Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 150/31.10.2016
privind reglementarea situației juridice a terenului identificat cu nr. cadastral De 445/1/3 în scopul înscrierii acestuia în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară (carte funciară)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2016 - 4070,12931/06.10.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere solicitarea lui Ardelian Daniel, Ardelian Diana, Coste Saveta, Coste Traian, Apostol Sorin Daniel, Muntean David, Muntean Adela Barbara, Ghionea Veronica Maria, Samfira Laura Olimpia inregistrata la noi cu nr. UR2016-004070 din data de 16.03.2016 si conform documentatiei intocmite de catre S.C PILOT CAD S.R.L. - Proiect nr.107/2016;
Având în vedere documentația întocmită de P.F.A. Livius Ștefan Lupulescu - Proiect nr. 107/2016, avizată și recepționată de O.C.P.I cu nr. 166746/22.08.2016 și nr. 1466/2016, înregistrată la noi cu nr. UR2016-12931/29.08.2016
În baza prevederilor Ordinului nr. 700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr. 1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;
În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara (carte funciara) ca prima inscriere a imobilului (teren pentru drum) - nr.cadastral De 445/1/3, aferent nr. topografic 14409/1/1/1 in suprafata de 1336 mp., in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniul public.

Art. 2: Toate taxele privind documentatia topografica si operarea acesteia in cartea funciara cad in sarcina Ardelian Daniel, Ardelian Diana, Coste Saveta, Coste Traian, Apostol Sorin Daniel, Muntean David, Muntean Adela Barbara, Ghionea Veronica Maria si Samfira Laura Olimpia.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- OCPI Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara