Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 43/01.03.2011
privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Avand in vedere Referatul nr.   SC2011 - 3369/18.02.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
       Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,  Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale,  Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
        Avand in vedere Hotararea Consiliului Local 5/30.01.2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza municipiului Timisoara;
            Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si modificata;
            Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata aprobata prin Legea 650/2002, a Hotararii Guvernului  nr. 333/2003 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000;
            Luand in considerare Hotararea de Guvern nr. 348/ 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii in unele zone publice;
            Avand in vedere Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal precum si Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
       In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) si alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
       In temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara prevazut in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
             Locatiile unde se vor amplasa terasele sezoniere sunt prevazute in Anexele 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
             Actele necesare pentru avizarea activitatii de comert in zona publica - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara sunt prevazute in Anexa nr. 5 , care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2:  La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica  art. 13-18 din Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 5/30.01.2007.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia Politiei Locale a Municipiului Timisoara .

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
       - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
       - Primarului Municipiului Timisoara;
       - Serviciului Juridic;
       - Directiei Economice;
       - Directiei Tehnice;
       - Institutiei Arhitectului Sef;
       - Directiei Patrimoniu;
       - Directiei Dezvoltare;
       - Directiei Comunicare
       - Directiei de Mediu;
        - Directiei Politiei Locale;
       - Biroului Managementul Calitatii;
        - Compartimentului Control Intern;
       - Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara