Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 370/30.10.2007
privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 11,2 milioane euro pentru achiziționarea în leasing a 30 de autobuze articulate și a unui autocar


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, coroborată cu cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale precum și cu Hotărârea de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;
Ținând seama de prevederile art. 41 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, coroborate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică;
Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,
Tinând seama de prevederile art.942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții,
Luând act de expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. SC2007-23409/22.10.2007, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. SC2007-23409/22.10.2007, precum și de raportul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local,
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local/nota de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.36/13.02.2007

Consiliul Local al Municipiului Timișoara


HOTARASTE

Art.1 - Se aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de 11,2 milioane euro, cu o maturitate de 7 ani.

Art.2 - Contractarea împrumutului prevăzut la art.1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, constând în achiziționarea de 30 autobuze articulate și un autocar pentru transportul public local;

Art.3 - Din bugetul local al Municipiului Timișoara se asigură integral plata :
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art.1.

Art.4 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Timișoara

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului Timișoara, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Timișoara și Prefectului Județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în ziarul Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara precum și pe pagina de internet www.primariatm.ro.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR MUNICIPIULUI TIMIȘOARA IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara