Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 95/23.02.2018
privind aprobarea plății cotizației de membru pe anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-1499/22.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-1500 din data de 22.01.2018 al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimișoara;
Având în vedere avizul Direcției Economice nr. SC2018 - 1500/25.01.2018 - Anexă la raportul de specialitate;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data 29.01.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr. Sc2018 - 1500/22.01.2018;
Având în vedere Adresa nr.227 din 18.01.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.SC2018- 1216 din 18.01.2018, prin care se solicită de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș plata cotizației pentru anul 2018 stabilită prin Hotărârea nr.1 din 15.01.2018 a Adunării Generale;
Având în vedere Hotărârea nr.1 din 15.01.2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș;
Având în vedere Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art.46 (1) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.2 lit.e), alin.4 lit.a) și alin.7 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cotizația anuală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș, aferentă anului 2018, în valoare de 1,5 lei pe locuitor, respectiv în cuantum de 478.918,50 lei conform datelor Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 478.918,50 lei din bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2018, Capitolul 74.02.05.02. "Protecția Mediului".

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcția de Asistență Socială Timișoara;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara