Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 173/10.07.2001
privind privind schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timișoara și S.C. MONLANDYS S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-10071/18.06.2001 al Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Solicitarea nr.R32001-140/11.06.2001 a S.C. Monlandys S.R.L.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Decretului-Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare;
În conformitate cu prevederile art.2, art.12 și art.15 din Legea nr.54/1998 - privind circulația juridică a terenurilor;
În baza prevederilor din Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
Având în vedere prevederile art.3 lit.(b) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 - privind regimul juridic al drumurilor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timișoara și S.C. MONLANDYS S.R.L. , pe baza unei expertize asupra terenurilor însușită de Consiliul Local care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
- Primăria Municipiului Timișoara trece din proprietatea sa, în proprietatea S.C. MONLANDYS S.R.L. terenul în suprafață de 1954 mp., cuprins în C.F. nedefinitivă nr.4426 - Freidorf, cu nr.cadastral De 1221;
- Și, primește în proprietatea sa, prin schimb, de la S.C. MONLANDYS S.R.L., terenul în suprafață de 6000 mp, cuprins în C.F. nr.7277 - Chișoda cu nr.cadastrale A 1227/5/1/2/2; A 1227/5/1/1/1/2;
A1227/5/2/2/2; A 1227/5/2/1/1/2 ;

Art.2: Prin grija petentului menționat la art.1, se vor efectua notările corespunzătoare în cartea funciară privind schimbul de terenuri.
S.C. Monlandys S.R.L. nu are nici un fel de pretenții pentru a compensa diferența de valoare a terenurilor.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Direcției Juridice;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Serviciului de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Timișoara;
- S.C. MONLANDYS S.R.L.;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara