Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 625/28.11.2018
privind schimbarea destinatiei spatiului in suprafata de 1019,19 mp, situat in Caminul nr. 2 al Colegiului Tehnic Energetic Regele Ferdinand I, din Timisoara, str. Renasterii nr. 24/A si a terenului in suprafata de 595 mp, precum si atribuirea acestora in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis, pentru desfasurarea activitatii Sectiei nr. 1 Politie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27643/12.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-27643/12.11.2018 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din 13.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-27643/12.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa Inspectoratului de Politie Judetean Timis cu nr. 186871/15.06.2017 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC2017-014713 din 15.06.2017;
Avand in vedere Procesele Verbale din data de 01.11.2017 si din data de 17.07.2018 ale Comisiei de analiza a spatiilor temporar disponibile situate in imobilele institutiilor scolare si medicale aflate in proprietatea municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 425/21.11.2017 privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului in suprafata de 1019,19 mp si teren in suprafata de 510 mp din Caminul nr. 2 al Colegiului Tehnic Energetic Regele Ferdinand I, situat in Timisoara, str. Renasterii nr. 24/A in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis - pentru desfasurarea activitatii sectiei 1 Politie;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.434/13.09.2018 privind propunerea de schimbare a destinatiei terenului in suprafata de 85 mp, pe o perioada de 4 ani, necesar accesului la spatiul din Caminul nr. 2 al Colegiului Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I" situat in Timisoara, str. Renasterii nr. 24/A, in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis, pentru desfasurarea activitatii Sectiei 1 Politie;
Avand in vedere Avizul Ministrului Educatiei Nationale conform nr. 10999/30.10.2018 privind schimbarea destinatiei pe o perioada de 4 ani, a unei parti din imobilul care apartine Colegiului Tehnic Energetic Regele Ferdinand I, situat in Timisoara, str. Renasterii nr. 24/A, respectiv spatiul in suprafata de 1019,19 mp, situat in incinta Caminului nr. 2 si a terenului, in suprafata de 595 mp, din totalul de 18194 mp, din spatiul pentru invatamant in spatiul necesar desfasurarii activitatii Inspectoratului de Politie Judetean Timis, Sectia nr.1;
Avand in vedere prevederile art. 874 din Codul Civil ;
In temeiul art. 36, alin. (2) lit. c) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba schimbarea destinatiei spatiului in suprafata totala de de 1019,19 mp, respectiv -74,65 mp la parter, 472,27 mp la etajul I si 472,27 mp la etajul II, situat in Caminul nr. 2 al Colegiului Tehnic Energetic Regele Ferdinand I, din Timisoara, str. Renasterii nr. 24/A si a terenului in suprafata de 595,00 mp, din totalul de 18194 mp, din spatiu pentru invatamant in spatiu necesar desfasurarii activitatii Inspectoratului de Politie Judetean Timis, Sectia nr. 1.

Art. 2: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a spatiului si a terenului prevazut la art. 1 catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis pentru desfasurarea Sectiei nr. 1 Politie.
Art. 3: Schimbarea destinatiei si atribuirea in folosinta gratuita a spatiului prevazut la art.1 va opera de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari pana la data 30.10.2022, data la care expira Avizul conform nr. 10999/30.10.2018 al Ministrului Educatiei Nationale.
Art. 4: Se aproba modelul cadru al contractului de comodat ce se va incheia intre cele doua parti, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli-Spitale, Directia Economica si Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli- Spitale;
- Biroului Sport- Cultura;
- Directiei Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului de Politie Judetean Timis;
- Colegiului Tehnic Energetic Regele Ferdinand I";
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara