Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Cauta in hotarari


Afiseaza: Cautare exacta:

Hotararea Consiliului Local 125/19.05.1998
privind atribuirea in folosinta gratuita pe termen, aunor terenuriinvederea amenajarii de spatii verzi in jurul blocurilor din cartierele de locuinte


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul DirectieideUrbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu si al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit(g) si (m) si art.85 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:La cererea Asociatiilor de proprietari, se atribuie in folosinta gratuita
pe termen de 1 an , terenuri delimitate de pana la 5 m in jurul blocurilor de
locuinte, in vederea amenajarii de spatii verzi.

Art.2: Primaria Municipiului Timisoara isi rezerva dreptul de a retrage dreptul
de folosinta asupra terenului atribuit, daca acest teren va fi revendicat de
fostii proprietari sau pentru realizarea de catre Consiliul Local a unor
lucrari de utilitate publica.

Art.3: In situatia in care Asociatiile de proprietari care au obtinut terenul
solicitat, in termen de 3 luni nu vor amenaja spatii verzi pe aceste terenuri,
Directia Tehnica din cadrul Primariei,poate proceda la aplicarea de sanctiuni
contraventionale conform Hotararii Consiliului Local nr.45/1993 si a Legii
protectiei mediului nr.137/1995.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia de Urbanism, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara.
Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Comert;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
GROZA IOAN RADU
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara