Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 115/31.03.2020
privind completarea tarifelor prevazute in Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 151/03.04.2018, modificata si completata, precum si stabilirea cotei-parti ce revine municipiului Timisoara din inchirierea unor bunuri


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020- 5616/04.03.2020, al Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 5616/04.03.2020, intocmit de catre Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020- 5616/04.03.2020;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresele cu nr. 2678/05.02.2020 si nr. 2677/05.02.2020, inregistrate la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. RE2020-317/06.02.2020 si RE2020-318/06.02.2020, ale Societatii de Transport Public Timisoara SA, privind completarea unor tarife, aprobate prin Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 151/2018 si stabilirea cotei-parti ce revine Municipiului Timisoara din veniturile realizate prin inchirierea unor spatii, aflate in administrarea STPT;
Avand in vedere Hotararile Consiliul de Administratie al STPT cu nr. 8/31.01.2020 si Hotararea nr. 7/31.01.2020;
Avand in vedere Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 151/03.04.2018, nr. 373/06.07.2018, nr. 466/13.09.2018, nr. 705/20.12.2018, nr. 89/12.03.2019 si nr. 324/14.06.2019;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementari in domeniul serviciilor de transport local de calatori;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
Avand in vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Avand in vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. c) si lit. d), precum si alin. (7) lit. m) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) si art. 196 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba completarea tarifelor prevazute in Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: (1) Se stabileste cota-parte, fara TVA, ce revine Municipiului Timisoara din gestionarea serviciului de publicitate pe mijloacelor de transport (inclusiv bicicletelor) aflate in administrarea SOCIETATII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. , in cuantum de 50 %.
(2) Cota -parte ce revine SOCIETATII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. este de 50 %, si va fi utilizata pentru intretinerea, reparatia si mentenanta mijloacelor de transport (inclusiv bicicletelor) care nu mai au o stare tehnica corespunzatoare.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, precum si Societatea de Transport Public Timisoara SA.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II Vest;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Generala Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Politiei Locale;
- Societatii de Transport Public Timisoara SA;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara