Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 319/26.07.2005
privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 45 din 24.02.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2005 - 12176/05.07.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 76 din 14.10.2004 privind aprobarea documentelor necesare pentru inițierea proiectului de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timișoara";
Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 24.02.2005 privind aprobarea Raportului de evaluare a scrisorilor de intenție, negocierea conținutului și formei acordului de proiect și constituirea comisiei de negociere a condițiilor de realizare a proiectului de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timișoara";
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul dispozițiilor art.46 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 45 din 24.02.2005 privind aprobarea Raportului de evaluare a scrisorilor de intenție, negocierea conținutului și formei acordului de proiect și constituirea comisiei de negociere a condițiilor de realizare a proiectului de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timișoara", astfel:
"Art.3. Se constituie Comisia de negociere a condițiilor de realizare a proiectului de parteneriat public-privat în următoarea componență:

Președinte: - Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu - Primarul Municipiului Timișoara ;
Membri: - Bârsășteanu Florică - consilier local;
- Achimescu Bogdan Aureliu - consilier local;
- Ciuhandu Ovidiu - consilier local;
- Țepeneu Pavel - consilier local;
- Petrișor Petre - consilier local;
- expert comercial - personal contractual;
- expert financiar - personal contractual;
- expert juridic - personal contactual;
- Ec. Adrian Bodo - Primăria Municipiului Timișoara, Director economic;
- Prof.Dr.Vermeșan Horia Sabin - director executiv al Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;
- Șef lucrări Dr. Crețu Octavian - director general al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara;
- persoana ocupând funcția de Șef Serviciu Privatizare din cadrul Ministerului Sănătății;

Secretariatul comisiei de negociere va fi asigurat de :
- Arh. Aurelia Junie - Șef Serviciu Dezvoltare și Integrare Europeană ;
- Ec. Cristina Scutariu - Șef Birou Licitații ;
- Jr. Eleonora Alina Sas - inspector Serviciul Dezvoltare și Integrare Europeană ;"
Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 24.02.2005 rămân neschimbate.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Dezvoltare și Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Serviciului Dezvoltare și Integrare Europeană;
- Biroului Relații Publice;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara