Prin accesarea butonului "programare online" confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare eliberării actului de identitate - documente pe care le deţineţi şi sunteţi de acord cu prevederile Regulamentului privind programarea online pentru depunerea cererii în vederea obţinerii actului de identitate.

programare  online

Dacă aveţi întrebări vă rugăm să le adresaţi pe adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro