Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 86/03.03.2015
privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza Municipiului Timișoara, aprobarea actualizării Promisiunii bilaterale (antecontract) de vânzare - cumpărare, aprobarea prețurilor de vânzare, precum și actualizarea acestora la data vânzării, abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/26.07.2011, abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/07.02.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-5016/25.02.2015 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Legea nr. 152/1998, republicată și actualizată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
Având în vedere Hotărârea nr. 502/2013, de actualizare a Hotărârii Guvernului nr.962/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înființarea A.N.L.;
În conformitate Ordonanța nr.6/2014, privind modificarea și completarea art.10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L.;
Având în vedere Hotărârea nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L.;
În conformitate Ordinul nr. 1391/2014 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;
Având în vedere Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza Municipiului Timișoara, aflate în administrarea Municipiului Timișoara, actualizat și adaptat la legislația în vigoare, conform Anexei 1, la prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aprobă mandatarea Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Locuințe, pentru vânzarea locuințelor de tip A.N.L., stabilirea comisionului ce revine Municipiului Timișoara, în procent de 1% din valoarea de vânzare a locuințelor, întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare, calcularea anuală a prețurilor în vederea aprobării acestora prin Hotărâre a Consiliului Local și actualizarea prețurilor în ceea ce privește amortizarea calculată și conform cursului valutar stabilit de către B.N.R., la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 3: Se aprobă prețurile de vânzare pentru anul în curs, pentru locuințele A.N.L. situate în Timișoara, str. Ioachim Miloia bloc B1-B7, calculate având în vedere valoarea de înlocuire prevăzută în Ordinul nr. 1391/2014, conform Anexei 2, la prezenta hotărâre.
Art. 4: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.261/26.07.2011- privind vânzarea locuințelor de tip A.N.L. și Hotărârea Consiliului Local nr.45/07.02.2012 - privind aprobarea promisiunii bilaterale (antecontract) de vânzare-cumpărare cadru pentru vânzarea locuințelor de tip A.N.L.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Ternuri și Dotări Diverse și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției Fiscala;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara