Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 302/26.07.2005
privind acordul de principiu în vederea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timișoara în societate comerciala pe acțiuni


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 -12610/12.06.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 12, lit.(c), (d) si (e) din Legea nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodărie comunală ;
Având în vedere prevederile art. 7, art. 9 (1), lit. (a) si art. 26, lit. (d) si (e) din Ordonanța Guvernului nr. 32/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Legea nr. 634/2002 ;
Având în vedere prevederile art. 45, din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2003, privind aprobarea regulamentului cadru și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare ;
Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată ;
Având în vedere prevederile art. nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 360/1998, privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiază de împrumuturi externe de la organismele financiare internaționale ;
Având în vedere prevederile art. IV, Secțiunea 4.03, lit. b (1) din Contractul de Garanție și Asistență la Proiect, încheiat între Municipiul Timișoara și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
Având în vedere prevederile art. 10 și art. 38, alin. 1, lit. (f) si (i) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
HOTARASTE

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Timișoara își dă acordul de principiu în vederea reorganizării Regiei Autonome Apă și Canal AQUATIM Timișoara din regie autonomă în societate comercială pe acțiuni, având acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara, urmând ca ulterior să se constituie ca operator regional, cu un capital social ce se va constitui prin aportul mai multor autorități publice locale.

Art. 2. În urma transformării Regiei Autonome Apă și Canal AQUATIM Timișoara în societate comercială pe acțiuni societatea va prelua toate obligațiile și drepturile fostei R.A.A.C. AQUATIM Timișoara, inclusiv cele ce derivă din programele internaționale la care este parte.

Art. 3. Pe baza prezentei hotărâri, se vor face demersurile necesare pentru obținerea avizului Ministerului Finanțelor, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și al Comisiei Europene.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciul Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Regiei Autonomă Apă-Canal Aquatim Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara