Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 258/20.12.2016
privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 6372/07.12.2016 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Scrisoarea de intenție nr. SC2016-14726/21.06.2016 privind participarea Municipiului Timișoara ca partener în proiectul URB-Inclusion, cofinanțat în cadrul Programului de cooperare URBACT III al Comisiei Europene, atașată la prezentul referat, semnată de Primarul Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere scrisoarea înregistrată sub nr. 5472/27.10.2016 transmisă de Secretariatul URBACT liderului de proiect (Primăria Barcelonei - Spania), prin care se confirma oficial aprobarea de către Comitetul de Monitorizare a Fazei I a Proiectului privind Rețeaua de Implementare URB-Inclusion în cadrul Programului URBACT III (alături de alte 6 proiecte);
Având în vedere adresa înregistrată sub nr. 6034/23.11.2016 transmisă de Autoritatea de Management a Secretariatului URBACT prin care ni se transmit date suplimentare legate de acest proiect;
Având în vedere scrisoarea înregistrată sub nr. 5803/14.11.2016 prin care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ne informează asupra acordării cofinanțării de la bugetul de stat al României în cadrul Programului de cooperare URBACT III pentru perioada 2014-2020 beneficiarilor români și pașii ce trebuie parcurși în vederea semnării contractului de cofinanțare;
În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020 și a normelor metodologice de aplicare a acesteia;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timișoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR).

Art. 2: Se aprobă contribuția financiară a Municipiului Timișoara în sumă de 1168,50 Euro de la bugetul local, capitolul bugetar 56.01 - Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare, Direcția Economică și Direcția de Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, precum și Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara