Termenul de eliberare a actelor de identitate  

Termenul de eliberare a actelor de identitate este stabilit între 5 și 10 zile lucrătoare, în funcție de motivul solicitării, excepție făcând situațiile în care sunt necesare verificări prevăzute de lege - efectuate de către organele de poliție, serviciul de pașapoarte, structurile de stare civilă din cadrul altor primării / spclep, în aceste cazuri termenul fiind de 30 de zile, care poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de șeful serviciului, în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (5) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Oricare ar fi termenul de eliberare stabilit, acesta vi se comunică la data depunerii cererii.

Pentru urgențe medicale dovedite cu documente emise de către medic, persoana în cauză se poate adresa conducerii instituției, în cadrul programului de audiențe la șeful Biroului Actualizări Verificări Furnizări Date / directorul executiv, care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii.
 

 

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.