Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 246/23.04.2013
privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013- 11423 /23.04.2013 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știința, învățământ, sănătate, protecție sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Legea nr. 5/24.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 si art.23 alin.1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2013; Anexei nr.2 - Program dezvoltare 2013; Anexei nr.3 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2013.
Anexele nr.1, 2, 3, fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale , Instituția Arhitectului Sef, Direcția Dezvoltare, Direcția Comunicare, Direcția de Mediu, Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Instituției Arhitectului Sef;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Timiș;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOȘIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara