Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 63/31.03.1998
privind privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, strada Emil Ungureanu nr.8, Asociatiei Memorialul Revolutiei 1622 Decembrie 1989


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Directiei Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica drepturile omului si culte si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (h) si art.85 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita,pe o perioada de 99 ani, a
imobilului situat in Timisoara, strada E. Ungureanu nr.8, inscris in C.F.
nr.118 Timisoara, cu nr.top.309, Asociatiei Memorialul Revolutiei 1622
Decembrie 1989, in vederea amenajarii unui Centru National de Documentare,
Cercetare si Informare Publica despre Revolutia din Decembrie 1989, cu exceptia
spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta ce au fost atribuite in
temeiul Legii nr.42/1990.

Art.2: Asociatia Memorialul Revolutiei 1622 Decembrie 1989 se obliga sa execute
lucrarile de consolidare, restaurarereparatii si amenajari ale imobilului, in
baza unei autorizatii de constructie eliberata de Directia de Urbanism din
cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Asociatia Memorialul Revolutiei 1622 Decembrie 1989 va prezenta Planul
de derulare al investitiei, termenul de incepere al acesteia, fiind de maxim 1
an de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art.3: Schimbarea destinatiei spatiului, mentionata la art.1, duce la revocarea
prezentei hotarari. Art.4:Cu aducereala indeplinire a prezentei hotarari
se incredinteaza Directia de Urbanism si Directia Economica din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Asociatiei Memorialul Revolutiei 1622 Decembrie 1989;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE DIMINESCU
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara