Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 631/28.11.2018
privind atribuirea cu contract de inchiriere pe o perioada de 3 ani a spatiului cu alta destinatie situat in imobilul din Timisoara, Piata Traian, nr.3, catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania Filiala Judeteana Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr .SC2018-27462/20.11.2018 a Primarului Municipiului Timisoara Domnul Nicolae Robu ;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr SC2018-27462/20.11.2018 - al Compartimentului Spatii cu alta Destinatie I Est - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.11.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC 2018-27462/ 20.11.2018;
Avand in vedere cererea cu numarul CT2018-004737/27.09.2018 prin care Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania Filiala Judeteana Timis solicita reatribuirea spatiului situat in imobilul din Timisoara Piata Traian , nr.3;
Avand in vedere extrasul procesului verbal al sedintei din 15.11.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliuluiu Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.549/24.10.2018, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania Filiala Judeteana Timis cu un punctaj total de 80 puncte ,atribuit conform procedurii de atribuire a spatiilor catre asociatii si a hotarat atribuirea cu contract de inchiriere pe o perioada de 3 ani a spatiului - SAD.1 in suprafata de 70,10 m.p, situat in imobilul din Timisoara , Piata Traian ,nr.3 catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania Filiala Judeteana Timis .
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36, alin.2 ,litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea pe o perioada de 3 ani, cu contract de inchiriere a spatiului cu alta destinatie situat in imobilul din Timisoara, Piata Traian , nr.3, in suprafata de 70,10 m.p, inscris in Cartea Funciara nr.420937-C1-U15 ca SAD.1, numar top 5746/XI, in proprietatea Statului Roman ,,in administrarea Sfatului Popular Oras Timisoara’’, catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania Filiala Judeteana Timis.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli -Spitale ;
- Biroului Sport - Cultura ;
- Directiei Comunicare -Relationare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii ;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania Filiala Timisoara;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara