Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 264/21.05.2019
privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini și a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 -11378/09.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -11379/09.05.2019 al Biroului Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 -11379/09.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificat prin Legea 258/2013 și H.G. nr. 1.059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
În temeiul Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și Hotărârea de Guvern nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 205/15.04.2014 privind aprobarea Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată, art. 8, alin. (3), lit. d^1) și i);
În conformitate cu prevederile art.36. alin.(2), lit.d) și art.36 alin. (6), lit.a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini și a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara nu a întrunit condițiile impuse de prevederile art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini și a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara - Anexă la prezenta hotarâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I I Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- A.N.R.S.C.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara