Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 517/24.10.2018
privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 4 ani a terenului în suprafață de 137,35 mp, necesar accesului la spațiul din Căminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiș", situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56 în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr .5 Poliție


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 21769/19.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 21769/19.09.2018 al Serviciului Școli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serrviciului Juridic din data de 20.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 21769/19.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 427 din 21.11.2017 - privind propunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața utilă de 769,00 mp din Căminul nr. 1 cu P+3 etaje aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botis", situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timis pentru desfasurarea activitatii Sectie nr. 5 Politie , pe o perioada de 4 ani;
Având în vedere Adresele Ministerului Educației Naționale nr.SC 2018-14767/22.06.2018 și nr. SC 2018-15149/27.06.2018
Având în vedere procesului verbal din data de 17.07.2018 al Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara;
Având în vedere acordul Consiliului de Administrație al Colegiului de Silvicultură și Agricultură " Casa Verde", transmis prin adresa cu nr. 2728/12.09.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2018- 21729/18.09.2018;
Având în vedere acordul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș exprimat prin Hotărârea nr. 255/12.09.2018;
Având în vedere dispozițiile art. 112, alin. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011 și Ordinului nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) și alin 5 lit a) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 4 ani a terenului în suprafață de 137,35 mp, necesar accesului la spațiul din Căminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botiș", situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56 în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr .5 Poliție.

Art. 2: Prezenta hotărâre completează Hotărârea Consiliului Local nr. 427 din 21.11.2017 privind propunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața utilă de 769,00 mp din Căminul nr. 1 cu P+3 etaje aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botis", situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timis pentru desfasurarea activitatii Sectiei nr. 5 Politie, pe o perioada de 4 ani.

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I I Vest;
- Serviciul Școli-Spitale;
- Direcției Comunicare- Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului
- Colegiului de Silvicultură și Agricultură " Casa Verde"
- Inspectoratului de Poliție Județean Timiș;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara