Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 252/07.07.2020
privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședințele Comisiei de Negociere cu Terții din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 cu proprietarii garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177/07.04.2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul pentru aprobarea Proiectului de hotărâre nr.SC2020-14595/01.07.2020, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr. SC2020-14595/01.07.2020, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST - Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-14595/01.07.2020;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 14595/01.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Conform Proceselor verbale cu nr. 4/07.06.2018, nr. 5/03.10.2018 și nr. 5/04.06.2019 ale ședințelor din data de: 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 ale Comisiei de Negociere cu Terții, s-a convenit acordarea de despăgubiri și plata cheltuielilor de demolare pentru proprietarii garajelor care se află pe terenurile pentru care s-a declarat interesul public local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177/07.04.2015 și care au avut contracte de concesiune valabile în care au fost înscrise clauze de despăgubiri;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 177/07.04.2015 privind declararea terenurilor aparținând Municipiului Timișoara ca fiind de interes public local;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 297 alin. (1), lit. b) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Procesele verbale cu nr. 4/07.06.2018, nr. 5/03.10.2018 și nr. 5/04.06.2019 ale ședințelor din data de: 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 ale Comisiei de Negociere cu Terții.

Art.2: Se aprobă acordarea de despăgubiri și a cuantumului acestora, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumă care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărâri de Consiliu Local, pentru proprietarii garajelor a căror solicitări au fost prezentate, discutate și aprobate în Comisia de Negociere cu Terții conform Proceselor verbale cu nr. 4/07.06.2018, nr. 5/03.10.2018 și nr. 5/04.06.2019 ale ședințelor din data de: 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 ale Comisiei de Negociere cu Terții.

Art.3: Se aprobă achitarea tuturor cheltuielilor legate de emiterea documentației tehnice de demolare a garajelor pentru care s-a declarat intresul public local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcții, radierea lor din cartea funciară, transportul și depozitarea materialelor rezultate în urma demolării.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I EST și Direcția Economică din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele Utilitare;
- Direcției Generale Urbanism;
- Directiei Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare - Relaționare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara