Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 371/27.10.2009
privind aprobarea asocierii între Municipiul Timișoara și S.C. "NEWS OUTDOOR ROMÂNIA" S.R.L. în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării și întreținerii unui număr de 150 (unasutăcincizeci) refugii de călători în stațiile de transport în comun și a 55 (cincizecișicinci) locații pentru amplasarea de structuri publicitare tip "backlit" și "billboard"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-24760/16.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 345/22.02.2000 - pentru aprobarea Contractului de asociere dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara și S.C. "EXCLUSIV MEDIA" S.R.L în vederea construirii, amplasării, folosirii și exploatării unui număr de una sută refugii de călători în spațiile de transport în comun;
Având în vedere prevederile contractului de asociere în participațiune nr. SCO-4109/24.03.2000 încheiat pe 10 ani și care expiră la data de 24.03.2010, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și S.C. "EXCLUSIV MEDIA" S.R.L.;
Având în vedere adresa nr. SC2009-22547/23.09.2009 a S.C. "NEWS OUTDOOR ROMÂNIA" S.R.L. din care rezultă faptul că fosta S.C. "EXCLUSIV MEDIA" S.R.L. în prezent este S.C. "NEWS OUTDOOR ROMÂNIA" S.R.L. și faptul că renunță la contractul nr. SCO-4109/24.03.2000 în momentul încheierii noului contract de asociere;
Având în vedere solicitarea S.C. "NEWS OUTDOOR ROMÂNIA" S.R.L. înregistrată sub nr. SC2009-22547/23.09.2009 privind aprobarea încheierii unui nou contract de asociere în participațiune împreună cu instituția noastră, pentru 150 locații pentru refugii călători și 55 locații pentru amplasarea de structuri publicitare tip "backlit" și "billboard".
Având în vedere Adresa cu nr. SC2009-23191/13.10.2009 a Direcției Drumuri și Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere hotărârea din data de 19.01.2004 din care rezultă că s-a schimbat denumirea societății din S.C. "EXCLUSIV MEDIA" S.R.L. în S.C. "NEWS OUTDOOR ROMÂNIA" S.R.L.;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) și e), alin. (5) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timișoara și S.C. "NEWS OUTDOOR ROMÂNIA" S.R.L. în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării și întreținerii unui număr de 150 (unasutăcincizeci) refugii de călători în stațiile de transport în comun și a unui număr de 55 (cincizecișicinci) locații pentru amplasarea de structuri publicitare tip "backlit" și "billboard".

Art.2: Contractul de asociere dintre Municipiul Timișoara și S.C. "NEWS OUTDOOR ROMÂNIA" S.R.L. va stabili condițiile asocierii, locația amplasamentelor și va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Drumuri și Transporturi, Direcția Economică, Direcția Poliția Comunitară și Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara precum și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara