Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 147/19.04.2011
privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", Filarmonica "Banatul" și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 6884 / 06.04.2011 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/ 25 noiembrie 2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1301/ 2 decembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (3) lit. b), alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului Teatrului German de Stat, după cum urmează:
- nota finală 9,91;
- continuarea managementului d-lui Lucian Vărșăndan, directorul Teatrului German de Stat.

Art. 2: Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, după cum urmează:
- nota finală 9,91;
- continuarea managementului d-lui Attila Ballasz, directorul Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely".

Art. 3: Se aprobă rezultatul final al evaluării finale a managementului Filarmonicii "Banatul", după cum urmează:
- nota finală 9,91;
- recomanda prezentarea de către dl. Ioan Coriolan Gârboni a unui nou proiect de management.

Art. 4: Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, după cum urmează:
- nota finală 9,91;
- continuarea managementului d-lui Pavel Deheleanu, directorul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Art.5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Patrimoniu;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Directiei Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Teatrului German de Stat Timișoara;
- Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely";
- Filarmonicii "Banatul";
- Casei de Cultură a Municipiului Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara