Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 347/28.09.2010
privind atribuirea suprafeței de 100,00 m.p. din suprafața utilă totală de 136,25 din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. George Coșbuc nr. 5 către beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Petre Petrisor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 17997/30.07.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Somația nr. SC2010 - 17997/28.07.2010 a Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dragomir Daniel si Stepanov Voislav;
Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 20.07.2010 al Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 351/2008;
Având în vedere Adresa nr. SJ2010 - 13116/29.07.2010 a Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Sentinta civila nr. 855/PI/CA/2009 a Tribunalului Timis, definitiva in snur cu Decizia Civila nr. 643/27.05.2010 a Curtii de Apel Timisoara, irevocabila si investita cu formula executorie.
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 1524/2009 incheiat cu Partidul Social Democrat - Organizația Municipală Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se atribuie suprafața de 100 m.p. din suprafata utilă totală de 136,25 m.p. din spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. George Cosbuc nr. 5, situat la parterul imobilului, având intrarea din strada, înscris in Cartea Funciara nr. 177 Timisoara, nr. top. parcela 454/1 in proprietatea Statului Roman, către beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Petre Petrisor, pe bază de contract de închiriere, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de spatiu comercial.

Art. 2: Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr. 1524/2009 încheiat cu Partidul Social Democrat - Organizația Municipală Timișoara pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. George Cosbuc nr. 5, situat la parterul imobilului, avand intrarea din strada, inscris in Cartea Funciara nr. 177 Timisoara, nr. top. parcela 454/1 in proprietatea Statului Roman prin reducerea suprafetei de la 136,25 m.p. la 36,25 m.p.
Modificarea contractului de inchiriere nr. 1524/2009 se va face prin act aditional.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Institutiei Arhitect Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Comunicare ;
- Direcției de Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara