Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 382/26.10.2010
privind metodologia utilizată pentru acordarea ajutoarelor suplimentare de încălzire a locuinței în sistem centralizat unor categorii defavorizate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. nr.2920/30.09.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 343/29.09.2009 privind metodologia și formularul de declarație utilizate pentru acordarea ajutoarelor suplimentare de încălzire a locuinței în sistem centralizat unor categorii defavorizate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.288/29.07.2010 privind prețul local al energiei termice facturată populației și acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat ;
În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr.245/2003, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.86/2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba metodologia privind acordarea ajutoarelor suplimentare de încălzire a locuinței în sistem centralizat acordate unor categorii defavorizate, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2: Se acorda ajutoare pentru încălzirea locuinței din bugetul local, peste cele stabilite de guvern, până la compensarea procentuală cuprinsă în Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 288/29.07.2010 privind prețul local al energiei termice facturată populației și acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat.

Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revoca Hotărârea Consiliului Local nr.343/29.09.2009 privind metodologia și formularul de declarație utilizate pentru acordarea ajutoarelor suplimentare de încălzire a locuinței în sistem centralizat unor categorii defavorizate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistenta Sociala Comunitară Timișoara, Direcția Fiscală a Municipiului Timisoara si S.C. Colterm S.A..

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Fiscale;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice ;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară;
- S.C. Colterm S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara