Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 54/17.03.1998
privind privind trecerea monumentului din Timisoara Piata Veteranilor, la intersectia Calea Sagului cu Bdul Ana Ipatescu, de la Fundatia "Aparatorii Banatuluisept. 1944" depe langa AsociatiaVeteranilor de Razboifiliala"Eftimie Murgu" Timisoara, la Primaria Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul domnului Primar al Municipiului Timisoara cu nr.SCO981084/25.02.1998;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, sevicii, publice si comert , Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si Comisiei pentru protectie sociala,mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.20 lit.(g) si art.80 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.28 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Monumentul situat in Timisoara, Piata Veteranilor , la intersectia Calea
SaguluiBdul Ana Ipatescu, ridicat in memoria eroilor care sau jertfit pentru
libertatea si independenta Romaniei,se trece din administrarea Fundatiei
"Aparatorii Banatuluiseptembrie 1944" de pe langa Asociatia Veteranilor de
Razboi Filiala "Eftimie Murgu" Timisoara, in patrimoniul public al Consiliului
Local, respectiv al Primariei Municipiului Timisoara.
Trecerea monumentului in patrimoniul public alPrimariei Municipiului
Timisoara, se efectueaza la solicitarea Fundatiei "Aparatorii Banatului
septembrie 1944" Timisoara pe baza de Protocol care va fi incheiat intre cele
doua parti, conform proiectului care se anexeaza.

Art.2: Cuaducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica si Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei Economice;
Directiei Urbanism;
Directiei Tehnice;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Relatii Comunicare;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara