Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Cauta in hotarari


Afiseaza: Cautare exacta:

Hotararea Consiliului Local 388/28.03.2000
privind evaluarea și protejarea materialului dendro-floricol situat pe domeniul public concesionat cu diverse destinații


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SCO-1018/29.01.2000 al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică drepturile omului și culte și Comisiei pentru protecție socială, mediu, sănătate, învățământ, turism, cultură și sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 162/1997 privind unele măsuri de protecție a arborilor de pe raza municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 155/1999 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 162/1997;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g), (m) și (p) din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 și 2 din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Materialul dendro-floricol de pe terenurile aparținând domeniului
public al Municipiului Timișoara care urmează să facă obiectul unor contracte
de concesionare va fi inventariat și evaluat de inspectorii Serviciului
Administrare Mediu-Urban din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.2: Fișa cuprinzând inventarul materialului dendro-floricol va constitui
Anexă la Contractul de concesionare, cu prevederea expresă a obligativității
concesionarului de respectare a prevederilor privind protejarea și conservarea
materialului dendro-floricol al Municipiului Timișoara.

Art.3: Executarea de construcții care presupun defrișarea materialului
dendro-floricol existent pe terenul care face obiectul contractului de
concesionare, se va putea realiza numai după inventarierea și evaluarea
materialului dendrologic ce urmează a fi afectat și după plata anticipată a
contravalorii acestuia în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului
Local nr.162/1997 .

Art.4: Beneficiarul terenului concesionat va achita anterior încheierii
contractului de concesiune, către concedent - Primăria Municipiului Timișoara,
în contul nr.21310201, cod 433, suma stabilită în urma evaluării
materialului dendro-floricol de către inspectorii Serviciului Administrare
Mediu Urban din cadrul Primăriei.

Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Direcția Tehnică din cadrul
Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Serviciului Administrare Mediu Urban;
- Mass-mediei locale;


Presedinte de sedinta
MARIUS MARINA
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara