Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 293/25.06.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-008505/12.06.2015 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 140/2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului" modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 138/2012;
Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 204//08.05.2015 privind pronuntarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara asupra oportunitatii includerii terenului inscris in CF nr. 415402 Timisoara, in PUZ "Zona mixta comert, servicii, birouri OPEN VILLE";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 13/24.07.2014 și Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism nr. 15/04.06.2015 ;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 29 din 02.06.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. IULIUS TRUST S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 10.01/132/2014, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condițiile de construire:
UTR 1 :
POT max = 50% si CUT max = 1.0
Zona M_v: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime 2S+D+Pp;
Zona M_1: Hmax = 32 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic;
UTR 2:
POT max = 85% si CUT max = 3.5;
Zona M_4: Hmax = 155 m pentru un regim de inaltime 3S+D+P+24E+3Er/ Hcornisa=140 m;
Zona M_2: Hmax = 60 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+10E+Etehnic;
Zona M_1: Hmax = 32 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic;
Zona M_v: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime 2S+D+Pp;
UTR 3:
POT max = 70% si CUT max = 3.0;
Zona M_3: Hmax = 92 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+15E+2Er+Et/ Hcornisa=80m;
Zona M_2: Hmax = 60 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+10E+Etehnic;
Zona M_1: Hmax = 32 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic;
Zona M_v: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime 2S+D+Pp;
UTR 4:
POT max = 70% si CUT max = 3.0;
Zona M_2: Hmax = 50 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+8E+Etehnic;
UTR 5:
POT max = 50% si CUT max = 3.0;
Zona M_2: Hmax = 50 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+8E+Etehnic;
UTR 6:
POT max = 50% si CUT max = 1.0;
Zona M_1a: Hmax = 5 m pentru un regim de inaltime P;
sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, acces auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2015-000958/16.04.2015, cu respectarea conditiilor impuse prin acesta, spațiu verde - min 15 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 29 din 02.06.2015;

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este:
- Inscris in CF nr. 417910, Nr.cad. 417910, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/a/1/1, in suprafata de 54249 mp, SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicție de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG;
- Inscris in CF nr. 418241, Nr.cad. 418241, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/2/1; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/3;1723/2/1/1/1/1/b/1/c;1723/2/1/1/1/1/b/1/a- 1723/2/1/1/2/a/4; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/b/1/; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/a/1/2; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/a/1/3, in suprafata de 32299 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicție de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare, vânzare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG
- Inscris in CF nr. 417877, Nr.cad. 417877, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/b/1/1, in suprafata de 628 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicție de înstrăinare, grevare, demolare, vânzare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG
- Inscris in CF nr. 417126, Nr.cad. 417126, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/b, in suprafata de 5528 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicție de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG
- Inscris in CF nr. 410368, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/3, in suprafata de 367 mp, proprietar SC IULIUS GROUP SRL, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 438492, Nr.cad. 438492, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/2/2-1/b/2, in suprafata de 8731 mp, proprietar SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL, Drept de ipotecă BANK AUSTRIA CREDIT ANSTALT AG, UNICREDIT TIRIAC BANK SA
- Inscris in CF nr. 435474, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/4/a, in suprafata de 2200 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 435490, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/4/b, in suprafata de 933 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 402573, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1, in suprafata de 3339 mp, proprietar SC SALTIM HERMES SA, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 438306, Nr.top. 1723/2/2, in suprafata de 1100 mp, proprietar RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI - RTV TIMIȘOARA, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 422053, Nr.cad. 422053, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/c/1, in suprafata de 2655 mp, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA- Drept de preemțiune în fav.SC IULIUS GROUP IASI;
- Inscris in CF nr. 422054, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/c/2, in suprafata de 853 mp, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA, SC BUILD CORP SRL - Drept de preemțiune în fav. SC IULIUS GROUP IASI;
- Inscris in CF nr. 422054-C1, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/c/2, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA, SC BUILD CORP SRL, SC RIPS SRL,
- Inscris in CF nr. 416358, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/a, in suprafata de 39447 mp, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA - Drept de preemțiune în fav. SC IULIUS GROUP
- Inscris in CF nr. 404305, Nr.cad. 404305, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/c, in suprafata de 597 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 433093, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2, in suprafata de 830 mp, proprietar ROMANIAN INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 429066, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2, in suprafata de 1470 mp, proprietar ROMANIAN INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 428373, Nr.cad. 428373, Nr.top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/2,1723/2/3/1/2/1, in suprafata de 6290 mp, proprietar SC METCONS 7 SA - Drept de superficie in favoarea SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL
- Inscris in CF nr. 428374, Nr.cad. 428374, Nr.top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/2,1723/2/3/1/2/2, in suprafata de 3758 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL - Ipotecă legală în favoarea SC METCONS 7 SA
- Inscris in CF nr. 428375, Nr.cad. 428375, Nr.top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/2,1723/2/3/1/2/3, in suprafata de 3805 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL - Ipotecă legală în favoarea SC METCONS 7 SA
- Inscris in CF nr. 415402, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/5, in suprafata de 12531 mp, proprietar CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, fără sarcini;

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 5: Constructiile care se vor edifica de catre beneficiarul documentației PUZ " Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timișoara, S.C. IULIUS TRUST S.R.L., pe parcela inscrisa in CF nr. 415402, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/5, in suprafata de 12531 mp, proprietatea CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, vor fi de uz si/sau proprietatea publica a Municipiului Timisoara, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 204/08.05.2015- privind pronunțarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra oportunității includerii terenului înscris în CF nr. 415402 Timișoara, în PUZ "Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville".
Art. 6: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta servitutiile inscrise in extrasele de Carte Funciara, precum si toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. IULIUS TRUST S.R.L
- S.C. PILOT TEAM S.R.L
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara