Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Cauta in hotarari


Afiseaza: Cautare exacta:

Hotararea Consiliului Local 201/22.04.2008
privind aprobarea Conceptului privind strategia în domeniul protecției mediului în municipiul Timișoara - "TIMIȘOARA ECOLOGICĂ"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-7276/03.04.2008 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere obligațiile administrației publice locale privitoare la gestionarea problemelor de mediu, prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;
În vederea asigurării sistemului de spații verzi și a locurilor de joacă ale municipiului, pentru conservarea biodiversității, realizarea managementului populației canine, a animalelor de fermă și a vectorilor, pentru protejarea și ameliorarea calității factorilor de mediu urbani: apă, aer, sol, managementul zgomotului și pentru implementarea unor proiecte privind folosirea energiilor regenerabile;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2 litera (b) și alin. 6 lit. (a), punctul 9 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administratia publica locala, republicata și modificată;
În temeiul art. 45 alin. 1 și 2 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația publică locală , republicată și modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Conceptul privind strategia în domeniul protecției mediului în municipiul Timișoara - "TIMIȘOARA ECOLOGICĂ", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Control Intern si Managementul Calității;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara