Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 473/26.09.2019
privind darea in administrarea Societatii de Transport Public Timisoara SA a investitiei privitoare la reconstructia si modernizarea a 16 tramvaie de tip GT4


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 23412/18.09.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare,  a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
     Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 23412/18.09.2019, intocmit de catre Directia Generala, Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
     Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.09.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019- 23412/18.09.2019;
         Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
         Avand in vedere adresa Societatii de Transport Public Timisoara SA nr. 18490/03.09.2019;
         Avand in vedere Contractele subsecvente nr. 25/30.03.2017 si nr. 157/24.10.2017;
         Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 108/27.03.2012 - privind darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timisoara;
         Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni, modificata si completata;
         Avand in vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
         In temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
         In conformitate cu prevederile art. 92, art. 129 alin. (2) lit.c) si d), alin. (6) lit. a), alin (7) lit. n) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
         In temeiul art. 139, alin (1) si art. 196 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aproba darea in administrarea Societatii de Transport Public Timisoara SA a investitiei privitoare la reconstructia si modernizarea a 16 tramvaie de tip GT4 denumite dupa modernizare "Armonia" avand valoarea de 34.666.666,54 lei, fara TVA, asa cum rezulta din Contractele subsecvente nr. 25/30.03.2017 si nr. 157/24.10.2017, pana la incheierea contractului de servicii publice.
         (2) Tramvaiele se vor preda in baza Protocolului de predare-primire incheiat intre cele doua parti, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A..

Art. 3:  Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
     - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
     - Primarului Municipiului Timisoara;
     - Serviciului Juridic;
     - Directiei Economice;
     - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I EST;
     - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II VEST;
     - Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
     - Directiei Urbanism;
     - Directiei de Mediu;
     - Directiei Comunicare - Relationare;
     - Directiei Dezvoltare;
     - Directiei Politiei Locale;
      - Biroului Audit;
     - Biroului  Managementul  Calitatii;
      - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
     - Societatii  de Transport Public Timisoara SA;
     - Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara