Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 621/19.12.2006
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 539/14.11.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire locuințe cu spațiu comercial la parter" str. Efta Botoca nr. 8 - Zona Câmpului, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.R32006-001139/19.12.2006 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere adresa trimisă de către Instituția Prefectului cu numărul 13199 din 18.12.2006 prin care se solicită reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 539/14.11.2006 deoarece s-a constatat că aceasta contravine prevederilor Planului Urbanistic Zonal - Zona Câmpului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2000 și Regulamentului General de Urbanism în ceea ce privește regimul de înălțime, gradul de ocupare a terenului, suprafața ocupată de spații comerciale și tipul de locuințe ce se intenționează a se construi
Având în vedere memoriul depus în data de 12.12.2006, din partea Asociației de Proprietari din strada Efta Botoca și Mariana Drăghicescu, reprezentată prin Cooc Viorel, cu numărul de înregistrare R32006 - 001139/12.12.2006 prin care se solicită anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 539/14.11.2006.
În conformitate cu prevederile art. 38 aliniatul 9 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 539/14.11.2006 privind aprobara Planului Urbanistic de Detaliu "Clădire locuințe cu spațiu comercial la parter" str. Efta Botoca nr. 8 - Zona Câmpului, Timișoara .

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Centrului de Consiliere Cetățeni;
-Asociației de Proprietari din Str. Efta Botoca, reprezentată prin d-nul Cooc Viorel;
- Beneficiarului Marghitan Ioan;
- Proiectantului S.C. EUROARCHITECT S.R.L.;
-Mass - media locale;Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara