Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 426/30.11.2010
privind amenajarea sectoarelor pentru producatorii de legume si fructe din judetul Timis in pietele administrate de S.C. Piete S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere adresa cu nr. SC 2010-22550/14.10.2010 legata de proiectul de hotarare initiat de grupul de consilieri PDL, reprezentati de domnul consilier Ovidiu Ciuhandu;
Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 22550/19.11.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
In baza art. 11 litera c și art. 16 di Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;
În baza art. 11 litera c din Hotărârea Consiliului Local nr. 334/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor pe raza Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b) și c) și alin. (4) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă amenajarea în piețele agroalimentare de pe raza Municipiului Timișoara administrate de S.C. Piețe S.A. a sectoarelor pentru producătorii de legume și fructe din județul Timiș și a asociațiilor acestora precum și a societăților comerciale de pe raza Județului Timiș care au în domeniul de activitate producerea de legume și fructe.
Art. 2: Spațiul destinat comercializării legumelor și fructelor de către producătorii individualizați în art. 1 este de minim 30% din suprafața comercială a pieței și va fi individualizat cu panouri inscripționate "Sector producători legume și fructe din Județul Timiș".
Art. 3: Accesul producătorilor de legume și fructe în acest sector se face exclusiv pe baza documentelor care să ateste calitatea de producător de legume și fructe conform legislației în vigoare, eliberate de către primăriile în raza cărora solicitanții dețin terenuri (certificate de producător sau adeverință pentru societățile comerciale, din care să reiasă suprafețele cultivate, produsele și cantitățile).
Art. 4: În acest sector se vor putea comercializa și produse ecologice pe baza certificatului emis de către Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Timiș, cu specificația vizibilă de "Produse Ecologice".
Art. 5: Este interzisă sub orice formă comercializarea sau expunerea spre comercializare de produse care nu provin din producția proprie a vânzătorului conform documentelor justificative, care vor fi afișate la loc vizibil pentru cumpărător.
Art. 6: Încălcarea prevederilor acestei hotărâri duce la pierderea locului de vânzare a legumelor și fructelor în piețele administrate de SC Piețe SA.
Art. 7: Prevederile acestei hotărâri se vor încadra în noul regulament de organizare și funcționare a piețelor de pe raza Municipiului Timișoara.
Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. "PIEȚE" S.A. Timișoara.
Art. 9:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- SC "PIEȚE" SA Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara