Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 416/30.09.2008
privind respingerea adoptării Planului Urbanistic de Detaliu pentru Zona Antenelor din care fac parte parcelele cu nr. Cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2 înscrisă în CF nr. 139820 Timișoara și nr. Cad 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscrisă în CF. Nr. 140621 Timișoara, proprietatea reclamantei, în corelare cu planul urbanistic zonal" în conformitate cu SENTINȚA CIVILĂ nr. 1/CA/07.01.2008 a Tribunalului Timiș rămasă IREVOCABILĂ prin Decizia Civila nr. 435 din 10.04.2008 a Curții de Apel Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. R32006 - 000322/16.09.2008 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si de Urbanism - CTATU din data de 17.07.2006 și CTATU din data de 13.10.2006 prin care se recomanda beneficiarului SC RIPS SA prin proiectanti "regimul de înălțime aprobat pentru documentațiile vecine, cu 2 etaje retrase (in plus). Cornișă continuă la construcțiile care se alipesc de clădirile aprobate si cu admiterea a 2 etaje in plus, cu retrageri fata de aliniament"
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Conform prevederilor art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată;
Având în vedere Procesul - Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 30.09.2008
Ca urmare a Sentinței Civile nr. 1/CA/07.01.2008 a Tribunalului Timiș, prin care se "admite în parte acțiunea formulată de reclamanta SC RIPS SA cu sediul în Timișoara, str. Basarabia nr. 174, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Timișoara cu sediul BV. C. D. Loga nr. 1. OBLIGA pârâtul la adoptarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Zona Antenelor din care fac parte parcelele cu nr. Cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2 înscrisă în CF nr. 139820 Timișoara și nr. Cad 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscrisă în CF. Nr. 140621 Timișoara, proprietatea reclamantei, în corelare cu planul urbanistic zonal" sentință rămasă IREVOCABILA prin Decizia Civila nr. 435 din 10.04.2008 a Curții de Apel Timișoara, comunicată Direcției Urbanism prin adresa SC2008 - 10259 din data de 26.06.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Având în vedere că Proiectul de hotărâre privind "adoptarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Zona Antenelor din care fac parte parcelele cu nr. Cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2 înscrisă în CF nr. 139820 Timișoara și nr. Cad 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscrisă în CF. Nr. 140621 Timișoara, proprietatea reclamantei, în corelare cu planul urbanistic zonal" conform SENTINȚEI CIVILE nr. 1/CA/07.01.2008 a Tribunalului Timiș rămasă IREVOCABILĂ prin Decizia Civila nr. 435 din 10.04.2008 a Curții de Apel Timișoara , nu a întrunit condițiile impuse de prevederile art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se respinge adoptarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Zona Antenelor din care fac parte parcelele cu nr. Cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2 înscrisă în CF nr. 139820 Timișoara și nr. Cad 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscrisă în CF. Nr. 140621 Timișoara, proprietatea reclamantei, în corelare cu planul urbanistic zonal" în conformitate cu SENTINȚA CIVILĂ nr. 1/CA/07.01.2008 a Tribunalului Timiș rămasă IREVOCABILĂ prin Decizia Civila nr. 435 din 10.04.2008 a Curții de Apel Timișoara .
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Direcției de Mediu;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului SC R.I.P.S. SA;
-Proiectantului SC Atelier TREI SRL ;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
BOGDAN CIPRIAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara