Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 668/12.12.2018
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a 1/2 din ap SAD 2, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr 4, et.demisol , jud Timis, inscris in C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II, la pretul de 20.000 dolari americani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr SC2018- 28746/03.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018- 28746/03.12.2018 intocmit de Compartimentul Monumente din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 05.12.2018 -Anexa la raportul de specialitate SC2018 - 28746/03.12.2018;
Avand in vedere Adresa cu nr 3709/23.10.2018 a Directiei Judetene pentru Cultura Timis;
Avand in vedere adresa inregistrata la Primaria Timisoara cu nr. SC2018-027799/22.11.2018 , de catre petentul SCHMERLER ZOLTAN ,(una si aceeasi persoana cu SCHMERLER ZEEW ZOLTAN si SCHMERLER ZEEW-cnf procurii legalizata de Consulatul General al Romaniei Toronto nr 124-189-4176 din 21.08.2018 ), prin avocat Nicoara Nicolina si imputernicit Ciucanu Alexandra, in calitate de proprietar a 1/2 din imobilul situat in Timisoara, Bdul Tineretii,nr 4, et.demisol , jud Timis, inscris in C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II, unde la rubrica Observatii/Referinte figureaza :" SAD 2 situat in corpul de cladire A compus din 3 incaperi si 52/1381 mp teren in folosinta ", prin care solicita Primariei Municipiului Timisoara sa se pronunte asupra dreptului de preemtiune la intentia de instrainare cu pretul de 20.000 dolari americani pentru suprafata utila de 26,60 mp.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 67/26.02.2008;
Avand in vedere prevederile art 4 alin. (4) si alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificata si completata;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. b) si c), art. 123 alin.( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1 : Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a 1/2 din ap. SAD 2, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr 4, et.demisol , judetul Timis, inscris in C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II, la pretul de 20.000 dolari americani.
Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Monumente, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest-Compartiment Spatii cu alta Destinatie II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3 : Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Comunicare- Relationare
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Serviciului Scoli- Spitale;
- Biroului Sport -Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului ;
- dlui SCHMERLER ZOLTAN
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara