Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 375/30.10.2007
privind prelungirea contractului de închiriere nr.1335/2002 încheiat cu beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Ivan Ștefan pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, situat la piciorul podului Traian - mal drept


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007-002534/12.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie , sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere cererea beneficiarului Legii nr. 341/2004 dl. Ivan Stefan, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. D82007-001871/02.05.2007 și cererea beneficiarului Legii nr. 341/2004 dl. Ivan Stefan, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. D82007-002534/05.06.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 353/27.09.2005 privind asocierea beneficiarului Legii nr. 42/1990, dl. Ivan Ștefan, cu societatea comercială BUORMO CLUB S.R.L. în vederea folosirii spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, situat la piciorul podului Traian - mal drept;
Având în vedere contractul de închiriere nr.1335/2002 încheiat cu beneficiarul Legii nr.341/2004 dl.Ivan Stefan pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, situat la piciorul podului Traian - mal drept;
Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 15.05.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.228/2005;
Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 09.10.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.228/2005;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată.


HOTARASTEArt.1: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.1335/2002 încheiat cu beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Ivan Ștefan, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, situat la piciorul podului Traian - mal drept, compus dintr-o încăpere cu suprafața utilă de 33,00 m.p., pe o perioadă de 5 ani cu destinația de spațiu comercial.

Art.2: Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al aprobării privind asocierea cu societatea comercială BUORMO CLUB S.R.L. în vederea folosirii spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, situat la piciorul podului Traian - mal drept, prevăzut in Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 353/27.09.2005, până la data de 02.06.2012.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Biroului Relații Publice;
- Dl. Ivan Stefan;
- S.C. BUORMO CLUB S.R.L.
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara