Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Cauta in hotarari


Afiseaza: Cautare exacta:

Hotararea Consiliului Local 112/22.11.1994
privind privind ocrotirea unor arbori cu valoare decorativa deosebita aflati in perimetrul municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.SC09024/13.10.1994 al Serviciului Obiective Publice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(r) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Arborii ornamentali cuprinsi in anexa nr.1 a prezentei hotarari fac parte din patrimoniul orasului fiind interzisa taierea ori degradarea lor in orice mod, sub sanctiunile prevazute de Hotararea Guvernului nr.127/1994. Se excepteaza taierile de necesitate aprobate in mod expres de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art.2: Serviciul Obiective Publice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara impreuna cu Regia Autonoma de Horticultura Timisoara vor lua masurile de marcare si protectie a tuturor arborilor cuprinsi in anexa prezentei hotarari.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Obiective Publice si Regia Autonoma de Horticultura Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economie;
Directiei Tehnice;
Agentiei pentru Protectia Mediului;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
CISMASU TRAIAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara